pracovištěgen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
všechnaředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

Specialisté
 
NPÚ, územní odborné pracoviště v Brně  
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
        oddělení specialistů
        ·  Dunajová Alena, Mgr.    542 536 187   724 663 711   dunajova.alenanpu.cz      památkářka
        ·  Matulíková Zoja, Mgr.    542 536 137   724 703 421   matulikova.zojanpu.cz      památkářka, restaurátorka
        ·  Novotná Dana, Ing.arch., Ph.D.    542 536 160   607 630 907   novotna.dananpu.cz      památkářka; péče o historická města
        ·  Sedláková Marta, Mgr.    542 536 176   728 173 194   sedlakova.martanpu.cz      památkářka; hradní a zámecké instalace, restaurování
        ·  Stögerová Gabriela, Ing.    542 536 167   724 262 496   stogerova.gabrielanpu.cz      památkářka; historická zeleň, krajinné památkové zóny
        ·  Wewiora Pavel, Ing.arch.   *   542 536 194   777 486 180   wewiora.pavelnpu.cz      památkář
        ·  Zámečník Roman, Ing.    542 536 193   724 803 357   zamecnik.romannpu.cz      památkář; krajinné památkové zóny, historická zeleň