pracovištěgen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
všechnaředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

Garanti území
 
NPÚ, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze  
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
        oddělení garantů území
        ·  Burešová Alexandra, Ing.    274 008 272   770 147 540   buresova.alexandranpu.cz      památkářka
        ·  Černochová Jindřiška, Mgr.    274 008 273   606 658 564   cernochova.jindriskanpu.cz      památkářka
        ·  Gottwaldová Markéta, Ing.    274 008 267   723 014 113   gottwaldova.marketanpu.cz      památkářka
        ·  Havlíková Dorota, Ing.arch.    274 008 273   602 230 655   havlikova.dorotanpu.cz      památkářka
        ·  Hlaváčková Veronika, Mgr.    274 008 167   724 517 283   hlavackova.veronikanpu.cz      památkářka; okres Mělník
        ·  Hofreiterová Dita, Ing.    274 008 162        hofreiterova.ditanpu.cz      památkářka
        ·  Kosová Eva, Ing.arch.    274 008 272   723 381 912   kosova.evanpu.cz      památkářka
        ·  Láska Vojtěch, Ing.arch.    274 008 113   606 761 933   laska.vojtechnpu.cz      památkář
        ·  Mikešová Eva, Mgr.    274 008 162   775 881 474   mikesova.evanpu.cz      památkářka
        ·  Musilová Andrea, Ing.arch.    274 008 272   606 658 564   musilova.andreanpu.cz      památkářka
        ·  Pospíšil Aleš, PhDr.         724 614 669   pospisil.alesnpu.cz      památkář
        ·  Primusová Dagmar, Ing.    274 008 265   606 756 335   primusova.dagmarnpu.cz      památkářka
        ·  Řepková Hana, Ing.arch.    274 008 224   724 959 210   repkova.hananpu.cz      památkářka; územní garant: ORP Hořovicko, Dobříšsko, Sedlčansko, Voticko
        ·  Schmidová Barbora, Ing.arch.    274 008 270   607 705 615   schmidova.barboranpu.cz      památkářka; garant pro ORP Nymburk, Čáslav, Říčany
        ·  Volfová Eva, Ing.arch.    274 008 265   607 657 497   volfova.evanpu.cz      památkářka
        ·  Vyletová Eva, Ing.arch.    274 008 266   607 709 722   vyletova.evanpu.cz      památkářka