pracovištěgen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
všechnaředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

Garanti území
 
NPÚ, územní odborné pracoviště v Kroměříži  
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
        oddělení garantů území
        ·  Běhalová Dana, Mgr.    573 301 427   778 748 886   behalova.dananpu.cz      památkářka; garant území Holešov, Uh.Ostroh, ochr.pásmo KM a UH
        ·  Buchta Ladislav, Ing.   *   573 301 460   724 663 728   buchta.ladislavnpu.cz      památkář; garant území Zlín, Bystřice p. Hostýnem
        ·  Hurtová Alexandra, Ing.arch.         724 663 738   hurtova.alexandranpu.cz      památkářka; garant území Vsetín, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí
        ·  Kroutilová Martina, Mgr., DiS.    573 301 455   775 857 300   kroutilova.martinanpu.cz      památkářka; garant území
        ·  Melichová Lenka, Mgr., DiS.    573 301 469   606 612 991   melichova.lenkanpu.cz      památkářka; garant území