pracovištěgen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
všechnaředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

Specialisté
 
NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze  
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
        oddělení specialistů
        ·  Andrade Dneboská Milena, Ing.    234 653 138   602 230 624   andrade.milenanpu.cz      památkářka; historická zeleň (parky, zahrady, krajina)
        ·  Bambas Josef, Ing.    234 653 259   775 893 631   bambas.josefnpu.cz      památkář; lidová architektura
        ·  Hoftichová Petra, PhDr.              hoftichova.petranpu.cz      památkářka
        ·  Poliačiková Zdenka, Ing.arch.   *   234 653 258   602 226 335   poliacikova.zdenkanpu.cz      památkářka; historický urbanismus