pracovištěgen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
všechnaředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

Garanti území
 
NPÚ, územní odborné pracoviště v Ostravě  
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
        oddělení garantů území
        ·  Dudek Jiří, Ing. Bc.    595 133 937   724 400 267   dudek.jirinpu.cz      památkář; garant území
        ·  Hájek Václav, Mgr.   *   553 715 485   724 528 103   hajek.vaclavnpu.cz      památkář; garant území
        ·  Jurašková Markéta, Mgr.    595 133 940   724 528 418   juraskova.marketanpu.cz      památkářka; garant území
        ·  Pavelková Hana, Mgr.    553 715 485   724 528 025   pavelkova.hananpu.cz      památkářka; garant území
        ·  Pflegrová Michaela, Mgr.    553 715 485   725 712 370   pflegrova.michaelanpu.cz      památkářka; garant území
        ·  Rozkopal Josef, Mgr.    595 133 930   602 693 801   rozkopal.josefnpu.cz      památkář