pracovištěgen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
všechnaředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

Garanti území
 
NPÚ, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem  
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
        oddělení garantů území
        ·  Bureš Jiří, Mgr.    472 704 830   724 029 764   bures.jirinpu.cz      památkář
        ·  Flesar Stanislav, Ing.arch.    472 704 825   724 029 743   flesar.stanislavnpu.cz      památkář
        ·  Hájková Lenka, Mgr.    472 704 842   724 322 465   hajkova.lenkanpu.cz      památkářka
        ·  Jurčagová Petra, Ing.arch.    352 684 796   724 900 932   janouskova.petranpu.cz      památkářka; garant - Mariánské Lázně, Toužim
        ·  Konopásková Věra, Bc.              konopaskova.veranpu.cz      památkářka
        ·  Radová Lucie, Mgr.   *   472 704 849   724 663 541   radova.lucienpu.cz      památkářka
        ·  Sellnerová Alena, Mgr.    472 704 827   724 018 392   sellnerova.alenanpu.cz      památkářka
        ·  Zajíc Jindřich, Mgr.    472 704 833   724 986 998   zajic.jindrichnpu.cz      památkář