pracovištěgen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
všechnaředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

Garanti území
 
NPÚ, územní odborné pracoviště v Olomouci  
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
        oddělení garantů území
        ·  Grassová Helena, Ing.arch.    585 204 128   725 718 057   grassova.helenanpu.cz      památkářka
        ·  Kubeš Jan, Mgr.    585 204 158   724 663 746   kubes.jannpu.cz      památkář
        ·  Myslivečková Hana, Mgr.    585 204 152   724 511 301   mysliveckova.hananpu.cz      památkářka
        ·  Neckařová Dobroslava, Ing.arch.    585 204 146   725 718 058   neckarova.dobroslavanpu.cz      památkářka
        ·  Pulkrtová Eva, Ing.    583 215 832   777 477 097   pulkrtova.evanpu.cz      památkářka
        ·  Štáblová Jitka, Ing.arch.    583 215 832   725 718 062   stablova.jitkanpu.cz      památkářka
        ·  Vidličková Eva, Mgr.    585 204 161   725 712 357   vidlickova.evanpu.cz      památkářka