MonumNet Adresář, organizační struktura a rozmístění    Zpět   Hledání  
Intranet (PIN):  
Přejít na základní zobrazení
Národní památkový ústav
 NPÚ, ústřední pracoviště
 NPÚ, generální ředitelství
 generální ředitel NPÚ
 sekce prvního náměstka generálního ředitele
 odbor právní služby
 odbor edukace a dalšího vzdělávání
 sekce památkové péče
 NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze
 ředitel ÚOP
 NPÚ, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích
 NPÚ, územní odborné pracoviště v Lokti
 NPÚ, územní odborné pracoviště v Josefově
 NPÚ, územní odborné pracoviště v Brně
 ředitel ÚOP
 NPÚ, územní odborné pracoviště v Ostravě
 ředitel ÚOP
 NPÚ, územní odborné pracoviště v Olomouci
 NPÚ, územní památková správa v Praze
 ředitel ÚPS
 OBJEKTY - přímo řízené ředitelem ÚPS
 správa skanzenu Zubrnice
 NPÚ, územní památková správa v Českých Budějovicích
 ředitel ÚPS
 úsek náměstka ředitele ÚPS
 OBJEKTY - přímo řízené ředitelem ÚPS
 správa kláštera Plasy
 NPÚ, územní památková správa na Sychrově
 ředitel ÚPS
 úsek náměstka ředitele ÚPS
 odbor provozně ekonomický
 detašovaná servisní centra
 restaurátorské dílny
 centrální depozitář
 OBJEKTY - přímo řízené ředitelem ÚPS
 NPÚ, územní památková správa v Kroměříži
 ředitel ÚPS
 úsek náměstka ředitele ÚPS
 OBJEKTY - přímo řízené ředitelem ÚPS