pracovištěgen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
všechnaředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

Specialisté
 
NPÚ, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem  
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
        oddělení specialistů
        ·  Altová Eva, Mgr.    472 704 845   724 028 733   altova.evanpu.cz      památkářka
        ·  Frundl Jan, Bc.    472 704 818   724 326 317   frundl.jannpu.cz      památkář
        ·  Hanzlík Jan, Ing.arch.    472 704 832   608 300 569   hanzlik.jannpu.cz      památkář; urbanismus a územní plánování
        ·  Honys Vít, PhDr.   *   472 704 847   724 023 245   honys.vitnpu.cz      památkář
        ·  Šestáková-Hladíková Dana, Ing.    472 704 826   724 022 131   sestakova.dananpu.cz      památkářka
            referát archeologie
            ·  Teryngerová Hana, PhDr.    472 704 832   724 568 762   teryngerova.hananpu.cz      archeoložka