pracovištěgen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
všechnaředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

Specialisté
 
NPÚ, územní odborné pracoviště v Josefově  
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
        oddělení specialistů
        ·  Jelínková Jiřina, Ing.    491 509 542   725 716 247   jelinkova.jirinanpu.cz      památkářka; historická zeleň
        ·  Kubina Matěj, Ing.    491 509 542   777 465 622   kubina.matejnpu.cz      památkář; urbanismus, územní plánování
        ·  Pour Martin, Ing.arch.                     památkář; urbanismus, územní plánování
        ·  Šlézová Táňa, MgA. Bc.    491 509 537   778 735 850   slezova.tananpu.cz      památkářka; restaurování
        ·  Tlučhoř Jan, Mgr.    491 509 535   724 663 821   tluchor.jannpu.cz      památkář; technické památky a lidová architektura
            referát archeologie
            ·  Kalferstová Jana, Mgr.    491 509 534   606 481 399   kalferstova.jananpu.cz      archeoložka; archeologie