gen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
ředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

podle organizačních útvarů
pracovník| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
·  Bártová Iva, Ing.arch.   482 724 208   724 663 762   bartova.ivanpu.cz      kastelánka
·  Baumgartner Josef   482 360 058   724 663 798   baumgartner.josefnpu.cz      koordinační, projektový a programový pracovník
·  Beneš Pavel             benes.pavelnpu.cz      zahradník
·  Bidlasová Lucie, Mgr.   482 360 006   773 775 944   bidlasova.lucienpu.cz      redaktorka
·  Bienová Jitka                    zahradnice
·  Borovková Lenka   499 692 161               zahradnice
·  Borůvková Petra   491 426 201               uklízečka
·  Brabec Martin   469 681 112               provozář; údržbář
·  Brettschneiderová Lydie   482 312 130               uklízečka
·  Brožová Hana   482 360 057   775 892 642   brozova.hananpu.cz      mzdová účetní
·  Bušta Jaroslav, Ing.   469 681 112   725 847 258   busta.jaroslavnpu.cz      kastelán
·  Buštová Jana   469 681 112   724 663 680   bustova.jananpu.cz      správkyně depozitáře
·  Cejnarová Radmila   482 724 301               referentka majetkové správy
·  Cvrček Lubomír   491 452 123               zámečník
·  Czikó Pavel, DiS.   482 360 053        cziko.pavelnpu.cz      investiční referent
·  Čagánková Jitka   482 360 055   777 362 728   cagankova.jitkanpu.cz      administrativní a spisová pracovnice, referentka majetkové správy
·  Čermák Jiří   487 857 278               provozář
·  Černá Marcela   499 692 161               bezpečnostní pracovnice
·  Černá Renata, Mgr.   487 762 305   606 267 621   cerna.renatanpu.cz      kastelánka
·  Černý Ladislav   499 692 161               zámečník
·  Češka Ivan   491 452 123   723 468 183   ceska.ivannpu.cz      kastelán
·  David Josef   469 681 112               zahradník
·  Debnár Jaroslav                    bezpečnostní pracovník
·  Dědková Dana   482 416 011               pracovnice vztahů k veřejnosti
·  Doležal Václav   495 441 244               zahradník
·  Drozen Jiří   499 692 161               bezpečnostní pracovník
·  Fandáková Monika                    ; ??
·  Fialková Jitka, Bc.                    průvodkyně
·  Fialová Hana, Bc.                    zahradnice
·  Flegrová Ludmila                    ; ??
·  Friedlová Lenka, Mgr.             friedlova.lenkanpu.cz      finanční referentka
·  Germain Jiří   491 426 201               zámečník
·  Haasová Ilona   499 692 161               zahradnice
·  Hájek Jan   487 762 305   723 944 322   hajek.jannpu.cz      provozář
·  Haman Bronislav   482 724 301               zahradník
·  Hanel Miroslav   482 416 011               průvodce
·  Hanušová Hana   482 360 053   775 444 615   hanusova.hananpu.cz      účetní
·  Heřmánková Lenka   487 873 131        hermankova.lenkanpu.cz      pokladní
·  Hlávko Jaroslav                    ; ??
·  Hoetzel Martin   482 416 022               restaurátor
·  Holub Jiří, MgA.   481 321 012   725 181 569   holub.jirinpu.cz      kastelán
·  Honzera Josef             honzera.josefnpu.cz      ; ??
·  Hora Tomáš   482 416 011               umělecký malíř
·  Horák Milan, Mgr.   499 692 161        horak.milannpu.cz      správce depozitáře
·  Hyláková Šárka   491 426 201               bezpečnostní pracovnice
·  Chudobová Blanka   487 857 278               uklízečka
·  Jáčová Blanka   482 360 008   776 420 736   jacova.blankanpu.cz      účetní
·  Jágr Jiří   482 416 013   724 663 771   jagr.jirinpu.cz      referent majetkové správy
·  Jágr Ondřej   482 416 011        jagr.ondrejnpu.cz      prodavač
·  Jalová Marie, Ing.   482 360 009   724 663 597   jalova.marienpu.cz      památkářka
·  Janáčková Kateřina                    ; ??
·  Janák Petr, Mgr.   482 360 051   602 107 549   janak.petrnpu.cz      dokumentátor
·  Janovská Věra                    zahradnice
·  Jarkovská Marie   494 668 216               zahradnice
·  Jelínková Ivana, Bc.   482 360 005   725 548 243   jelinkova.ivananpu.cz      náměstek ředitele ÚPS
·  Jílek Petr                    ; ??
·  Jílková Marie   461 615 067   724 663 684   jilkova.marienpu.cz      správkyně depozitáře
·  Jirák Josef, Ing.   494 668 216   606 521 949   jirak.josefnpu.cz      kastelán
·  Jiráková Štefánia   494 668 216   724 663 683   jirakova.stefanianpu.cz      správkyně depozitáře; správkyně depozitáře
·  Jiránek Martin   482 416 023               zahradní architekt, zahradník
·  Jirešová Irena   482 416 011        jiresova.irenanpu.cz      průvodkyně, prodavačka
·  Jiroušek Jaromír   461 615 067               provozář; údržbář
·  Jiroušek Miloš, Bc.   466 415 428   606 806 303   jirousek.milosnpu.cz      kastelán
·  Jiroušková Eva   461 615 067               pokladní
·  Jobánek Martin   491 452 123               bezpečnostní pracovník
·  Juhoš Karel   482 312 130               provozář
·  Junek Milan   494 668 216        junek.milannpu.cz      pracovník vztahů k veřejnosti
·  Kadlec Miloš, PhDr.   482 360 003   603 105 335   kadlec.milosnpu.cz      ředitel územní památkové správy
·  Kadlecová Lenka   482 416 020               správkyně depozitáře
·  Kala Zdeněk   461 615 067   775 421 253   kala.zdeneknpu.cz      referent majetkové správy
·  Kalinová Ivana   482 360 054   776 420 610   kalinova.ivananpu.cz      rozpočtářka
·  Kalová Zdeňka, Mgr., DiS.   461 615 067   725 007 229   kalova.zdenkanpu.cz      kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů
·  Klabanová Eva   482 360 001   777 478 543   klabanova.evanpu.cz      asistentka
·  Kohout Oto   495 441 244               bezpečnostní pracovník
·  Kohoutová Jaroslava   495 441 244   724 663 679   kohoutova.jaroslavanpu.cz      referentka majetkové správy
·  Konopíková Miluše   482 312 130   777 481 689   konopikova.milusenpu.cz      referentka majetkové správy
·  Kopp Zbyněk   491 452 123               bezpečnostní pracovník
·  Kořánová Andrea             koranova.andreanpu.cz      ; ??
·  Kořínek Luboš             korinek.lubosnpu.cz      ; ??
·  Kořínek Tomáš, Bc.   469 681 112        korinek.tomasnpu.cz      kurátor sbírkových a mobiliárních fondů
·  Košková Milena   482 416 011               uklízečka
·  Kratinová Veronika   482 360 054   778 724 245   kratinova.veronikanpu.cz      finanční referentka
·  Kratochvílová Květa   487 762 305               uklízečka, průvodkyně
·  Krejčovská Veronika   491 426 201        krejcovska.veronikanpu.cz      pokladní
·  Kropáčková Hana                    zahradnice
·  Kroutil Jiří                    ; ??
·  Kruisová Lenka   461 615 067        kruisova.lenkanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
·  Kubáček Ondřej   482 416 011               průvodce
·  Kubák Jindřich   491 452 123               domovník
·  Kubiritová Hana, DiS.   482 416 021               restaurátorka
·  Ledvinka Tomáš   499 692 161   724 663 685   ledvinka.tomasnpu.cz      technický pracovník
·  Libich Josef   491 426 201               zahradník
·  Lírová Simona   491 426 201        lirova.simonanpu.cz      referentka majetkové správy
·  Löfflerová Michaela, DiS.   482 360 059   778 417 667   lofflerova.michaelanpu.cz      referentka majetkové správy
·  Lokvencová Naděžda                    provozářka
·  Mach Vladimír   461 615 067               zahradník
·  Machová Dagmar   461 615 067               uklízečka
·  Malina Jaroslav   469 681 112               zahradník
·  Malinská Martina                    průvodkyně
·  Marek Zdeněk                    zahradník
·  Martinek Lubomír, Ing.   481 313 925        martinek.lubomir2npu.cz      kastelán
·  Matějková Simona   499 692 161               uklízečka
·  Matoulková Lucie   495 441 244               uklízečka
·  Matoušová Veronika                    ; ??
·  Michálek Vít, Ing.   499 692 161               zahradní architekt
·  Mikan Jiří   469 681 112               bezpečnostní pracovník
·  Minařík Ota, Mgr.   466 797 721   724 663 686   minarik.otanpu.cz      referent majetkové správy, investiční referent
·  Moník Miloš                    ; ??
·  Moravcová Lenka             moravcova.lenkanpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
·  Moskal Marcin Henryk   482 312 130   777 481 688          správce depozitáře
·  Motl Ladislav                    ; ??
·  Náměstek Jaromír   482 416 014   602 698 378   namestek.jaromirnpu.cz      pracovník vztahů k veřejnosti
·  Nejedlová Lenka   482 416 011               restaurátorka
·  Němec Roman   495 441 244               bezpečnostní pracovník
·  Neumannová Jaroslava, Mgr.   482 724 301        neumannova.jaroslavanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
·  Nosek Petr, Mgr.   495 441 244   724 568 385   nosek.petrnpu.cz      správce depozitáře
·  Nosková Lenka                    bezpečnostní pracovnice
·  Novák Ondřej   461 615 067               bezpečnostní pracovník
·  Palová Hana   482 416 011               uklízečka
·  Panchártek Milan        775 898 234          provozář; údržbář
·  Pavlíková Jana, PhDr.   482 312 130   724 007 709   pavlikova.jananpu.cz      kastelánka
·  Pavliš Jiří   469 681 112               bezpečnostní pracovník
·  Pecha Miroslav   466 415 428   724 663 652   pecha.miroslavnpu.cz      referent majetkové správy
·  Pelclová Soňa   469 681 112        pelclova.sonanpu.cz      referentka majetkové správy
·  Pelčáková Helena                    ; ??
·  Petr Daniel   495 441 244               technický pracovník
·  Petr Lubomír   491 452 123               bezpečnostní pracovník
·  Pirner Jiří, Ing.   499 692 161   739 129 829   pirner.jirinpu.cz      zahradník
·  Podsadlo Jan   495 441 244               bezpečnostní pracovník
·  Pohorský Josef   469 681 112               technolog
·  Polách David, Bc.   466 415 428   778 403 893          pracovník vztahů k veřejnosti
·  Poršová Michaela   482 360 056   776 420 736   porsova.michaelanpu.cz      účetní
·  Prachařová Pavlína   465 320 627   724 663 655   pracharova.pavlinanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti; pracovník vztahů k veřejnosti
·  Procházka Aleš                    ; ??
·  Procházková Šárka   487 762 305        prochazkova.sarkanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
·  Prokopová Lucie   491 426 201   608 181 921   prokopova.lucienpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
·  Příhoda František   481 321 012               provozář
·  Rainišová Kateřina, Mgr.   482 360 051   778 401 714   rainisova.katerinanpu.cz      památkářka
·  Rajtrová Iva   482 416 021               restaurátorka
·  Reichel Jiří, Bc.   482 360 009   724 663 545   reichel.jirinpu.cz      investiční referent
·  Rejha Adam, Bc.   482 360 051   778 401 713   rejha.adamnpu.cz      referent majetkové správy
·  Rejhová Alena   482 360 007   776 420 639   rejhova.alenanpu.cz      personalistka
·  Rejman Martin, Mgr.   482 360 006   778 533 246   rejman.martinnpu.cz      památkář, kastelán
·  Rojarová Michaela   482 416 011               uklízečka
·  Rucz Jan, Bc.   728 296 517        rucz.jannpu.cz      památkář
·  Růžička Jiří   491 426 201   602 883 842   ruzicka.jirinpu.cz      kastelán
·  Ryšavá Romana   482 416 011        rysava.romananpu.cz      prodavačka, zahradnice
·  Řeháková Petra   481 321 012               uklízečka
·  Seidl Kamil   487 873 131   606 649 807   seidl.kamilnpu.cz      kastelán
·  Skorová Michaela   487 857 278               uklízečka
·  Smutný Vratislav   466 797 721   725 314 157   smutny.vratislavnpu.cz      bezpečnostní referent, investiční referent
·  Sochorová Iva             sochorova.ivanpu.cz      ; ??
·  Stehlíková Iva   482 312 130               uklízečka
·  Suchá Blanka   487 857 278        sucha.blankanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
·  Svátková Lenka   482 416 011               uklízečka
·  Svitáková Dagmar   494 668 216        svitakova.dagmarnpu.cz      pokladní
·  Svoboda Jiří, Bc.   491 509 543   725 586 083   svoboda.jirinpu.cz      investiční referent; Královehradecký kraj
·  Svobodová Helena   495 441 244               uklízečka
·  Svobodová Ilona, Ing. Mgr.   491 426 201   724 663 681   svobodova.ilonanpu.cz      správkyně depozitáře
·  Syrovátková Eva                    uklízečka
·  Szabová Gabriela                    uklízečka
·  Šálková Jana   482 360 007   725 007 230   salkova.jananpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice, rozpočtářka
·  Šamal Miroslav   499 692 161   725 371 108   samal.miroslavnpu.cz      průvodce
·  Šedová Renata, RNDr.             sedova.renatanpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
·  Šilarová Monika, Ing.             silarova.monikanpu.cz      památkářka
·  Šintáková Ludmila   494 668 216               uklízečka
·  Šlégr David   461 615 067               bezpečnostní pracovník
·  Štádlerová Stanislava   487 762 305               průvodkyně
·  Šťastný Roman   482 416 021               správce depozitáře
·  Štechmüllerová Eva                    ; ??
·  Štrojsa Jan, Ing.   482 416 023               zahradník
·  Štrumfová Adéla   482 360 052   775 892 642   strumfova.adelanpu.cz      mzdová účetní
·  Štusáková Monika                    uklízečka
·  Šubínová Eva             subinova.evanpu.cz      ; ??
·  Švadlenková Jaroslava   469 681 112               průvodkyně
·  Švadlenková Lucie   469 681 112   724 663 680   svadlenkova.lucienpu.cz      referentka majetkové správy
·  Švec Libor, Bc., DiS.   499 692 161   724 663 535   svec.libornpu.cz      kastelán
·  Švecová Radka   499 692 161        svecova.radkanpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
·  Ťažký Petr             tazky.petrnpu.cz      ; ??
·  Tregl Vladimír, Mgr.   482 360 051   602 698 367   tregl.vladimirnpu.cz      památkář, správce depozitáře
·  Troutnar David   491 426 201               domovník
·  Ťukal Václav   482 416 023               zahradník
·  Urban Dalibor, Ing.   465 320 627   603 232 212   urban.dalibornpu.cz      kastelán
·  Vach Miroslav   461 615 067               bezpečnostní pracovník
·  Valešová Pavla   482 416 021               restaurátorka
·  Valtera František   491 452 123               zahradník
·  Vančo Ján   482 312 130   602 548 445          provozář
·  Vejrychová Pavlína   461 615 067               uklízečka
·  Vobejda Ondřej                    ; ??
·  Vojtas Rudolf   491 452 123               zedník
·  Vyskočilová Jaroslava   482 416 011               administrativní a spisová pracovnice, pokladní
·  Weiss Petr, Mgr.   487 857 278   724 663 770   weiss.petrnpu.cz      kastelán
·  Wiener Jan   482 416 022               truhlář
·  Zábrahová Tereza             zabrahova.terezanpu.cz      referentka majetkové správy
·  Zábranský František   469 681 112               bezpečnostní pracovník
·  Záliš Milan   491 452 123   724 663 784   zalis.milannpu.cz      průvodce
·  Zatloukal Petr, Mgr. et Mgr.   482 360 004        zatloukal.petrnpu.cz      referent majetkové správy