pracovištěgen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
všechnaředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

Garanti území
 
NPÚ, územní odborné pracoviště v Josefově  
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
        oddělení garantů území
        ·  Čermák Zdeněk, Ing.    491 509 535   725 716 245   cermak.zdeneknpu.cz      památkář
        ·  Machová Petra, Mgr.    491 509 531   724 568 802   machova.petranpu.cz      památkářka
        ·  Paterová Vladimíra, Ing.arch.    491 509 535   602 888 611   paterova.vladimiranpu.cz      památkářka
        ·  Rais Radomír, Ing.    491 509 535   602 890 695   rais.radomirnpu.cz      památkář
        ·  Švábová Klára, Mgr.    491 509 535   775 425 992   svabova.klaranpu.cz      památkářka
        ·  Zezula Adam, Mgr.    491 509 531   775 850 087   zezula.adamnpu.cz      památkář