gen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
ředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

podle organizačních útvarů
pracovník| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
·  Adamčík David, Mgr.   573 301 467   724 663 520   adamcik.davidnpu.cz      kurátor sbírkových a mobiliárních fondů
·  Alán Jaroslav   573 502 011   721 874 745          bezpečnostní pracovník; ostraha
·  Baďura Pavel   573 502 011   721 874 745          bezpečnostní pracovník; ostraha
·  Bajger Petr             bajger.petrnpu.cz      konzervátor
·  Baroň Radim   519 340 128               zahradník
·  Bárta Tomáš, Ing.   516 472 402   725 708 637   barta.tomasnpu.cz      zahradní architekt
·  Bartošková Tereza                    zahradnice
·  Bařinová Magda   577 452 762               uklízečka
·  Bednaříková Ivana   515 282 088   724 959 175   bednarikova.ivananpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
·  Bednářová Renáta             bednarova.renatanpu.cz      ; ??
·  Beňová Hana   519 352 423               průvodkyně
·  Beránková Lenka, Ing.             berankova.lenkanpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
·  Bernad Oto, Ing. Bc.   519 340 128   723 763 744   bernad.otonpu.cz      zahradní architekt; správce parku
·  Bielčíková Iveta   516 462 062   725 597 418          uklízečka
·  Bílková Nela                    ; ??
·  Binder Jan   515 294 622   728 779 105   binder.jannpu.cz      kastelán
·  Binder Jan, Bc.             binder.jan2npu.cz      průvodce
·  Binderová Jana   515 294 622   728 844 102   binderova.jananpu.cz      referentka majetkové správy
·  Binderová Šárka                    ; ??
·  Binderová Vlasta   515 294 622               pracovnice vztahů k veřejnosti
·  Bleša Pavel, Ing., DiS.   573 502 015   777 478 263   blesa.pavelnpu.cz      zahradní architekt
·  Boček Evžen, Mgr.   518 619 643   724 663 501   bocek.evzennpu.cz      kastelán
·  Bočková Miroslava   518 619 643   724 663 502   bockova.miroslavanpu.cz      správkyně depozitáře
·  Boková Veronika             bokova.veronikanpu.cz      ; ??
·  Borkovec Radim                    zahradník
·  Borusíková Zuzana                    ; ??
·  Bouchalová Anna   518 619 643               uklízečka
·  Bradávková Drahomíra, Ing.                    zahradnice
·  Brlovský Miloslav                    zedník
·  Brněnská Eva                    zahradnice
·  Brodecká Marcela   516 472 402               zahradnice
·  Bukovská Blanka   519 340 128               zahradnice
·  Burianková Jana, Bc.   517 383 135   724 095 281   buriankova.jananpu.cz      kastelánka
·  Ciosková Zuzana, Ing.                    pokladní
·  Čampišová Magdalena   585 346 202               prodavačka
·  Čapandová Tereza             capandova.terezanpu.cz      ; ??
·  Čečman Ivo, Ing.   573 502 015   777 478 264   cecman.ivonpu.cz      referent majetkové správy; dílčí zástup kastelána
·  Čermáková Kristýna             cermakova.kristynanpu.cz      ; ??
·  Černohousová Dita                    ; ??
·  Danielová Kateřina, Bc.   584 440 286   602 951 712   danielova.katerinanpu.cz      kastelánka
·  Daňková Hana, Mgr.                    ; ??
·  Dekař Jan                    ; ??
·  Dekař Ladislav   518 619 643               technický pracovník
·  Divišová Lenka   583 248 380               zahradnice
·  Dolák Martin, Bc.   573 502 015   778 701 969   dolak.martinnpu.cz      referent majetkové správy
·  Doležal Jaromír   519 340 128               zedník
·  Doležal Jaroslav   519 340 128               zahradník
·  Dosoudil Jaroslav   519 340 128               zedník
·  Doupal Jiří, Bc.   724 663 750   724 663 750   doupal.jirinpu.cz      správce depozitáře; dílčí zástup kastelána
·  Dušková Markéta, Mgr.   549 522 848   721 319 419   duskova.marketanpu.cz      referentka majetkové správy
·  Dvořáková Jarmila                    uklízečka
·  Fialová Jana             fialova.jananpu.cz      ; ??
·  Filipová Magdaléna                    uklízečka
·  Fišer Vladimír   515 294 622               průvodce
·  Florková Lenka, Mgr.   549 420 164   724 703 429   florkova.lenkanpu.cz      kastelánka; pověřená vedením správy SH Veveří
·  Foret Stanislav   516 472 235   721 319 418          technický pracovník
·  Foukalová Jana   519 352 423               průvodkyně
·  Gábor Michal                    technický pracovník
·  Gabrhelík Jaroslav                    zahradník
·  Gálová Věra   519 340 128               zahradnice
·  Gašpárek Rostislav   573 502 034   724 663 527          dopravní referent, řidič; údržbář
·  Girič Zdeněk Filip                    zahradník
·  Goldmannová Jindřiška                    zahradnice
·  Gottwald Jan             gottwald.jannpu.cz      ; ??
·  Gottwaldová Helena   585 012 935   602 543 562   gottwaldova.helenanpu.cz      kastelánka
·  Grbavčic František   519 352 423               bezpečnostní pracovník
·  Grebeňová Pavla                    ; ??
·  Greguš Jan                    traktorista-mechanizátor
·  Grombířová Barbora, Bc.   577 452 762        grombirova.barboranpu.cz      správkyně depozitáře
·  Gřunděl Roman                    instalatér-topenář
·  Hagenová Alena                    uklízečka
·  Hájková Veronika   516 432 013               zahradnice
·  Halásková Gabriela   549 522 831   724 542 684   halaskova.gabrielanpu.cz      referentka majetkové správy
·  Hálová Martina                    ; ??
·  Hanáková Hana   517 383 135        hanakova.hananpu.cz      pokladní
·  Hanáková Veronika             hanakova.veronikanpu.cz      ; ??
·  Hánoš Martin             hanos.martinnpu.cz      zahradník
·  Harca Jan                    zedník; údržbář
·  Hastíková Zdeňka   519 340 128               konzervátorka
·  Havrlant Petr, Mgr.   553 783 915   724 793 758   havrlant.petrnpu.cz      referent majetkové správy
·  Heider Jiří   553 783 915   724 664 018   heider.jirinpu.cz      technický pracovník
·  Hejtmánek Josef   516 472 235               bezpečnostní pracovník
·  Hejzlarová Markéta                    ; ??
·  Hlavinková Alena, Ing.   585 204 149   724 663 753   hlavinkova.alenanpu.cz      investiční referentka; dozor staveb, vyřizování rozhodnutí KrÚ, stavebních povolení
·  Holásková Ivana   519 340 128   602 550 587   holaskova.ivananpu.cz      kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů
·  Holíková Pavla, PhDr.   549 522 847   724 979 146   holikova.pavlanpu.cz      kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů
·  Homolková Jitka   573 502 012   724 053 641   homolkova.jitkanpu.cz      účetní, rozpočtářka
·  Horniš Milan, prof.                    ; ??
·  Hošková Anna   573 502 035               uklízečka
·  Hradilová Libuše                    ; ??
·  Hřebíček Vít                    ; ??
·  Hudečková Libuše             hudeckova.libusenpu.cz      pracovnice obchodního provozu
·  Hyklová Bohdana   519 340 128               pracovnice vztahů k veřejnosti
·  Chloupek Bedřich   515 294 622               bezpečnostní pracovník
·  Jandová Vendula                    pracovnice vztahů k veřejnosti
·  Janečková Jiřina        725 571 254          zahradnice
·  Jankovič Zdeněk                    ; ??
·  Jílek Petr                    zedník
·  Jochmanová Anna                    průvodkyně
·  Jošek Radomír                    truhlář
·  Jošek Roman                    zámečník
·  Jošek Rostislav, Ing.   572 595 161   724 787 210   josek.rostislavnpu.cz      kastelán
·  Jošková Marcela, Bc.   572 595 161   725 377 374          pracovnice vztahů k veřejnosti
·  Julínková Lucie             julinkova.lucienpu.cz      ; ??
·  Juráková Jana, Mgr.   778 719 168        jurakova.jananpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
·  Jurkovičová Alena   573 502 013   775 442 209   jurkovicova.alenanpu.cz      mzdová účetní
·  Juřínková Alena, Ing.   585 204 112   775 442 227   jurinkova.alenanpu.cz      referentka majetkové správy
·  Kadlec Jan   585 204 118   602 530 170   kadlec.jan2npu.cz      investiční referent
·  Kadlecová Klára, Mgr.   516 472 235        kadlecova.klaranpu.cz      průvodkyně
·  Kajnar Jaroslav   553 796 203               bezpečnostní pracovník
·  Kaluscha Josef   553 783 915               bezpečnostní pracovník; denní
·  Kamarád Josef František, Mgr.                    průvodce
·  Kaňa František   519 340 128               zahradník
·  Kapusňák Jiří   553 796 203               domovník
·  Kargerová Julie   583 248 380               technická pracovnice
·  Katolická Lenka                    průvodkyně
·  Kinc Jaroslav   566 566 101               pracovník vztahů k veřejnosti
·  Kirchner Roman                    ; ??
·  Kiriazopulos Fotis   584 440 286               zahradník
·  Klimeš Pavel                    ; ??
·  Klimešová Dana             klimesova.dananpu.cz      ; ??
·  Knotková Jitka   516 472 402               zahradnice
·  Kober Milan                    ; ??
·  Kocourková Božena   585 012 935               uklízečka
·  Kocholová Marcela   515 296 215        kocholova.marcelanpu.cz      průvodkyně
·  Kolář Radek                    zahradník
·  Kolařík Vilém   577 452 762   724 979 150          zahradník
·  Konečná Kateřina, Bc.   778 545 993   778 545 993   konecna.katerinanpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
·  Konečný Jan                    ; ??
·  Konečný Michal, Mgr., Ph.D.   724 663 721   724 663 721   konecny.michalnpu.cz      památkář, kurátor sbírkových a mobiliárních fondů
·  Kopecká Jana   516 432 013   723 398 968   kopecka.jananpu.cz      kastelánka
·  Kopecký Evžen   516 432 013   721 319 377          zahradní architekt; správce zahrady
·  Kopková Marie                    pracovnice vztahů k veřejnosti
·  Kopřiva Dalibor   517 383 135               technický pracovník
·  Kordulová Růžena   518 619 643               zahradnice
·  Kotlánová Aneta                    uklízečka
·  Koudelová Eva             koudelova.evanpu.cz      ; ??
·  Kouřilová Dita                    ; ??
·  Kouřilová Markéta, Mgr.   732 828 365        kourilova.marketanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti, redaktorka; pracovník pro styk s veřejností
·  Kovács Milan   519 352 423   724 756 183          zedník
·  Kováříková Eva, Bc.   515 296 215   606 665 788   kovarikova.evanpu.cz      správkyně depozitáře; dílčí zástup kastelána
·  Kozelská Růžena   553 783 915               uklízečka
·  Kozelský Petr   553 783 444               bezpečnostní pracovník
·  Králíková Monika                    zahradnice
·  Králová Lucie             kralova.lucienpu.cz      ; ??
·  Kratochvílová Hana   516 472 235   721 824 336          konzervátorka
·  Krčma Martin, Ing.   573 502 015   725 173 391   krcma.martinnpu.cz      kurátor sbírkových a mobiliárních fondů
·  Krejča Roman, Ing.   518 619 643   724 663 508   krejca.romannpu.cz      zahradní architekt
·  Krmíčková Hana                    ; ??
·  Kroutilíková Vlasta                    pěstitelka plodin
·  Krůpová Lenka             krupova.lenkanpu.cz      ; ??
·  Kříčková Kristýna                    ; ??
·  Křížová Andrea             krizova.andreanpu.cz      zahradnice
·  Křížová Irena, Ing. Bc.   549 522 858   778 770 627   krizova.irenanpu.cz      investiční referentka
·  Kubíková Kateřina             kubikova.katerinanpu.cz      ; ??
·  Kučera Miroslav                    pěstitel plodin
·  Kučík Rudolf                    pěstitel plodin
·  Kučíková Irena                    zahradnice
·  Kučíková Lenka   572 434 241   724 029 010          zahradnice
·  Kudělková Zdeňka                    pěstitelka plodin
·  Kuchařík Daniel   553 796 203               zahradník, lesník; zemědělský dělník
·  Kulhavá Barbora, Mgr.   573 301 467   725 163 050   kulhava.barboranpu.cz      kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů
·  Kupsová Věra             kupsova.veranpu.cz      pokladní
·  Kutálek Richard                    domovník, zámečník; údržbář
·  Lanc Miroslav, Mgr.   549 522 855   608 380 819   lanc.miroslavnpu.cz      investiční referent
·  Lanči Jiří, Mgr. et Mgr.   542 536 191   725 593 464   lanci.jirinpu.cz      referent majetkové správy; právník
·  Langerová Simona   573 502 013   725 308 462   langerova.simonanpu.cz      personalistka, mzdová účetní
·  Levák Michal                    bezpečnostní pracovník
·  Leváková Hana   553 796 203        levakova.hananpu.cz      pokladní, vrátná; denní
·  Lokajová Monika                    ; ??
·  Lucká Irena, Ing.                    technoložka
·  Ludvík Martin                    technický pracovník
·  Lunga Václav, Mgr.   773 762 295        lunga.vaclavnpu.cz      pracovník vztahů k veřejnosti
·  Lungová Kristýna                    ; ??
·  Lužný Jiří, Ing.arch.             luzny.jirinpu.cz      investiční referent
·  Lysá Alena             lysa.alenanpu.cz      ; ??
·  Manďáková Marie   573 502 035               uklízečka
·  Marinov Marin                    ; ??
·  Markova Andrea   519 340 128               uklízečka
·  Marková Jana   519 340 128               uklízečka
·  Marková Sylva   585 346 202        markova.sylvanpu.cz      výstavářka
·  Markovičová Drahomíra   519 340 128               zahradnice
·  Martínek Radim                    zahradník
·  Martínková Pavla   516 472 235   724 663 513   stusakova.pavlanpu.cz      správkyně depozitáře
·  Mayerová Daniela, Mgr.   585 204 157   778 434 198   mayerova.danielanpu.cz      referentka majetkové správy
·  Mayerová Lenka             mayerova.lenkanpu.cz      ; ??
·  Mazáč Josef                    bezpečnostní pracovník
·  Mazalová Petra, DiS.   516 432 013   724 663 722   mazalova.petranpu.cz      správkyně depozitáře
·  Mazurová Jana                    pěstitelka plodin
·  Meister Jan, ml.   515 294 622               bezpečnostní pracovník
·  Mikésková Hana                    zahradnice
·  Mikešová Irena                    ; ??
·  Miklín František                    bezpečnostní pracovník
·  Mikšíková Veronika   585 346 202        miksikova.veronikanpu.cz      pokladní
·  Mikulášek Jiří   516 432 013   602 162 098          umělecký truhlář
·  Mikulová Libuše   572 595 161   606 105 686   mikulova.libusenpu.cz      správkyně depozitáře, průvodkyně
·  Miščík Andrej   518 619 643               bezpečnostní pracovník
·  Miškeřík Miroslav                    technický pracovník
·  Mlčáková Petra   573 502 014   777 482 278   mlcakova.petranpu.cz      účetní; pokladna, styk s bankou
·  Moravčíková Vítězslava        603 867 966   moravcikova.vitezslavanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti; dílčí zástup kastelána
·  Mudráková Stanislava   553 783 915               uklízečka
·  Musilová Martina   519 352 423               zahradnice
·  Náplava Eduard   573 301 434   775 442 239   naplava.eduardnpu.cz      správce informačních technologií
·  Navrátil Ignác   573 502 011   778 434 758   navratil.ignacnpu.cz      mistr
·  Nečasová Lenka   516 472 235   724 663 515   necasova.lenkanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
·  Neduchalová Jarmila   518 619 643               zahradnice
·  Nejedlá Martina, DiS.             nejedla.martinanpu.cz      ; ??
·  Němcová Hana, Ing.   572 434 243   608 240 706   nemcova.hananpu.cz      finanční referentka; účetní
·  Němcová Kateřina, Mgr.             nemcova.katerinanpu.cz      průvodkyně
·  Nemerád Michal                    ; ??
·  Neoral Tomáš, Ing.   724 663 739        neoral.tomasnpu.cz      zahradní architekt
·  Neveselý Marek                    zedník
·  Novák Dalibor                    bezpečnostní pracovník
·  Novotná Marta             novotna.martanpu.cz      ; ??
·  Novotná Petra                    ; ??
·  Odložilová Jana   585 346 202   608 176 251   odlozilova.jananpu.cz      provozářka
·  Ondráček Jiří   573 502 030   725 584 079          domovník
·  Ondrová Kateřina   516 432 013               konzervátorka
·  Opluštil Vladimír   519 352 423               truhlář
·  Pacíková Milada   573 502 011   721 874 590   pacikova.miladanpu.cz      provozářka
·  Papež Bronislav                    chovatel zvířat
·  Papežová Marie                    pěstitelka plodin
·  Papierniková Anežka                    zahradnice
·  Pavelek Vladimír                    bezpečnostní pracovník
·  Pavelka Drahomír                    ; ??
·  Pavelková Zdeňka   573 502 035               uklízečka
·  Pavka Lubomír                    technický pracovník
·  Pavka Martin                    ; ??
·  Pavlů Stanislav   516 432 013   724 663 730          technolog
·  Pazdziorová Hana                    chovatelka zvířat
·  Peigerová Iveta   549 522 851   773 799 750   hesova.ivetanpu.cz      finanční referentka; účetní
·  Pekárková Terezie   519 340 128               správkyně depozitáře
·  Peňáčková Pavla   519 340 128               zahradnice
·  Perůtka Vladimír   777 360 332        perutka.vladimirnpu.cz      zahradník
·  Pešlová Lucie, Mgr.   573 301 466   724 663 505   peslova.lucienpu.cz      kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů
·  Pešová Žaneta                    uklízečka
·  Pivoňka Vladimír                    ; ??
·  Plachý Jaroslav   515 296 215               bezpečnostní pracovník
·  Plháková Jana   585 012 935   725 718 059   plhakova.jananpu.cz      referentka majetkové správy
·  Pluhař Zbyněk   577 452 762   724 979 149   pluhar.zbyneknpu.cz      správce depozitáře
·  Pluhařová Jana   577 452 762   724 316 410   pluharova.jananpu.cz      kastelánka
·  Polášek Radek             polasek.radeknpu.cz      investiční referent
·  Pomajbíková Radmila                    krejčí scénických kostýmů a krojů
·  Pospíšilová Alice                    ; ??
·  Pospíšilová Jarmila                    zahradnice
·  Prchlík Zdenek                    technický pracovník
·  Procházková Jaroslava                    uklízečka
·  Přibil Pavel   549 420 164               technický pracovník
·  Přibyla Radomír, Ing.   553 783 915   724 664 004   pribyla.radomirnpu.cz      kastelán
·  Přibyla Zdeněk                    zahradník
·  Přidalová Světlana   585 346 202               uklízečka
·  Pulkrábková Dana   519 340 128               zahradnice
·  Raiskupová Lucie                    ; ??
·  Reich Václav                    technický pracovník
·  Reichmann František                    technický pracovník
·  Reichmannová Martina   516 432 013        mici.reichmanseznam.cz      zahradnice
·  Rešl Köhlerová Zuzana   585 346 202               průvodkyně
·  Rozehnalová Martina                    zahradnice
·  Rucki Miloslav, Ing.   596 240 621   725 391 108   rucki.miloslavnpu.cz      průvodce
·  Rudolfová Martina, Bc.   516 472 235   606 373 553   rudolfova.martinanpu.cz      kastelánka
·  Rutschová Žaneta             rutschova.zanetanpu.cz      ; ??
·  Rybenský Pavel                    instalatér-topenář
·  Ryšavý Radek, Bc.   515 296 215   775 882 294   rysavy.radeknpu.cz      kastelán
·  Řeháčková Roxana   585 346 202        rehackova.roxananpu.cz      pokladní
·  Říha Jindřich   519 340 128   606 260 145   riha.jindrichnpu.cz      referent majetkové správy, průvodce; dílčí zástup kastelána
·  Sadílek Daniel                    ; ??
·  Samek Jindřich   515 294 622               mistr
·  Samek Karel   517 383 135               bezpečnostní pracovník
·  Samková Hana   515 294 622               zahradnice
·  Sehnal Petr   519 340 128               zedník
·  Sekaninová Denisa, Bc.             sekaninova.denisanpu.cz      pokladní
·  Schilbergerová Anděla             schilbergerova.andelanpu.cz      ; ??
·  Schwarzerová Taťána   583 248 380               zahradnice
·  Sigmund Jiří                    pěstitel plodin
·  Sigmundová Marie   573 502 035   721 874 745          pokladní
·  Sicha Zbyněk                    bezpečnostní pracovník
·  Skácel Marian                    pokladník
·  Skála Milan                    technický pracovník
·  Skoupil Pavel                    zahradník
·  Skřivánková Karolína             skrivankova.karolinanpu.cz      ; ??
·  Slezák Jan, Ing.   573 301 410   724 663 522   slezak.jannpu.cz      ředitel územní památkové správy
·  Smelík Rudolf   596 231 160               technický pracovník, průvodce
·  Smutná Jana, Ing.                    účetní
·  Sodomková Zuzana, Ing.   515 296 215               bezpečnostní pracovnice
·  Sprateková Zuzana                    ; ??
·  Srbecký Jaroslav                    zahradník
·  Stachová Alena, Bc.   519 340 128        stachova.alenanpu.cz      pokladní
·  Staňková Dita   517 383 135   725 521 492   stankova.ditanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti; dílčí zástup kastelána
·  Staša Mojmír                    zahradník, lesník; opravář
·  Staufčíková Helena             staufcikova.helenanpu.cz      ; ??
·  Stuchlík Jaroslav   517 383 135               bezpečnostní pracovník
·  Stýskal Pavel                    zedník
·  Stýskal Petr                    ; ??
·  Suchánek Radek, Ing.   573 301 436   606 613 005   suchanek.radeknpu.cz      koordinační, projektový a programový pracovník
·  Suchánková Michaela   519 352 423   724 968 639   suchankova.michaelanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti, průvodkyně
·  Surmová Aneta             surmova.anetanpu.cz      ; ??
·  Susserová Šárka   585 346 202   775 888 961   susserova.sarkanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
·  Svoboda Jan                    domovník, zámečník; údržbář
·  Svoboda Richard, PhDr., MBA   604 600 606        svoboda.richardnpu.cz      kurátor sbírkových a mobiliárních fondů
·  Svobodová Helena   516 472 235               technoložka
·  Svobodová Kateřina                    ; ??
·  Sysel Jiří                    bezpečnostní pracovník; ostraha
·  Syslová Veronika, Mgr.   573 301 468   725 007 217   syslova.veronikanpu.cz      památkářka
·  Szabóová Mária                    pěstitelka plodin
·  Šafář Miroslav                    zedník
·  Šálek Pavel                    zahradník
·  Šebela Ladislav                    ; ??
·  Šebelová Yveta                    uklízečka
·  Šeděnka Aleš                    bezpečnostní pracovník
·  Šefčik Petr                    bezpečnostní pracovník
·  Ševčíková Věra   553 716 417   724 400 275   sevcikova.veranpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
·  Šiler Jaroslav, Mgr.   572 595 161        siler.jaroslavnpu.cz      pracovník vztahů k veřejnosti; dílčí zástup kastelána
·  Šimečková Dana                    uklízečka
·  Šišáková Jana                    zahradnice
·  Škrabal Zdeněk   566 566 101   721 230 076   skrabal.zdeneknpu.cz      kastelán
·  Škrabalová Eva, PhDr.   566 566 101   724 095 282   skrabalova.evanpu.cz      správkyně depozitáře; dílčí zástup kastelána
·  Šnajdarová Dagmar, Mgr.   573 301 435   725 308 460   snajdarova.dagmarnpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti, redaktorka
·  Šolc Jiří   573 502 034   725 478 239          technický pracovník
·  Šolc Zbyněk, Mgr.   605 830 889        solc.zbyneknpu.cz      koordinační, projektový a programový pracovník
·  Šolcová Světlana                    zahradnice
·  Šrahulek Tomáš   518 619 643   724 663 710          technický pracovník
·  Štencl David             stencl.davidnpu.cz      ; ??
·  Štenclová Vladislava, Ing.        778 758 925   stenclova.vladislavanpu.cz      účetní
·  Štěpán František   515 298 396   723 247 311          technický pracovník
·  Štěpán Radim, Bc.   516 462 062   602 343 337   stepan.radimnpu.cz      kastelán
·  Štěpánová Helena, Bc.                    ; ??
·  Štor Pavel   573 502 011   721 874 745          bezpečnostní pracovník; ostraha
·  Štorková Jana   515 298 396               uklízečka
·  Šubík Petr, Ing.   573 301 430   602 748 088   subik.petrnpu.cz      náměstek ředitele územní památkové správy
·  Šulcová Zuzana, PhDr.   585 346 254   604 386 200   sulcova.zuzananpu.cz      kastelánka
·  Šumbera Filip                    zahradník
·  Šupková Ivana, Bc.   572 434 241   724 663 740   supkova.ivananpu.cz      kastelánka
·  Švancerová Jiřina                    ; ??
·  Švecová Denisa   573 301 432   725 308 463   svecova.denisanpu.cz      asistentka
·  Tomečková Kateřina   573 502 061   724 663 700   tomeckova.katerinanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti, průvodkyně
·  Tomešek Jan                    technický pracovník
·  Tonhauserová Zuzana   584 440 286   725 314 213   tonhauserova.zuzananpu.cz      referentka majetkové správy; dílčí zástup kastelána
·  Trávníková Ludmila   566 566 101               uklízečka
·  Tréšek Jan                    zahradník
·  Trojanová Pavla, Ing.             trojanova.pavlanpu.cz      zahradní architektka
·  Tunka Josef   515 296 215               zámečník
·  Tunková Anna   515 296 215               zahradnice
·  Tvrďochová Olga                    uklízečka
·  Uedl Pavel   549 420 164        uedl.pavelnpu.cz      pracovník vztahů k veřejnosti
·  Uhrová Marie                    zahradnice
·  Vaculík Jaroslav             vaculik.jaroslavnpu.cz      ; ??
·  Vaculíková Dana   573 502 014   723 446 154   vaculikova.dananpu.cz      účetní, obchodní referentka
·  Valach Ivo   573 301 465   775 442 206   valach.ivonpu.cz      bezpečnostní referent
·  Valchářová Hana                    ; ??
·  Valíček Martin   596 231 160   724 664 000   valicek.martinnpu.cz      domovník
·  Vaněk Pavel   553 783 915               bezpečnostní pracovník; denní
·  Vaňková Lenka, Mgr., Ph.D.   585 204 160   724 663 815   vankova.lenkanpu.cz      kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů
·  Vargová Markéta   519 340 128               zahradnice; dělnice
·  Vařeka Václav                    technický pracovník
·  Vašák Libor, Ing.                    zahradník
·  Vávra Martin   573 502 034   773 747 672          zámečník; údržbář
·  Večerková Ludmila   573 502 014   724 051 040   vecerkova.ludmilanpu.cz      dopravní referentka
·  Večerková Petra, Bc.             vecerkova.petranpu.cz      průvodkyně
·  Veselý Stanislav   577 452 762               domovník
·  Vícha David   572 434 241   739 287 799          technický pracovník
·  Vícha Radim   553 783 915   724 400 275          zahradník, lesník; zemědělský dělník
·  Víchová Věra   553 783 915               uklízečka
·  Vlčková Ema   572 434 240        vlckova.emanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
·  Vlčková Ivana, Ing.   778 770 628        vlckova.ivananpu.cz      investiční referentka
·  Vlk Petr                    bezpečnostní pracovník
·  Vlková Božena   519 340 128               zahradnice
·  Vodáček Jan                    zahradník
·  Vodáček Richard   519 340 128               bezpečnostní pracovník
·  Vojtěchová Marie, Ing.                    pěstitelka plodin
·  Vorba Filip                    ; ??
·  Vyhnálková Anna   519 340 128               zahradnice
·  Vymětal Petr   585 346 202               technický pracovník
·  Záboj Luděk   519 352 424   724 663 514   zaboj.ludeknpu.cz      technolog
·  Zábojníková Klára, Ing.   573 301 420   721 715 806   zabojnikova.klaranpu.cz      památkářka
·  Zapletalová Zuzana                    pokladní
·  Zaspal Alexandr, Ing.   596 231 151   724 400 280   zaspal.alexandrnpu.cz      kurátor sbírkových a mobiliárních fondů
·  Zhořová Ljuba                    zahradnice