gen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
ředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

podle organizačních útvarů
pracovník| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
·  Albl Jaroslav                    provozář
·  Antoš Milan   380 704 711        antos.milannpu.cz      pracovník vztahů k veřejnosti
·  Balážová Ivana   568 620 319               průvodkyně
·  Balounová Iveta   387 843 911        balounova.ivetanpu.cz      průvodkyně
·  Bartušek Petr                    ; ??
·  Bastl Václav   373 322 174               truhlář
·  Beckerová Alena   567 243 821               uklízečka
·  Bednář Radomír                    zahradník
·  Bělohradská Jana   384 721 193               průvodkyně
·  Bělohradská Jiřina   384 721 193               uklízečka
·  Bělohradský Vladimír   384 721 193               zahradník
·  Beránková Stanislava, Mgr.   724 853 575   724 663 692   berankova.stanislavanpu.cz      kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů
·  Berkovská Radka, Ing.   386 356 921   778 481 593   berkovska.radkanpu.cz      personalistka
·  Bican Josef                    ; ??
·  Bílková Šamalová Eva                    ; ??
·  Biňovská Oldřiška   380 704 711               pěstitelka plodin
·  Bláhová Lucie, Ing.   567 213 116   724 663 708   blahova.lucienpu.cz      kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů
·  Bočáková Eva                    domovnice
·  Böhmová Jitka   387 843 911   607 248 023   bohmova.jitkanpu.cz      technoložka
·  Bohoňková Monika   380 704 711               zahradnice
·  Bojčuk Lukáš, Bc.   376 393 378   606 666 430   bojcuk.lukasnpu.cz      kastelán
·  Bouček Jan, DiS.   380 743 126   724 566 819   boucek.jannpu.cz      pracovník vztahů k veřejnosti; dílčí zástup kastelána
·  Brož Vojtěch, Mgr.   388 411 506   778 700 076   broz.vojtechnpu.cz      kastelán
·  Broža Karel, Ing.   376 596 235   606 666 431   broza.karelnpu.cz      kastelán
·  Budirská Lucie, Mgr.   720 120 622        budirska.lucienpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti; knihovnice
·  Bulantová Lenka                    uklízečka
·  Buryová Irena   388 324 380        buryova.irenanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti; dílčí zástup kastelána
·  Buš Marek, Mgr.   568 620 201   606 764 466   bus.mareknpu.cz      kastelán
·  Bušová Šárka   568 620 319   606 207 913          provozářka
·  Buštová Iveta                    uklízečka
·  Cahová Simona                    zahradnice
·  Cichrová Kateřina, Mgr.   387 312 140   602 626 735   cichrova.katerinanpu.cz      kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů
·  Čekanová Andrea, Mgr.   380 749 838   607 526 384   cekanova.andreanpu.cz      kastelánka
·  Čepičková Šůsová Pavlína                    uklízečka
·  Čermák Marcel   376 393 022   606 666 432   cermak.marcelnpu.cz      kastelán
·  Čermáková Ivana                    uklízečka
·  Černá Zlata                    pokladní
·  Česal Roman   377 969 040               mistr
·  Čihulková Martina   373 322 174               uklízečka
·  Dáňa Roman   384 384 228   778 772 930   dana.romannpu.cz      pracovník vztahů k veřejnosti
·  Dauteová Dagmar                    pěstitelka plodin
·  Dědouch Petr, Mgr.   387 843 911               průvodce
·  Demeter Peter, Mgr.   384 420 246   773 771 819   demeter.peternpu.cz      bezpečnostní pracovník, správce depozitáře
·  Diviš Karel             divis.karelnpu.cz      ; ??
·  Divišová Terezie                    ; ??
·  Dohnal Karel   568 620 319   724 663 504          zahradník
·  Doležal Petr   568 620 319               zahradník
·  Doskočil Pavel                    ; ??
·  Duchoň Pavel, Mgr.   373 322 174   606 666 424   duchon.pavelnpu.cz      kastelán
·  Durchan Karel                    zahradník
·  Dušek Hanuš             dusek.hanusnpu.cz      ; ??
·  Dvořáková Kristýna, Bc.   384 420 246   724 566 392   dvorakova.kristynanpu.cz      kastelánka
·  Felixová Dagmar   384 721 193               uklízečka
·  Fendrychová Lucie   388 324 380               zahradnice
·  Fiala Milan   377 917 090   606 666 428   fiala.milannpu.cz      kastelán
·  Fiala Miroslav   384 321 279               provozář, strojník vodohospodářských zařízení
·  Filipová Marie   387 312 140   724 568 072   filipova.marienpu.cz      účetní
·  Fišer David                    provozář
·  Forman Zdeněk   724 853 575   606 666 405   forman.zdeneknpu.cz      správce depozitáře
·  Galusová Lucie, Mgr., Ph.D.             galusova.lucienpu.cz      památkářka
·  Glatterová Helena, Mgr.                    ; ??
·  Gregor Lukáš   568 620 319   724 663 503   gregor.lukasnpu.cz      správce depozitáře
·  Hajná Milena, Mgr., Ph.D.   387 312 140   778 431 899   hajna.milenanpu.cz      památkářka
·  Hajský Karel   377 969 040               truhlář
·  Hanzalová Jana                    uklízečka
·  Hanzlík Marek, Bc.   569 486 189   606 521 973   hanzlik.mareknpu.cz      kastelán
·  Hanzlíková Eva                    zahradnice
·  Harš Petr   380 743 126               zahradník
·  Haršová Ludmila   380 743 126               uklízečka
·  Havlová Jana   380 704 711               uklízečka
·  Havlová Pavla   386 356 921   777 356 471   havlova.pavlanpu.cz      mzdová účetní
·  Havránek Václav   374 631 773               truhlář
·  Hedbávná Romana             hedbavna.romananpu.cz      pokladní
·  Herda Bohuslav                    bezpečnostní pracovník
·  Heřmanová Jiřina                    provozářka
·  Hešíková Klára                    ; ??
·  Hlávková - jelínková Zdeňka   567 243 943               pokladní
·  Hlavničková Kateřina, Mgr.   732 432 670        hlavnickova.katerinanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
·  Hlušička Vladimír   380 704 711               restaurátor
·  Hofbauerová Tereza   380 704 711        hofbauerova.terezanpu.cz      průvodkyně
·  Holzlová Alena   380 704 711               pokladní
·  Homolka Jiří                    zahradník
·  Horáček Vladimír                    provozář
·  Horák Rudolf             horak.rudolfnpu.cz      ; ??
·  Horyna Tomáš, PhDr.   384 384 228   724 663 553   horyna.tomasnpu.cz      kastelán
·  Horynová Alžběta, Mgr.   384 384 228   777 195 137   horynova.alzbetanpu.cz      správkyně depozitáře
·  Hošková Martina   373 322 174        hoskova.martinanpu.cz      pokladní
·  Hošková Olga   384 321 279        hoskova.olganpu.cz      referentka majetkové správy
·  Hotovcová Kristýna, DiS.             hotovcova.kristynanpu.cz      průvodkyně
·  Hrach Pavel   386 356 921   778 493 702   hrach.pavelnpu.cz      správce informačních technologií
·  Charvátová Irena                    ; ??
·  Chládková Marta   568 620 319   724 663 517   chladkova.martanpu.cz      referentka majetkové správy; dílčí zástup kastelána
·  Chlupová Jana   380 704 721   720 160 377   chlupova.jananpu.cz      referentka majetkové správy
·  Chmelová Eva   380 749 383               bezpečnostní pracovnice
·  Chmelová Jana   384 721 193   778 767 254   chmelova.jananpu.cz      investiční referentka
·  Chodorová Zdena                    ; ??
·  Interholzová Petra   377 969 040               provozářka
·  Jáchimová Andrea   384 721 193        jachimova.andreanpu.cz      průvodkyně
·  Janáček Julius, DiS.                    provozář
·  Janáčová Marcela, Ing.   386 356 921   777 453 150   janacova.marcelanpu.cz      referentka majetkové správy
·  Janečková Lucie   387 843 911               uklízečka
·  Jankovská Lenka                    průvodkyně
·  Jareš Richard                    zahradník
·  Jaroš Jiří                    provozář
·  Jarošová Eva   568 620 319               průvodkyně
·  Jermář Jan   377 969 040               tesař
·  Jeřábková Eva   379 423 111   724 663 690   jerabkova.evanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
·  Jirků Jitka                    ; ??
·  Jiroušek Zdeněk, Ing., DiS.   384 361 630   778 767 255   jirousek.zdeneknpu.cz      investiční referent
·  Kadeřávková Alena             kaderavkova.alenanpu.cz      ; ??
·  Kadlčák Aleš, Mgr.   382 285 676   607 526 284   kadlcak.alesnpu.cz      kastelán
·  Kadlec Jiří                    domovník
·  Kadlec Michal, Mgr.             kadlec.michalnpu.cz      kurátor sbírkových a mobiliárních fondů
·  Karez Kateřina             karez.katerinanpu.cz      ; ??
·  Kellermannová Hana             kellermannova.hananpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
·  Kohoutová Jana                    uklízečka
·  Kojan Zdeněk   376 393 378               zámečník
·  Kolářová Petra, Mgr. et Mgr.   386 356 921   724 200 353   kolarova.petranpu.cz      asistentka
·  Kolek Richard, Ing.   606 659 643   773 784 213   kolek.richardnpu.cz      technolog; hlavní zahradník zámeckého parku
·  Konfrštová Zdeňka   568 440 237   725 163 053   konfrstova.zdenkanpu.cz      referentka majetkové správy
·  Koubová Jana                    uklízečka
·  Kovář Jiří   377 969 040   606 665 703          bezpečnostní pracovník
·  Krajník Tomáš   384 321 279   774 402 572   krajnik.tomasnpu.cz      pracovník vztahů k veřejnosti
·  Kramlová Zdeňka   376 393 378               bezpečnostní pracovnice
·  Krčál Ivo                    zahradník
·  Křenek Richard   380 704 711               provozní elektrikář; bezpečnostní pracovník
·  Křížková Renáta   770 119 356   770 119 356   krizkova.renata2npu.cz      referentka majetkové správy
·  Kubáková Michaela   386 356 921   778 412 345   kubakova.michaelanpu.cz      účetní
·  Kubíska Ivo   384 384 228               provozář
·  Kubísková Gabriela   384 384 228        kubiskova.gabrielanpu.cz      zahradnice; bezpečnostní pracovnice
·  Kubranská Zita, Ing.   387 843 911               průvodkyně
·  Kučerová Monika                    ; ??
·  Kunstová Radomíra   379 423 111               uklízečka
·  Kuthan Petr             kuthan.petrnpu.cz      ; ??
·  Kutláková Veronika                    pěstitelka plodin
·  Kuzdas Josef   379 423 111               bezpečnostní pracovník
·  Lamačová Hana   387 843 911               průvodkyně
·  Lang Petr   379 423 111               truhlář
·  Langmajer Pavel   376 393 378               bezpečnostní pracovník
·  Langmajerová Lucie   376 393 378        langmajerova.lucienpu.cz      uklízečka
·  Lásková Eva, Ing.   386 356 921   775 401 592   laskova.evanpu.cz      mzdová účetní; mzdová účetní
·  Lecáková Jana, Mgr.             lecakova.jananpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
·  Lehnerová Věra   379 423 111               zahradnice
·  Lesniaková Petra, Ing., Ph.D.   257 010 331   602 437 568          památkářka
·  Lidral Aleš   387 843 911        lidral.alesnpu.cz      konzervátor
·  Linda Vladimír   377 360 942   778 726 079   linda.vladimirnpu.cz      investiční referent
·  Liška Aleš   374 631 773               bezpečnostní pracovník
·  Lopatová Karin             lopatova.karinnpu.cz      ; ??
·  Lustová Stanislava   380 704 711               pokladní
·  Mahdalík Petr   377 969 040               zahradník
·  Mahdalíková Monika                    zahradnice
·  Machová Jitka   387 843 911   602 627 441   machova.jitkanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
·  Majerčák Antonín                    provozář
·  Majerčák Bohumil                    ; ??
·  Malík Miroslav   384 321 279   724 566 857   malik.miroslavnpu.cz      správce depozitáře; dílčí zástup kastelána
·  Marek Josef   379 423 111               bezpečnostní pracovník
·  Marján David                    zahradník
·  Marková Lucie                    ; ??
·  Masaryk Josef, Ing.   387 312 140   606 541 090   masaryk.josefnpu.cz      památkář
·  Mastná Jaroslava   379 423 111               uklízečka
·  Mašek Karel   373 392 283   606 666 429   masek.karelnpu.cz      kastelán
·  Maštalířová Kateřina   379 423 111        kocianova.katerinanpu.cz      pokladní
·  Matějovič Milan   388 324 380               zahradník
·  Matějovičová Miloslava   388 324 380               uklízečka
·  Matysová Romana   384 321 279        matysova.romananpu.cz      průvodkyně
·  Mejstřík Petr, Ing.   376 583 315   606 666 425   mejstrik.petrnpu.cz      kastelán
·  Mejstříková Anděla, Ing.   376 583 315   724 663 691   mejstrikova.andelanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti; dílčí zástup kastelána
·  Melicharová Eva                    ; ??
·  Michl František   373 392 283               zahradník
·  Mikeš Jan, Mgr.   384 420 246   606 795 806   mikes.jannpu.cz      kastelán; bezpečnostní pracovník
·  Mikešová Renata, Mgr.   384 384 228   724 566 771   mikesova.renatanpu.cz      správkyně depozitáře
·  Míková Marie, Bc.   386 356 921   778 412 348   mikova.marienpu.cz      rozpočtářka
·  Mikuláštíková Lenka   384 722 683        mikulastikova.lenkanpu.cz      průvodkyně
·  Mládek Michal   380 704 711        mladek.michalnpu.cz      provozář
·  Mlčoch Josef             mlcoch.josefnpu.cz      provozář
·  Moravcová Bohumila             moravcova.bohumilanpu.cz      ; ??
·  Mrázová Hana   386 362 135               uklízečka
·  Nágl Václav                    ; ??
·  Nauš Miroslav   376 583 315               provozář; úklid
·  Nedvědová Ludmila   384 321 249               uklízečka
·  Němec Jiří                    bezpečnostní pracovník
·  Nepodalová Helena   377 969 040               uklízečka
·  Niederová Eliška, Mgr.   607 559 450        niederova.eliskanpu.cz      kastelánka
·  Norek Bohumil   567 243 821   602 793 963   norek.bohumilnpu.cz      kastelán, kurátor sbírkových a mobiliárních fondů
·  Norková Jarmila   567 243 943        norkova.jarmilanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
·  Norková Lucie, DiS.   567 243 821   724 663 729   norkova.lucienpu.cz      správkyně depozitáře; dílčí zástup kastelána
·  Nováková Vlasta   377 917 090               uklízečka
·  Novotná Dana   386 356 921   773 758 187   novotna.dana2npu.cz      účetní
·  Novotná Iveta   380 704 711               uklízečka
·  Novotná Radka   380 704 711               uklízečka
·  Novotný Jiří   384 321 279               provozář
·  Olšan Jiří, Ing.   380 704 748   720 417 895   olsan.jirinpu.cz      zahradní architekt
·  Olšanová Daniela, Bc.                    správkyně depozitáře
·  Ondrák Josef                    provozář
·  Opekarová Andrea   380 704 711               pokladní
·  Opelka Ladislav                    ; ??
·  Paarová Dagmar   382 285 676               uklízečka, bezpečnostní pracovnice
·  Palmová Milena   374 631 773               uklízečka
·  Pánková Marta                    průvodkyně
·  Pavelec Petr, Mgr., Ph.D.   386 358 141   607 661 967   pavelec.petrnpu.cz      ředitel územní památkové správy
·  Pech Jiří   377 969 040               provozář
·  Pelánová Věra             pelanova.veranpu.cz      pokladní, provozářka
·  Pelikán Jaroslav   380 704 711               zahradník
·  Pelikánová Jiřina   380 704 711               pokladní
·  Pětivlasová Klára   386 356 921   778 412 347   petivlasova.klaranpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
·  Petr Radim, Ing.   568 440 237   602 776 920   petr.radimnpu.cz      kastelán
·  Petráň Kamil, Mgr.   374 631 773        petran.kamilnpu.cz      správce depozitáře; dílčí zástup kastelána
·  Petrásková Kamila, Bc.   386 356 921   773 797 440   petraskova.kamilanpu.cz      účetní
·  Petrová Jana, Mgr.   568 440 237   606 742 700   petrova.jananpu.cz      správkyně depozitáře; dílčí zástup kastelána
·  Píchová Marie   384 721 193        pichova.marienpu.cz      referentka majetkové správy
·  Písařík Ivan   377 969 040   602 838 058   pisarik.ivannpu.cz      technolog
·  Písaříková Hana   377 969 040               zahradnice
·  Pivoňka Roman   387 312 140   777 453 151   pivonka.romannpu.cz      investiční referent
·  Pízová Markéta, DiS.                    průvodkyně
·  Plaňanský Miroslav   374 631 773               bezpečnostní pracovník
·  Plánská Blanka                    ; ??
·  Plasová Eva   387 843 911               průvodkyně
·  Podskalská Eva   380 704 711               zahradnice
·  Podskalská Radka                    ; ??
·  Poláková Marcela             polakova.marcelanpu.cz      ; ??
·  Polanský Radek                    ; ??
·  Polický Karel                    zahradník
·  Polívka Jan             polivka.jannpu.cz      ; ??
·  Popovič Radek   373 322 174               bezpečnostní pracovník
·  Poslušná Jaroslava                    ; ??
·  Prajzentová Lenka                    zahradnice
·  Prokop Jiří   387 843 911               zahradník
·  Prokopová Miroslava   568 440 237        prokopova.miroslavanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti, konzervátorka
·  Rabenhauptová Lucie   388 324 380        rabenhauptova.lucienpu.cz      průvodkyně
·  Radová Eva                    uklízečka
·  Rachačová Hana   386 356 921   775 441 952   rachacova.hananpu.cz      rozpočtářka
·  Remtová Helena, Bc.                    pracovnice vztahů k veřejnosti
·  Rödlová Ivana             rodlova.ivananpu.cz      ; ??
·  Rosendorfský Jan, Bc.   379 423 111   606 666 422   rosendorfsky.jannpu.cz      kastelán
·  Roudná Pavla   377 969 040               uklízečka
·  Rudová Hana, Mgr.   376 596 235        rudova.hananpu.cz      průvodkyně
·  Růžička David, Mgr.                    ; ??
·  Růžička Filip             ruzicka.filipnpu.cz      průvodce
·  Růžička Jaroslav   373 322 174               provozář
·  Růžičková Libuše   387 843 911               zahradnice
·  Řezáčová Monika             rezacova.monikanpu.cz      ; ??
·  Říha David, Ing.   602 727 787        riha.davidnpu.cz      investiční referent
·  Říha David Michal, Bc.                    ; ??
·  Říhová Eva                    konzervátorka
·  Santorclová Irena                    uklízečka
·  Sedláčková Lenka   373 392 283   724 474 618   sedlackova.lenkanpu.cz      správkyně depozitáře, průvodkyně
·  Schaffelhoferová Dagmar             schaffelhoferova.dagmarnpu.cz      ; ??
·  Sidek Josef   374 631 773               bezpečnostní pracovník
·  Skálová Eva             skalova.evanpu.cz      ; ??
·  Skypalová Lenka                    uklízečka
·  Slaba Martin             slaba.martinnpu.cz      ; ??
·  Slabová Markéta, Mgr.   387 312 140   778 417 685   slabova.marketanpu.cz      redaktorka
·  Sládek Vlastimil   374 631 773               bezpečnostní pracovník
·  Slavko Pavel, PhDr.   380 704 712   607 559 430   slavko.pavelnpu.cz      kastelán, kurátor sbírkových a mobiliárních fondů; bezpečnostní pracovník
·  Slavková Stanislava, PhDr.   380 704 711   724 566 471   slavkova.stanislavanpu.cz      kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů
·  Smolek Martin   384 721 193               mistr
·  Smolík Jan, Mgr.   386 362 135   724 663 554   smolik.jannpu.cz      kastelán
·  Smolová Milena             smolova.milenanpu.cz      kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů
·  Sojková Dana                    zahradnice
·  Soroka Michal   377 360 954   725 314 220   soroka.michalnpu.cz      bezpečnostní referent
·  Srogončík Milan, Ing.   386 356 921   775 422 586   srogoncik.milannpu.cz      obchodní referent
·  Steidlová Renata             steidlova.renatanpu.cz      ; ??
·  Stejskal Aleš, PaedDr.                    ; ??
·  Strachotová Silvie                    ; ??
·  Stropková Jindra   380 704 711               zahradnice
·  Suchý Jan   377 969 040               bezpečnostní pracovník
·  Suchý Petr   377 969 040   606 665 703          bezpečnostní pracovník
·  Svidenská Jana   384 721 193               zahradnice
·  Svoboda Zdeněk   374 631 773               zedník
·  Svobodová Hana   387 312 140   777 548 156   svobodova.hananpu.cz      referentka majetkové správy
·  Syrový Pavel                    technický pracovník
·  Šálková Hana   387 843 911               uklízečka
·  Šeflová Adéla, Bc.             seflova.adelanpu.cz      účetní
·  Šeflová Olga                    uklízečka
·  Šesták Miroslav   384 498 580               bezpečnostní pracovník, provozář; provozní zástup kastelánky
·  Šestáková Jitka                    pokladní
·  Šimková Gabriela                    pokladní
·  Šimurda Zdeněk   567 213 116   778 401 275   simurda.zdeneknpu.cz      investiční referent
·  Škabroudová Zdeňka, Ing.   386 356 921   606 795 807   skabroudova.zdenkanpu.cz      náměstkyně ředitele územní památkové správy
·  Škampa Jan   379 423 111               bezpečnostní pracovník
·  Škrháková Zdeňka   387 843 911               pokladní
·  Šmausová Ivana   377 360 977   724 663 701   smausova.ivananpu.cz      referentka majetkové správy
·  Šmídl Zbyněk   373 322 174               mistr
·  Šnejdová Pavlína   386 356 921   778 412 339   snejdova.pavlinanpu.cz      administrativní a spisová pracovnice
·  Špačková Markéta                    ; ??
·  Špelina Josef                    bezpečnostní pracovník
·  Špelina Miroslav                    bezpečnostní pracovník
·  Štarmannová Dana, Mgr.   770 102 835   770 102 835   starmannova.dananpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
·  Štěpánková Kateřina             stepankova.katerinanpu.cz      ; ??
·  Švadlena Ladislav, Mgr.   387 312 140   778 750 063   svadlena.ladislavnpu.cz      památkář
·  Tarantová Kateřina   387 312 140        tarantova.katerinanpu.cz      pokladní
·  Tejml Ladislav             tejml.ladislavnpu.cz      ; ??
·  Tenglerová Jana   379 423 111               uklízečka
·  Tomášek Jiří   376 393 378               zedník
·  Tondlová Lenka, Bc.   380 743 126   724 663 767   tondlova.lenkanpu.cz      kastelánka
·  Trachta Jiří                    zahradník
·  Troup Vojtěch, Mgr.   388 324 380   607 555 968   troup.vojtechnpu.cz      kastelán
·  Troup Zdeněk   387 843 911               provozář
·  Troupová Ivana, Bc.   387 843 911   602 643 110   troupova.ivananpu.cz      správkyně depozitáře
·  Tuková Monika, Mgr.   373 322 174   724 663 704   tukova.monikanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
·  Tůma Pavel                    provozář
·  Tůmová Alena                    uklízečka
·  Týnavský Petr   384 721 193   724 250 865   tynavsky.petrnpu.cz      pracovník vztahů k veřejnosti; dílčí zástup kastelána
·  Tyšerová Zuzana, Bc.   773 797 441   773 797 441   tyserova.zuzananpu.cz      referentka majetkové správy
·  Uhlíř Josef                    zahradník
·  Váchová Michaela Filipa, Mgr.   778 444 230        vachova.michaelanpu.cz      kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů
·  Valentová Veronika   377 969 040        valentova.veronikanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
·  Vařbuchta Jiří   567 243 821               technický pracovník
·  Váverka Milan   569 486 189   724 803 359   vaverka.milannpu.cz      pracovník vztahů k veřejnosti
·  Velková Anna   377 360 928   725 742 814   velkova.annanpu.cz      referentka majetkové správy
·  Veselá Jaroslava                    uklízečka, pěstitelka plodin
·  Veselková Lada, Mgr.   387 843 911               průvodkyně
·  Vlach Vladislav             vlach.vladislavnpu.cz      zahradník
·  Vlažný Václav   387 843 911   725 314 208   vlazny.vaclavnpu.cz      referent majetkové správy; dílčí zástup kastelána
·  Vlčková Marie, Ing.             vlckova.marienpu.cz      zahradnice
·  Vodička Martin   568 440 237   723 598 399   vodicka.martinnpu.cz      zahradní architekt
·  Vodičková Lenka                    uklízečka, pěstitelka plodin
·  Vohnoutová Jitka   567 243 943               pokladní
·  Vojáček Rudolf   373 322 174               zedník
·  Vokatý Ladislav, Ing.             vokaty.ladislavnpu.cz      koordinační, projektový a programový pracovník
·  Volf Martin                    zahradník
·  Vondra Marcel   386 362 135               provozář
·  Vondrášková Jiřina             vondraskova.jirinanpu.cz      ; ??
·  Vorhemus František   384 321 279               provozář
·  Vránková Denisa   387 843 911               uklízečka
·  Vůch Marek                    truhlář
·  Weberová Jolana                    ; ??
·  Zahrádková Pavla, Ing.   384 361 630   724 663 552   zahradkova.pavlanpu.cz      investiční referentka
·  Zelenka Bohumil                    zahradník
·  Zelinková Veronika, Ing.   377 360 941   608 138 839   zelinkova.veronikanpu.cz      referentka majetkové správy
·  Zíka Václav   374 631 773               truhlář
·  Zinkeová Šárka, Ing.   376 393 022        zinkeova.sarkanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
·  Zoubek Milan, Ing.   374 631 773   606 666 426   zoubek.milannpu.cz      kastelán
·  Zvolánek Karel                    provozář
·  Žáček Radim   379 423 111   778 485 490   zacek.radimnpu.cz      správce depozitáře
·  Žižka Tomáš                    ; ??
·  Žlábek Antonín                    provozář
·  Žůrková Gabriela, Bc.                    zahradní architektka