pracovištěgen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
všechnaředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

Garanti území
 
NPÚ, územní odborné pracoviště v Brně  
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
        oddělení garantů území
        ·  Čerbák Roman, Ing.arch.    542 536 159   725 593 479   cerbak.romannpu.cz      památkář
        ·  Číhalíková Barbora, Mgr.    542 536 199   724 663 727   cihalikova.barboranpu.cz      památkářka
        ·  Čižmář Zdeněk, Mgr.    542 536 219   778 714 930   cizmar.zdeneknpu.cz      památkář
        ·  Firbasová Jana, Ing.arch. Ing.    542 536 130   724 663 734   firbasova.jananpu.cz      památkářka
        ·  Kozdas Jan, PhDr.    542 536 219   728 972 909   kozdas.jannpu.cz      památkář
        ·  Míčka Jaromír, PhDr.    542 536 115   602 522 482   micka.jaromirnpu.cz      památkář
        ·  Nedomová Hana, PhDr.    542 536 121   724 663 718   nedomova.hananpu.cz      památkářka
        ·  Oberreiterová Jana, Mgr. et Mgr.    515 218 665   725 548 247   oberreiterova.jananpu.cz      památkářka
        ·  Pechová Simona, Mgr.    542 536 164   724 663 524   pechova.simonanpu.cz      památkářka
        ·  Procházková Bohdana, Ing.arch.    542 536 133   778 402 489   prochazkova.bohdananpu.cz      památkářka; garantka brněnské aglomerace
        ·  Procházková Marta, Mgr.    542 536 168   728 942 849   prochazkova.martanpu.cz      památkářka
        ·  Sedláček Tomáš, Mgr.    542 536 153   724 663 723   sedlacek.tomasnpu.cz      památkář
        ·  Šrámková Vlasta, PhDr.    542 536 192   724 663 731   sramkova.vlastanpu.cz      památkářka
        ·  Šťastný Radim, PhDr.                     památkář; garant území