pracovištěgen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
všechnaředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

Garanti území
 
NPÚ, územní odborné pracoviště v Lokti  
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
        oddělení garantů území
        ·  Konečný Jiří, Bc.    352 684 796   725 524 128   konecny.jirinpu.cz      památkář; garant - Sokolovsko, Kraslicko, Žluticko,Valečsko
        ·  Konůpková Horváthová Jana, Mgr.    352 684 796   606 666 416   horvathova.jananpu.cz      památkářka; garant - Chebsko
        ·  Lokajíček Vladimír, Mgr.   *   352 684 796   725 741 957   lokajicek.vladimirnpu.cz      památkář; garant - K. Vary, Ostrov, Jáchymov, Horní Blatná, Nejdek
        ·  Richterová Jana, Mgr.    352 684 796   778 760 092   richterova.jananpu.cz      památkářka; garant území - Mariánské Lázně