Národní památkový ústav -> NPÚ, územní odborné pracoviště v Olomouci -> ředitel ÚOP -> odbor evidence, dokumentace a IS
Nalezeno: 1
Ús. Odb. Odd. Ref. Útv.číslo kód název
1 3 1 1 9120111 ENP referát evidence nemovitých památek