pracovištěgen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
všechnaředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

Garanti území
 
NPÚ, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích  
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
        oddělení garantů území
        ·  Burian Jaroslav, Ing., CSc.    387 312 140   775 891 981   burian.jaroslavnpu.cz      památkář
        ·  Hájek Václav, Ing.    387 312 140   778 770 486   hajek.vaclav2npu.cz      památkář
        ·  Hanetšlegr Miroslav, Ing.    387 312 140   725 314 207   hanetslegr.miroslavnpu.cz      památkář
        ·  Kohoutek Petr, Ing.    387 312 140   602 626 717   kohoutek.petrnpu.cz      památkář
        ·  Kotrba Petr, Ing.    387 312 140   602 626 724   kotrba.petrnpu.cz      památkář; ČK, ST
        ·  Liška Radek, Ing.arch.    387 312 140   724 965 364   liska.radeknpu.cz      památkář
        ·  Novotná Hana, Ing.    387 312 140   602 626 725   novotna.hananpu.cz      památkářka
        ·  Rýcová Hana, Ing.    387 312 140   728 726 886   rycova.hananpu.cz      památkářka
        ·  Thimová Danuše, Ing.   *   387 312 140   724 965 363   thimova.danusenpu.cz      památkářka
        ·  Vinařová Alena, Ing.arch.    387 312 140   602 626 718   vinarova.alenanpu.cz      památkářka