pracovištěgen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
všechnaředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

Garanti území
 
NPÚ, územní odborné pracoviště v Telči  
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
        oddělení garantů území
        ·  Bazala Jan, Ing.arch.    724 663 525   724 663 525   bazala.jannpu.cz      památkář; garant území ORP Třebíč
        ·  Brychtová Lenka, Mgr., DiS.    567 213 116   608 302 231   brychtova.lenkanpu.cz      památkářka; garant území M. Budějovice, Náměšť n. O.,technické památky
        ·  Jagošová Silvie, Ing.arch.         725 727 076   jagosova.silvienpu.cz      památkářka; garant území ORP Žďár n. S., spec. pro lidovou arch., NKP
        ·  Klimeš Jan, MgA., Ph.D.   *   567 213 116   778 700 094   klimes.jannpu.cz      památkář; technické památky, ORP M. Budějovice, Náměšť n. O.
        ·  Neubert Jiří, Mgr.    567 213 116   778 764 463   neubert.jirinpu.cz      památkář; garant území ORP Jihlava (vyjmaTřešťska a Polenska)
        ·  Pavlata David, Mgr.    567 213 116   778 498 604   pavlata.davidnpu.cz      památkář; garant území ORP H. Brod, Chotěboř, Světlá n. S.
        ·  Pittlová Martina, Mgr. Bc.    567 213 116   725 308 477   havlova.martinanpu.cz      památkářka; garant území ORP Pelhřimov, ORP Pacov
        ·  Vohralíková Terezie, Mgr.    567 213 116   778 735 851   vohralikova.terezienpu.cz      památkářka; garant území ORP Pelhřimov, ORP Pacov