pracovištěgen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
všechnaředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

Garanti území
 
NPÚ, územní odborné pracoviště v Liberci  
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
        oddělení garantů území
        ·  Feige Petr, Bc.   *   485 222 422   602 106 422   feige.petrnpu.cz      památkář
        ·  Kesner Tomáš    485 222 422   732 587 629   kesner.tomasnpu.cz      památkář
        ·  Konvalinková Tereza, Mgr.    485 222 424        konvalinkova.terezanpu.cz      památkářka; lidová architektura
        ·  Trojanová Erika    485 222 424   602 115 959   trojanova.erikanpu.cz      památkářka
        ·  Zeman Jaroslav, Mgr.    485 222 424   775 443 231   zeman.jaroslavnpu.cz      památkář