pracovištěgen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
všechnaředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

Odbory evidence, dokumentace a informačních systémů
 
NPÚ, územní odborné pracoviště v Josefově  
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
 
 
    oddělení evidence, dokumentace a IS
    ·  Slavík Jiří, Ing.   *   491 509 549   724 663 675   slavik.jirinpu.cz      památkář; evidence nemovitých památek
        referát evidence nemovitých památek
        ·  Blažek Viktor, PhDr.    491 509 536   724 663 665   blazek.viktornpu.cz      památkář; prohlašování KP
        ·  Vakulová Marie    491 509 538        vakulova.marienpu.cz      památkářka; evidence mobiliárních fondů
        referát evidence movitých památek
        ·  Arijčuk Petr, Mgr.    491 509 536   724 663 666   arijcuk.petrnpu.cz      památkář; evidence movitých památek
        ·  Jirák Matouš, Mgr.    491 509 538   724 293 442   jirak.matousnpu.cz      památkář; evidence mobiliárních fondů
        referát GIS a MIS
        ·  Bursová Dana    491 509 528        bursova.dananpu.cz      dokumentátorka; MIS
        ·  Tučková Kateřina, Bc., DiS.    491 509 544   725 336 981   tuckova.katerinanpu.cz      památkářka; GIS
        referát výzkumů, průzkumů a dokumentace
        ·  Buroň Miloš, Mgr., DiS.    491 509 536   724 663 659   buron.milosnpu.cz      památkář; stavebně-historické průzkumy
        referát dokumentačních fondů a knihovny
        ·  Divišová Romana    491 509 528   773 782 775   divisova.romananpu.cz      dokumentátorka; fotoarchiv
        ·  Macková Eva, Mgr.    491 509 536   725 766 153   mackova.evanpu.cz      dokumentátorka; knihovna, dok. fondy, prezentace a práce s veřejností