pracovištěgen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
všechnaředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

Specialisté
 
NPÚ, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze  
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
        oddělení specialistů
        ·  Berková Jana, Mgr.   *   274 008 262   607 709 768   berkova.jananpu.cz      památkářka
        ·  Hanzlíková Markéta, Mgr.    274 008 264   606 756 336   hanzlikova.marketanpu.cz      památkářka
        ·  Rákosníková Alena, Ing.arch.    274 008 275   606 629 325   rakosnikova.alenanpu.cz      památkářka; urbanismus, technické památky, lidová architektura
        ·  Rudl Aleš, Ing.    274 008 268   602 579 984   rudl.alesnpu.cz      památkář; historické zahrady a parky