pracovištěgen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
všechnaředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

Garanti území
 
NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze  
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
        oddělení garantů území I.
        ·  Cibulová Petra, Ing.arch.    234 653 277   602 230 581   cibulova.petranpu.cz      památkářka
        ·  Furáková Iva, PhDr.   *   234 653 284   602 230 584   furakova.ivanpu.cz      památkářka
        ·  Hýbner Jan, Ing.arch.    234 653 276   778 520 957   hybner.jannpu.cz      památkář
        ·  Chmelenský Jiří, PhDr.              chmelensky.jirinpu.cz      památkář
        ·  Koberová Veronika, Mgr.   *   234 653 280   602 230 122   koberova.veronikanpu.cz      památkářka
        ·  Lierová Marketa, Ing.arch.    234 653 274   602 230 588   lierova.marketanpu.cz      památkářka
        ·  Maloušek Jan, Ing.arch.    234 653 275   602 230 582   malousek.jannpu.cz      památkář; Nové Město - část
        ·  Mrázová Kateřina, Ing.arch.    234 653 276   602 385 870   mrazova.katerinanpu.cz      památkářka
        ·  Novák Jiří, Mgr.              novak.jirinpu.cz      památkář
        ·  Rubešová Terezie, Mgr.    234 653 283   602 230 833   rubesova.terezienpu.cz      památkářka
        ·  Rusoová Irena, Ing.arch.    234 653 206   773 778 698   rusoova.irenanpu.cz      památkářka
        ·  Zelenková Olga, Ing.arch.    234 653 282   602 230 591   zelenkova.olganpu.cz      památkářka
 
 
NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze  
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
        oddělení garantů území II.
        ·  Dolejská Pavlína, Mgr.    234 653 260   602 230 758   dolejska.pavlinanpu.cz      památkářka
        ·  Dryková Iva    234 653 254   602 231 092   drykova.ivanpu.cz      památkářka
        ·  Galusová Lucie, Mgr., Ph.D.              galusova.lucienpu.cz      památkářka
        ·  Hubrtová Zuzana, Ing.arch.   *   234 653 134   602 231 149   hubrtova.zuzananpu.cz      památkářka
        ·  Křížková Alena, Mgr.    234 653 256   778 748 843   krizkova.alenanpu.cz      památkářka
        ·  Křížová Hedvika, Mgr.    234 653 252   602 230 168   krizova.hedvikanpu.cz      památkářka
        ·  Lacinová Miroslava, Mgr.    234 653 251   602 231 467   lacinova.miroslavanpu.cz      památkářka
        ·  Lattonová Markéta, Mgr.    602 230 317        lattonova.marketanpu.cz      památkářka
        ·  Minářová Gabriela, Ing.arch.    234 653 252   777 208 637   minarova.gabrielanpu.cz      památkářka; G2 (Vinohrady)
        ·  Namyslov Petr, Ing.arch.    234 653 253   603 553 104   namyslov.petrnpu.cz      památkář
        ·  Schránilová Anna, Ing.arch.   *   234 653 134   724 283 639   schranilova.annanpu.cz      památkářka
        ·  Spálenková Radana, Mgr.              spalenkova.radananpu.cz      památkářka
        ·  Wells Magdaléna, Mgr.    234 653 138        wells.magdalenanpu.cz      památkářka