pracovištěgen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
všechnaředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

Specialisté
 
NPÚ, územní odborné pracoviště v Lokti  
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
        oddělení specialistů
        ·  Adamec Vítězslav, Bc.    352 684 796   775 426 819   adamec.vitezslavnpu.cz      památkář
        ·  Chaloupka Jakub, Mgr.    352 684 796   724 811 655   chaloupka.jakubnpu.cz      památkář
        ·  Otáhal David, Mgr.   *   352 684 796   778 764 459   otahal.davidnpu.cz      památkář
        ·  Prekop Staňková Daniela, Mgr.   *   352 684 796   724 811 615   stankova.danielanpu.cz      památkářka
            referát archeologie
            ·  Prekop Filip, Mgr.    352 684 796   724 592 674   prekop.filipnpu.cz      archeolog