pracovištěgen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
všechnaředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

Garanti území
 
NPÚ, územní odborné pracoviště v Plzni  
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
        oddělení garantů území
        ·  Aubrechtová Alena, Mgr.    377 360 948   724 586 282   aubrechtova.alenanpu.cz      památkářka
        ·  Černý Michal, Mgr.    377 360 930   724 663 697   cerny.michalnpu.cz      památkář
        ·  Danda Patrik, Ing.arch.   *   377 360 948   606 666 400   danda.patriknpu.cz      památkář
        ·  Lindauerová Markéta, Ing.    377 360 960   777 534 957   lindauerova.marketanpu.cz      památkářka
        ·  Pohořalá Jitka, Ing.arch.    377 360 938   602 214 415   pohorala.jitkanpu.cz      památkářka
        ·  Romportlová Lucie, Mgr.    377 360 935   777 534 960   romportlova.lucienpu.cz      památkářka
        ·  Růžičková Lenka, Ing.arch.    377 360 954   777 534 926   ruzickova.lenkanpu.cz      památkářka
        ·  Šnajdrová Monika, Ing.    377 360 948   777 534 956   snajdrova.monikanpu.cz      památkářka
        ·  Tuma David, Mgr., Ph.D.    377 360 933   725 847 261   tuma.davidnpu.cz      památkář
        ·  Válová Marie, Mgr.    377 360 962   778 531 413   valova.marienpu.cz      památkářka