pracovištěgen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
všechnaředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

Garanti území
 
NPÚ, územní odborné pracoviště v Pardubicích  
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
        oddělení garantů území
        ·  Kadlec Jan, Ing.arch.    466 797 740   724 663 533   kadlec.jannpu.cz      památkář
        ·  Kočí Petr, Mgr.    466 797 711   724 663 663   koci.petrnpu.cz      památkář
        ·  Medek Václav, Ing.    466 797 711   724 663 658   medek.vaclavnpu.cz      památkář
        ·  Stránská Zuzana, Mgr.    724 663 778   724 663 778   varekova.zuzananpu.cz      památkářka; územní garant pro okres Ústí nad Orlicí