pracovištěgen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
všechnaředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

Garanti území
 
NPÚ, generální ředitelství  
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
        oddělení garantů národních kulturních památek
        ·  Hančlová Jana, Ing.arch.    257 010 208   724 663 616   hanclova.jananpu.cz      památkářka
        ·  Holeček Jan, Mgr.    257 010 234   724 663 617   holecek.jannpu.cz      památkář
        ·  Chudárek Zdeněk, Ing.arch.    257 010 132   724 663 618   chudarek.zdeneknpu.cz      památkář
        ·  Jerie Pavel    567 213 116   602 238 851   jerie.pavelnpu.cz      památkář
        ·  Kahancová Karin, Mgr.    257 010 261   724 663 620   kahancova.karinnpu.cz      památkářka
        ·  Kibic Karel, Ing.arch., Ph.D.   *   257 010 283   607 657 441   kibic.karelnpu.cz      památkář
        ·  Kunrátková Lenka, Ing.    257 010 231   724 663 623   kunratkova.lenkanpu.cz      památkářka
        ·  Solař Miloš, Ing.arch.    257 010 283   724 663 625   solar.milosnpu.cz      památkář
        ·  Tichá Jana, Mgr. et Mgr.    257 010 222   724 663 825   ticha.jananpu.cz      památkářka; oddělení garantů NKP
        ·  Vítovský Jakub, PhDr.    257 010 118        vitovsky.jakubnpu.cz      památkář
        ·  Zemanová Monika, Ing.arch.    257 010 267        zemanova.monikanpu.cz      památkářka