pracovištěgen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
všechnaředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

Odbory a oddělení archeologie
 
NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze  
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
 
 
    odbor archeologie
    ·  Podliska Jaroslav, PhDr., Ph.D.   *   234 653 132   602 230 289   podliska.jaroslavnpu.cz      památkář
        oddělení péče o archeologické dědictví
        ·  Čiháková Jarmila, PhDr.   *   234 653 314   602 230 172   cihakova.jarmilanpu.cz      archeoložka
        ·  Gut Vladimír, Mgr.    234 653 312        gut.vladimirnpu.cz      dokumentátor
        ·  Kovář Miroslav, Mgr.    234 653 312        kovar.miroslavnpu.cz      archeolog
        ·  Lochmann Zdeněk, PhDr.    234 653 307   602 230 168   lochmann.zdeneknpu.cz      archeolog
        ·  Semerád Matouš, Ing.arch.    234 653 146   602 231 348   semerad.matousnpu.cz      archeolog
        ·  Staňková Veronika, Mgr.    234 653 311   602 230 288   stankova.veronikanpu.cz      archeoložka
        ·  Taibl Pavel, Bc.              taibl.pavelnpu.cz      archeolog
        ·  Žďárská Anna, Mgr.    234 653 305   724 284 208          archeoložka
        oddělení archeologických výzkumů
        ·  Flek František, Bc.    234 653 305   602 230 308   flek.frantiseknpu.cz      dokumentátor
        ·  Havrda Jan, Mgr.   *   234 653 308   602 230 173   havrda.jannpu.cz      archeolog
        ·  Müller Martin    234 653 313   739 778 668   muller.martinnpu.cz      dokumentátor
        ·  Růžička Michal    234 653 306        ruzicka.michalnpu.cz      dokumentátor
        ·  Šebera Milan    234 653 146        sebera.milannpu.cz      archeologický dělník
        ·  Vachuda Jiří    234 653 315        vachuda.jirinpu.cz      dokumentátor
        oddělení péče o archeologické nálezy
        ·  Cymbalak Tomasz Marian, Mgr.   *   234 653 310   736 666 482   cymbalak.tomasznpu.cz      archeolog
        ·  Fiškandlová Ivana    234 653 304        fiskandlova.ivananpu.cz      restaurátorka
        ·  Křepelová Johana    234 653 304        krepelova.johananpu.cz      konzervátorka
        ·  Novotná Doubravka    234 653 301        hajmanova.doubravkanpu.cz      konzervátorka
        ·  Podlisková Jana    234 653 302        podliskova.jananpu.cz      dokumentátorka
        ·  Smutka Libor    234 653 313   725 377 376   smutka.libornpu.cz      správce depozitáře, dokumentátor
        ·  Svatošová Sylvie    234 653 303        svatosova.sylvienpu.cz      restaurátorka