MonumNet Adresář, organizační struktura a rozmístění    Zpět   Hledání  
Intranet (PIN):  
pro tisk: stránka
Národní památkový ústav -> NPÚ, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem -> ředitel ÚOP -> odbor evidence, dokumentace a IS
Nalezeno: 6
Ús. Odb. Odd. Ref. Útv.číslo kód název
1 3 1   5120110 EDI oddělení evidence, dokumentace a informací pracovníci budovy
1 3 1 1 5120111 ENP referát evidence nemovitých památek pracovníci budovy
1 3 1 2 5120112 EMP referát evidence movitých památek pracovníci budovy
1 3 2   5120101 IS referát GIS a MIS budovy
1 3 3   5120120 VPD oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace pracovníci budovy
1 3 4   5120102 DOK referát dokumentačních fondů a knihovny pracovníci budovy