Národní památkový ústav -> NPÚ, územní památková správa v Kroměříži
Nalezeno: 3
Ús. Odb. Odd. Ref. Útv.číslo kód název
1       5010000 Ř ředitel ÚPS
2       5030000 NÚPS úsek náměstka ředitele ÚPS
3       5040000 OBJ OBJEKTY - přímo řízené ředitelem ÚPS