pracovištěgen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
všechnaředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

Garanti území
 
NPÚ, generální ředitelství  
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
        oddělení garantů národních kulturních památek
        ·  Hančlová Jana, Ing.arch.    257 010 208   724 663 616   hanclova.jananpu.cz      památkářka
        ·  Holeček Jan, Mgr.    257 010 234   724 663 617   holecek.jannpu.cz      památkář
        ·  Chudárek Zdeněk, Ing.arch.    257 010 132   724 663 618   chudarek.zdeneknpu.cz      památkář
        ·  Jerie Pavel    567 213 116   602 238 851   jerie.pavelnpu.cz      památkář
        ·  Kahancová Karin, Mgr.    257 010 261   724 663 620   kahancova.karinnpu.cz      památkářka
        ·  Kibic Karel, Ing.arch., Ph.D.   *   257 010 283   607 657 441   kibic.karelnpu.cz      památkář
        ·  Kunrátková Lenka, Ing.    257 010 231   724 663 623   kunratkova.lenkanpu.cz      památkářka
        ·  Solař Miloš, Ing.arch.    257 010 283   724 663 625   solar.milosnpu.cz      památkář
        ·  Tichá Jana, Mgr. et Mgr.    257 010 222   724 663 825   ticha.jananpu.cz      památkářka; oddělení garantů NKP
        ·  Vítovský Jakub, PhDr.    257 010 118        vitovsky.jakubnpu.cz      památkář
        ·  Zemanová Monika, Ing.arch.    257 010 267        zemanova.monikanpu.cz      památkářka
 
 
NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze  
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
        oddělení garantů území I.
        ·  Cibulová Petra, Ing.arch.    234 653 277   602 230 581   cibulova.petranpu.cz      památkářka
        ·  Furáková Iva, PhDr.   *   234 653 284   602 230 584   furakova.ivanpu.cz      památkářka
        ·  Hýbner Jan, Ing.arch.    234 653 276   778 520 957   hybner.jannpu.cz      památkář
        ·  Chmelenský Jiří, PhDr.              chmelensky.jirinpu.cz      památkář
        ·  Koberová Veronika, Mgr.   *   234 653 280   602 230 122   koberova.veronikanpu.cz      památkářka
        ·  Lierová Marketa, Ing.arch.    234 653 274   602 230 588   lierova.marketanpu.cz      památkářka
        ·  Maloušek Jan, Ing.arch.    234 653 275   602 230 582   malousek.jannpu.cz      památkář; Nové Město - část
        ·  Mrázová Kateřina, Ing.arch.    234 653 276   602 385 870   mrazova.katerinanpu.cz      památkářka
        ·  Novák Jiří, Mgr.              novak.jirinpu.cz      památkář
        ·  Rubešová Terezie, Mgr.    234 653 283   602 230 833   rubesova.terezienpu.cz      památkářka
        ·  Rusoová Irena, Ing.arch.    234 653 206   773 778 698   rusoova.irenanpu.cz      památkářka
        ·  Zelenková Olga, Ing.arch.    234 653 282   602 230 591   zelenkova.olganpu.cz      památkářka
 
 
NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze  
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
        oddělení garantů území II.
        ·  Dolejská Pavlína, Mgr.    234 653 260   602 230 758   dolejska.pavlinanpu.cz      památkářka
        ·  Dryková Iva    234 653 254   602 231 092   drykova.ivanpu.cz      památkářka
        ·  Galusová Lucie, Mgr., Ph.D.              galusova.lucienpu.cz      památkářka
        ·  Hubrtová Zuzana, Ing.arch.   *   234 653 134   602 231 149   hubrtova.zuzananpu.cz      památkářka
        ·  Křížková Alena, Mgr.    234 653 256   778 748 843   krizkova.alenanpu.cz      památkářka
        ·  Křížová Hedvika, Mgr.    234 653 252   602 230 168   krizova.hedvikanpu.cz      památkářka
        ·  Lacinová Miroslava, Mgr.    234 653 251   602 231 467   lacinova.miroslavanpu.cz      památkářka
        ·  Lattonová Markéta, Mgr.    602 230 317        lattonova.marketanpu.cz      památkářka
        ·  Minářová Gabriela, Ing.arch.    234 653 252   777 208 637   minarova.gabrielanpu.cz      památkářka; G2 (Vinohrady)
        ·  Namyslov Petr, Ing.arch.    234 653 253   603 553 104   namyslov.petrnpu.cz      památkář
        ·  Schránilová Anna, Ing.arch.   *   234 653 134   724 283 639   schranilova.annanpu.cz      památkářka
        ·  Spálenková Radana, Mgr.              spalenkova.radananpu.cz      památkářka
        ·  Wells Magdaléna, Mgr.    234 653 138        wells.magdalenanpu.cz      památkářka
 
 
NPÚ, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze  
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
        oddělení garantů území
        ·  Burešová Alexandra, Ing.    274 008 272   770 147 540   buresova.alexandranpu.cz      památkářka
        ·  Černochová Jindřiška, Mgr.    274 008 273   606 658 564   cernochova.jindriskanpu.cz      památkářka
        ·  Gottwaldová Markéta, Ing.    274 008 267   723 014 113   gottwaldova.marketanpu.cz      památkářka
        ·  Havlíková Dorota, Ing.arch.    274 008 273   602 230 655   havlikova.dorotanpu.cz      památkářka
        ·  Hlaváčková Veronika, Mgr.    274 008 167   724 517 283   hlavackova.veronikanpu.cz      památkářka; okres Mělník
        ·  Kosová Eva, Ing.arch.    274 008 272   723 381 912   kosova.evanpu.cz      památkářka
        ·  Láska Vojtěch, Ing.arch.    274 008 113   606 761 933   laska.vojtechnpu.cz      památkář
        ·  Mikešová Eva, Mgr.    274 008 162   775 881 474   mikesova.evanpu.cz      památkářka
        ·  Musilová Andrea, Ing.arch.    274 008 272   606 658 564   musilova.andreanpu.cz      památkářka
        ·  Pospíšil Aleš, PhDr.         724 614 669   pospisil.alesnpu.cz      památkář
        ·  Primusová Dagmar, Ing.    274 008 265   606 756 335   primusova.dagmarnpu.cz      památkářka
        ·  Řepková Hana, Ing.arch.    274 008 224   724 959 210   repkova.hananpu.cz      památkářka; územní garant: ORP Hořovicko, Dobříšsko, Sedlčansko, Voticko
        ·  Schmidová Barbora, Ing.arch.    274 008 270   607 705 615   schmidova.barboranpu.cz      památkářka; garant pro ORP Nymburk, Čáslav, Říčany
        ·  Volfová Eva, Ing.arch.    274 008 265   607 657 497   volfova.evanpu.cz      památkářka
        ·  Vyletová Eva, Ing.arch.    274 008 266   607 709 722   vyletova.evanpu.cz      památkářka
 
 
NPÚ, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích  
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
        oddělení garantů území
        ·  Burian Jaroslav, Ing., CSc.    387 312 140   775 891 981   burian.jaroslavnpu.cz      památkář
        ·  Hájek Václav, Ing.    387 312 140   778 770 486   hajek.vaclav2npu.cz      památkář
        ·  Hanetšlegr Miroslav, Ing.    387 312 140   725 314 207   hanetslegr.miroslavnpu.cz      památkář
        ·  Kohoutek Petr, Ing.    387 312 140   602 626 717   kohoutek.petrnpu.cz      památkář
        ·  Kotrba Petr, Ing.    387 312 140   602 626 724   kotrba.petrnpu.cz      památkář; ČK, ST
        ·  Liška Radek, Ing.arch.    387 312 140   724 965 364   liska.radeknpu.cz      památkář
        ·  Novotná Hana, Ing.    387 312 140   602 626 725   novotna.hananpu.cz      památkářka
        ·  Rýcová Hana, Ing.    387 312 140   728 726 886   rycova.hananpu.cz      památkářka
        ·  Thimová Danuše, Ing.   *   387 312 140   724 965 363   thimova.danusenpu.cz      památkářka
        ·  Vinařová Alena, Ing.arch.    387 312 140   602 626 718   vinarova.alenanpu.cz      památkářka
 
 
NPÚ, územní odborné pracoviště v Plzni  
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
        oddělení garantů území
        ·  Aubrechtová Alena, Mgr.    377 360 948   724 586 282   aubrechtova.alenanpu.cz      památkářka
        ·  Černý Michal, Mgr.    377 360 930   724 663 697   cerny.michalnpu.cz      památkář
        ·  Danda Patrik, Ing.arch.   *   377 360 948   606 666 400   danda.patriknpu.cz      památkář
        ·  Lindauerová Markéta, Ing.    377 360 960   777 534 957   lindauerova.marketanpu.cz      památkářka
        ·  Pohořalá Jitka, Ing.arch.    377 360 938   602 214 415   pohorala.jitkanpu.cz      památkářka
        ·  Romportlová Lucie, Mgr.    377 360 935   777 534 960   romportlova.lucienpu.cz      památkářka
        ·  Růžičková Lenka, Ing.arch.    377 360 954   777 534 926   ruzickova.lenkanpu.cz      památkářka
        ·  Šnajdrová Monika, Ing.    377 360 948   777 534 956   snajdrova.monikanpu.cz      památkářka
        ·  Tuma David, Mgr., Ph.D.    377 360 933   725 847 261   tuma.davidnpu.cz      památkář
        ·  Válová Marie, Mgr.    377 360 962   778 531 413   valova.marienpu.cz      památkářka
 
 
NPÚ, územní odborné pracoviště v Lokti  
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
        oddělení garantů území
        ·  Konečný Jiří, Bc.    352 684 796   725 524 128   konecny.jirinpu.cz      památkář; garant - Sokolovsko, Kraslicko, Žluticko,Valečsko
        ·  Konůpková Horváthová Jana, Mgr.    352 684 796   606 666 416   horvathova.jananpu.cz      památkářka; garant - Chebsko
        ·  Lokajíček Vladimír, Mgr.   *   352 684 796   725 741 957   lokajicek.vladimirnpu.cz      památkář; garant - K. Vary, Ostrov, Jáchymov, Horní Blatná, Nejdek
        ·  Richterová Jana, Mgr.    352 684 796   778 760 092   richterova.jananpu.cz      památkářka; garant území - Mariánské Lázně
 
 
NPÚ, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem  
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
        oddělení garantů území
        ·  Bureš Jiří, Mgr.    472 704 830   724 029 764   bures.jirinpu.cz      památkář
        ·  Flesar Stanislav, Ing.arch.    472 704 825   724 029 743   flesar.stanislavnpu.cz      památkář
        ·  Hájková Lenka, Mgr.    472 704 842   724 322 465   hajkova.lenkanpu.cz      památkářka
        ·  Jurčagová Petra, Ing.arch.    352 684 796   724 900 932   janouskova.petranpu.cz      památkářka; garant - Mariánské Lázně, Toužim
        ·  Konopásková Věra, Bc.              konopaskova.veranpu.cz      památkářka
        ·  Radová Lucie, Mgr.   *   472 704 849   724 663 541   radova.lucienpu.cz      památkářka
        ·  Sellnerová Alena, Mgr.    472 704 827   724 018 392   sellnerova.alenanpu.cz      památkářka
        ·  Zajíc Jindřich, Mgr.    472 704 833   724 986 998   zajic.jindrichnpu.cz      památkář
 
 
NPÚ, územní odborné pracoviště v Liberci  
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
        oddělení garantů území
        ·  Feige Petr, Bc.   *   485 222 422   602 106 422   feige.petrnpu.cz      památkář
        ·  Kesner Tomáš    485 222 422   732 587 629   kesner.tomasnpu.cz      památkář
        ·  Konvalinková Tereza, Mgr.    485 222 424        konvalinkova.terezanpu.cz      památkářka; lidová architektura
        ·  Trojanová Erika    485 222 424   602 115 959   trojanova.erikanpu.cz      památkářka
        ·  Zeman Jaroslav, Mgr.    485 222 424   775 443 231   zeman.jaroslavnpu.cz      památkář
 
 
NPÚ, územní odborné pracoviště v Pardubicích  
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
        oddělení garantů území
        ·  Kadlec Jan, Ing.arch.    466 797 740   724 663 533   kadlec.jannpu.cz      památkář
        ·  Kočí Petr, Mgr.    466 797 711   724 663 663   koci.petrnpu.cz      památkář
        ·  Medek Václav, Ing.    466 797 711   724 663 658   medek.vaclavnpu.cz      památkář
        ·  Stránská Zuzana, Mgr.    724 663 778   724 663 778   varekova.zuzananpu.cz      památkářka; územní garant pro okres Ústí nad Orlicí
 
 
NPÚ, územní odborné pracoviště v Josefově  
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
        oddělení garantů území
        ·  Čermák Zdeněk, Ing.    491 509 535   725 716 245   cermak.zdeneknpu.cz      památkář
        ·  Machová Petra, Mgr.    491 509 531   724 568 802   machova.petranpu.cz      památkářka
        ·  Paterová Vladimíra, Ing.arch.    491 509 535   602 888 611   paterova.vladimiranpu.cz      památkářka
        ·  Rais Radomír, Ing.    491 509 535   602 890 695   rais.radomirnpu.cz      památkář
        ·  Švábová Klára, Mgr.    491 509 535   775 425 992   svabova.klaranpu.cz      památkářka
        ·  Zezula Adam, Mgr.    491 509 531   775 850 087   zezula.adamnpu.cz      památkář
 
 
NPÚ, územní odborné pracoviště v Brně  
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
        oddělení garantů území
        ·  Čerbák Roman, Ing.arch.    542 536 159   725 593 479   cerbak.romannpu.cz      památkář
        ·  Číhalíková Barbora, Mgr.    542 536 199   724 663 727   cihalikova.barboranpu.cz      památkářka
        ·  Čižmář Zdeněk, Mgr.    542 536 219   778 714 930   cizmar.zdeneknpu.cz      památkář
        ·  Firbasová Jana, Ing.arch. Ing.    542 536 130   724 663 734   firbasova.jananpu.cz      památkářka
        ·  Kozdas Jan, PhDr.    542 536 219   728 972 909   kozdas.jannpu.cz      památkář
        ·  Míčka Jaromír, PhDr.    542 536 115   602 522 482   micka.jaromirnpu.cz      památkář
        ·  Nedomová Hana, PhDr.    542 536 121   724 663 718   nedomova.hananpu.cz      památkářka
        ·  Oberreiterová Jana, Mgr. et Mgr.    515 218 665   725 548 247   oberreiterova.jananpu.cz      památkářka
        ·  Pechová Simona, Mgr.    542 536 164   724 663 524   pechova.simonanpu.cz      památkářka
        ·  Procházková Bohdana, Ing.arch.    542 536 133   778 402 489   prochazkova.bohdananpu.cz      památkářka; garantka brněnské aglomerace
        ·  Procházková Marta, Mgr.    542 536 168   728 942 849   prochazkova.martanpu.cz      památkářka
        ·  Sedláček Tomáš, Mgr.    542 536 153   724 663 723   sedlacek.tomasnpu.cz      památkář
        ·  Šrámková Vlasta, PhDr.    542 536 192   724 663 731   sramkova.vlastanpu.cz      památkářka
        ·  Šťastný Radim, PhDr.                     památkář; garant území
 
 
NPÚ, územní odborné pracoviště v Telči  
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
        oddělení garantů území
        ·  Bazala Jan, Ing.arch.    724 663 525   724 663 525   bazala.jannpu.cz      památkář; garant území ORP Třebíč
        ·  Brychtová Lenka, Mgr., DiS.    567 213 116   608 302 231   brychtova.lenkanpu.cz      památkářka; garant území M. Budějovice, Náměšť n. O.,technické památky
        ·  Jagošová Silvie, Ing.arch.         725 727 076   jagosova.silvienpu.cz      památkářka; garant území ORP Žďár n. S., spec. pro lidovou arch., NKP
        ·  Klimeš Jan, MgA., Ph.D.   *   567 213 116   778 700 094   klimes.jannpu.cz      památkář; technické památky, ORP M. Budějovice, Náměšť n. O.
        ·  Neubert Jiří, Mgr.    567 213 116   778 764 463   neubert.jirinpu.cz      památkář; garant území ORP Jihlava (vyjmaTřešťska a Polenska)
        ·  Pavlata David, Mgr.    567 213 116   778 498 604   pavlata.davidnpu.cz      památkář; garant území ORP H. Brod, Chotěboř, Světlá n. S.
        ·  Pittlová Martina, Mgr. Bc.    567 213 116   725 308 477   havlova.martinanpu.cz      památkářka; garant území ORP Pelhřimov, ORP Pacov
        ·  Vohralíková Terezie, Mgr.    567 213 116   778 735 851   vohralikova.terezienpu.cz      památkářka; garant území ORP Pelhřimov, ORP Pacov
 
 
NPÚ, územní odborné pracoviště v Kroměříži  
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
        oddělení garantů území
        ·  Běhalová Dana, Mgr.    573 301 427   778 748 886   behalova.dananpu.cz      památkářka; garant území Holešov, Uh.Ostroh, ochr.pásmo KM a UH
        ·  Buchta Ladislav, Ing.   *   573 301 460   724 663 728   buchta.ladislavnpu.cz      památkář; garant území Zlín, Bystřice p. Hostýnem
        ·  Hurtová Alexandra, Ing.arch.         724 663 738   hurtova.alexandranpu.cz      památkářka; garant území Vsetín, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí
        ·  Kroutilová Martina, Mgr., DiS.    573 301 455   775 857 300   kroutilova.martinanpu.cz      památkářka; garant území
        ·  Melichová Lenka, Mgr., DiS.    573 301 469   606 612 991   melichova.lenkanpu.cz      památkářka; garant území
 
 
NPÚ, územní odborné pracoviště v Ostravě  
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
        oddělení garantů území
        ·  Dudek Jiří, Ing. Bc.    595 133 937   724 400 267   dudek.jirinpu.cz      památkář; garant území
        ·  Hájek Václav, Mgr.   *   553 715 485   724 528 103   hajek.vaclavnpu.cz      památkář; garant území
        ·  Jurašková Markéta, Mgr.    595 133 940   724 528 418   juraskova.marketanpu.cz      památkářka; garant území
        ·  Pavelková Hana, Mgr.    553 715 485   724 528 025   pavelkova.hananpu.cz      památkářka; garant území
        ·  Pflegrová Michaela, Mgr.    553 715 485   725 712 370   pflegrova.michaelanpu.cz      památkářka; garant území
        ·  Rozkopal Josef, Mgr.    595 133 930   602 693 801   rozkopal.josefnpu.cz      památkář
 
 
NPÚ, územní odborné pracoviště v Olomouci  
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
        oddělení garantů území
        ·  Grassová Helena, Ing.arch.    585 204 128   725 718 057   grassova.helenanpu.cz      památkářka
        ·  Kubeš Jan, Mgr.    585 204 158   724 663 746   kubes.jannpu.cz      památkář
        ·  Myslivečková Hana, Mgr.    585 204 152   724 511 301   mysliveckova.hananpu.cz      památkářka
        ·  Neckařová Dobroslava, Ing.arch.    585 204 146   725 718 058   neckarova.dobroslavanpu.cz      památkářka
        ·  Pulkrtová Eva, Ing.    583 215 832   777 477 097   pulkrtova.evanpu.cz      památkářka
        ·  Štáblová Jitka, Ing.arch.    583 215 832   725 718 062   stablova.jitkanpu.cz      památkářka
        ·  Vidličková Eva, Mgr.    585 204 161   725 712 357   vidlickova.evanpu.cz      památkářka