gen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
ředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

podle organizačních útvarů
pracovník| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
·  Adam Ladislav   313 558 440   724 881 713   adam.ladislavnpu.cz      pracovník vztahů k veřejnosti; vedení návštěvnického provozu
·  Antoš Zdeněk   317 723 187               technický pracovník
·  Auerová Jana   315 781 146        auerova.jananpu.cz      obchodní referentka
·  Aussenbergová Julie, Bc.   274 008 131   602 349 448   aussenbergova.julienpu.cz      obchodní referentka
·  Bálková Lucie             balkova.lucienpu.cz      ; ??
·  Barešová Lenka             baresova.lenkanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
·  Barták Robert, Ing.   318 682 179   602 478 498   bartak.robertnpu.cz      kastelán
·  Barták Stanislav                    lesník
·  Bařtipánová Kateřina, DiS.   311 512 479   724 708 459   bartipanova.katerinanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti, průvodkyně
·  Bastl Vladimír   315 781 146        bastl.vladimirnpu.cz      provozář
·  Baťková Jana   326 773 098        batkova.jananpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
·  Benešová Dana   476 707 364   724 030 513   benesova.dananpu.cz      pokladní; zástupce kastelána
·  Benešová Jana   327 315 852   602 224 929   benesova.jananpu.cz      správkyně depozitáře
·  Benešová Jiřina                    uklízečka
·  Bigasová Stanislava   327 315 852   602 240 295   bigasova.stanislavanpu.cz      správkyně depozitáře
·  Bilíková Iveta, Ing.   274 008 130   724 663 565   bilikova.ivetanpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
·  Bílková Jiřina                    uklízečka
·  Bittner Lukáš                    technický pracovník
·  Blažek Josef                    technický pracovník; údržbář
·  Brázdová Petra, Bc.   327 513 680               konzervátorka
·  Brštiak Štefan, Bc.   354 691 269        brstiak.stefannpu.cz      pracovník vztahů k veřejnosti
·  Brštiaková Iveta                    ; ??
·  Budín Jiří   315 781 176               lesní
·  Bukač Jakub   311 512 479               instalatér-topenář; údržbář
·  Bukó Lenka                    uklízečka
·  Bulín Jan, Ing.   315 781 146        bulin.jannpu.cz      referent majetkové správy
·  Cink Ondřej, Ing.   354 691 269   602 233 930   cink.ondrejnpu.cz      kastelán
·  Cinková Jana, Mgr.   354 691 269               dokumentátorka
·  Culek Jindřich, Ak.mal.   283 910 677        culek.jindrichnpu.cz      restaurátor
·  Čelouchová Anna, Bc.   318 590 261        celouchova.annanpu.cz      průvodkyně, zahradnice
·  Čeřovská Marie   318 682 179   606 602 998   cerovska.marienpu.cz      správkyně depozitáře
·  Česáková Eva, Bc.   353 999 394   773 070 941   cesakova.evanpu.cz      správkyně depozitáře
·  Čmelová Jiřina             cmelova.jirinanpu.cz      ; ??
·  Dietrichová Alice             dietrichova.alicenpu.cz      účetní
·  Digrin Petr, Ing.   318 590 261        digrin.petrnpu.cz      technický pracovník
·  Digrinová Jana, Ing.   318 590 261   606 649 207   digrinova.jananpu.cz      kastelánka
·  Digrinová Věra                    uklízečka, zahradnice
·  Divíšek Zděněk   475 228 331        divisek.zdeneknpu.cz      zahradník
·  Dlabolová Lenka, Bc.   283 910 677        dlabolova.lenkanpu.cz      konzervátorka
·  Dobrá Ivana                    zahradnice
·  Dokoupilová Sylva, Mgr., DiS.   327 513 680               konzervátorka
·  Dragoun Květoslav   353 399 731               technický pracovník
·  Dušková Eva, MgA.   327 511 440               konzervátorka
·  Dutá Jitka                    technická pracovnice
·  Dytrt Josef   311 681 617   724 818 132   dytrt.josefnpu.cz      technický pracovník
·  Ecler Pavel, PhDr.   315 781 146   725 708 552   ecler.pavelnpu.cz      kastelán
·  Eichlerová Helena   416 749 092               zahradnice
·  Emingerová Renáta   416 591 611               uklízečka
·  Fabiánová Šárka                    uklízečka
·  Frídl Jan, PhDr.   274 008 172   602 852 011   fridl.jannpu.cz      památkář
·  Frindová Barbora             frindova.barboranpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
·  Frolová Jaroslava   353 999 394   724 569 007   frolova.jaroslavanpu.cz      referentka majetkové správy
·  Frýdková Kateřina             frydkova.katerinanpu.cz      uklízečka
·  Fujera Milan   416 749 092               provozář
·  Fulínová Dagmar                    zahradnice
·  Gabriel Alexander, Ing.   472 704 812   724 959 244   gabriel.alexandernpu.cz      investiční referent
·  Gašperík Zdeněk                    technický pracovník
·  Geleta Dávid, Mgr.   475 228 331        geleta.davidnpu.cz      pracovník vztahů k veřejnosti; zástupce kastelána
·  Gildeinová Libuše   353 999 394               uklízečka
·  Glattová Ivana             glattova.ivananpu.cz      ; ??
·  Grecmanová Jana             grecmanova.jananpu.cz      ; ??
·  Grob Roman                    ; ??
·  Hagiu Catalin                    zahradník
·  Hajduchová Alena   353 999 394   778 498 635   hajduchova.alenanpu.cz      pokladní
·  Hájková Kamila   313 558 440   720 996 071   hajkova.kamilanpu.cz      referentka majetkové správy
·  Hajnová Eva, Ing.                    referentka majetkové správy
·  Halušková Olga   311 681 617        haluskova.olganpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
·  Harmanová Jana                    uklízečka, zahradnice
·  Hartová Oriana             hartova.oriananpu.cz      ; ??
·  Havlík Karel   274 008 148   608 866 163   havlik.karelnpu.cz      správce informačních technologií
·  Heckelová Helena   283 910 677   724 826 763   heckelova.helenanpu.cz      konzervátorka
·  Henig Zdeněk, PhDr.   412 586 795   602 136 213   henig.zdeneknpu.cz      kastelán
·  Henigová Soňa   416 749 092   724 663 544   henigova.sonanpu.cz      pokladní; zástupce kastelána
·  Hladíková Kateřina, Bc.   274 008 171   724 826 751   hladikova.katerinanpu.cz      památkářka
·  Hnátnická Jaroslava   318 590 261               uklízečka
·  Hofmanová Michaela, Mgr.   415 210 036   724 323 427   hofmanova.michaelanpu.cz      kastelánka
·  Holub Jan   416 591 611   724 663 761   holub.jannpu.cz      technolog
·  Holubová Veronika                    ; ??
·  Horáková Dagmar   274 008 124        horakova.dagmarnpu.cz      mzdová účetní
·  Horčík Radek   416 749 092               provozář; údržbář
·  Hrabovský Bedřich             hrabovsky.bedrichnpu.cz      ; ??
·  Hudcová Andrea             hudcova.andreanpu.cz      ; ??
·  Hupák Václav, Ing.   274 008 111        hupak.vaclavnpu.cz      dopravní referent
·  Husáková Kateřina             husakova.katerinanpu.cz      ; ??
·  Charvátová Marie, Ing.   318 590 261        charvatova.marienpu.cz      průvodkyně
·  Chládek Dominik   327 398 121               průvodce
·  Chlumská Stanislava             chlumska.stanislavanpu.cz      konzervátorka
·  Chlupáček Tomáš   315 781 176   602 452 444   chlupacek.tomasnpu.cz      lesní
·  Chmel Radovan   326 773 098   602 262 323   chmel.radovannpu.cz      kastelán
·  Chvalinová Olga   311 681 617   720 355 020   chvalinova.olganpu.cz      referentka majetkové správy
·  Chytilová Lucie, Bc.             chytilova.lucienpu.cz      referentka majetkové správy
·  Jadlovská Petra, Bc.   354 691 269   775 426 702   jadlovska.petranpu.cz      kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů
·  Jadrná Jana, Ing.   274 008 115   778 702 897   jadrna.jananpu.cz      personalistka
·  Jakšová Alena, Mgr.             jaksova.alenanpu.cz      průvodkyně
·  Janáčková Miroslava   724 474 557        janackova.miroslavanpu.cz      správkyně depozitáře
·  Jandová Dana   317 721 366        jandova.dananpu.cz      správkyně depozitáře
·  Jarý Karel                    ; ??
·  Jeníková Milena   327 513 680               konzervátorka
·  Ježek Miloš                    ; ??
·  Jindřichová Kristýna   311 512 479               průvodkyně
·  Jínová Monika   274 008 116        jinova.monikanpu.cz      finanční referentka
·  Jirásková Miriam   416 536 014               průvodkyně
·  Jonáková Monika   274 008 127   724 211 156   jonakova.monikanpu.cz      referentka majetkové správy, zásobovačka
·  Jonglíčková Zdeňka                    zahradnice
·  Josef Jan             josef.jan2npu.cz      ; ??
·  Josková Marcela   416 861 143   602 933 638   joskova.marcelanpu.cz      kastelánka
·  Jukl Jakub, ThDr., Th.D.   315 781 146        jukl.jakubnpu.cz      referent majetkové správy
·  Kacerovská Lenka             kacerovska.lenkanpu.cz      ; ??
·  Kalašová Zdeňka                    zahradnice
·  Kalousek Josef                    technický pracovník; údržbář
·  Kassl Jiří Metod   353 399 731               technický pracovník
·  Keller Kamil   415 725 009   723 086 011          zahradník; provozně ekonomický náměstek
·  Klánová Jana, Ing.   354 691 269        klanova.jananpu.cz      dokumentátorka
·  Klimplová Ludmila   476 707 364   724 663 546   klimplova.ludmilanpu.cz      kastelánka
·  Klimplová Zuzana   476 707 364   777 478 373   klimplova.zuzananpu.cz      referentka majetkové správy
·  Kluková Jana                    průvodkyně
·  Kmochová Radka   317 721 366        kmochova.radkanpu.cz      referentka majetkové správy; zástupce kastelána
·  Knížek Libor, Bc.   311 512 479   602 244 142   knizek.libornpu.cz      kastelán
·  Knopová Leona                    ; ??
·  Kocurová Jaroslava   274 008 128        kocurova.jaroslavanpu.cz      mzdová účetní
·  Kolářová Jaroslava   415 210 036        kolarova.jaroslava2npu.cz      referentka majetkové správy, pokladní
·  Kolářová Markéta             kolarova.marketanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
·  Kolomazníková Jitka                    uklízečka
·  Koňaříková Alena, Mgr.   327 398 121        konarikova.alenanpu.cz      průvodkyně
·  Kopka Leoš                    ; ??
·  Kořínek Josef                    technický pracovník; údržbář
·  Kouba Roman, Mgr.   354 691 269        kouba.romannpu.cz      dokumentátor
·  Koubová Pavlína, DiS.   283 910 677        koubova.pavlinanpu.cz      restaurátorka, konzervátorka
·  Kouklová Hana                    průvodkyně
·  Kovaříková Šárka, PhDr.   773 761 148        kovarikova.sarkanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
·  Kraifová Libuše                    pokladní
·  Krčil Václav   774 145 311        krcil.vaclavnpu.cz      obchodní referent
·  Krejčíková Anna                    pokladní
·  Krejčová Hana, Mgr.   476 734 338   602 626 430   krejcova.hananpu.cz      kastelánka
·  Kristková Jana                    průvodkyně
·  Kristková Miluše             kristkova.milusenpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
·  Krunclová Denisa   724 474 592        krunclova.denisanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
·  Křístková Danuše, Mgr.             kristkova.danusenpu.cz      účetní
·  Kříž Martin   353 999 394               zahradník
·  Kříž Petr   283 910 677        kriz.petrnpu.cz      dokumentátor
·  Křížková Renata   412 586 795   724 564 238   krizkova.renatanpu.cz      správkyně depozitáře; zástupce kastelána
·  Kubísek Aleš   352 684 796   724 811 739   kubisek.alesnpu.cz      investiční referent
·  Kudernová Šulová Blanka   476 707 364               uklízečka
·  Kuchariková Helena             kucharikova.helenanpu.cz      ; ??
·  Kunst Lukáš, Ing.   311 681 617   724 544 363   kunst.lukasnpu.cz      správce depozitáře; zástupce kastelána
·  Kupec Miroslav   354 691 269               technický pracovník
·  Legner Václav             legner.vaclavnpu.cz      ; ??
·  Lipavský Roman   353 999 394               technický pracovník
·  Liška Vladimír, Bc.   415 210 036        liska.vladimirnpu.cz      zahradní architekt; zahradník
·  Ližička Josef   354 691 269               technický pracovník
·  Lukešová Renata   317 723 187        lukesova.renatanpu.cz      zahradní architektka
·  Mádlová Ivana, Bc.   274 008 119   778 770 622   madlova.ivananpu.cz      investiční referentka
·  Mach Petr   415 210 036               pěstitel plodin
·  Macháčková Jaroslava                    průvodkyně
·  Majer Luděk                    technický pracovník; údržbář
·  Mako Jindřich                    technický pracovník; údržbář
·  Málek Luděk                    technický pracovník; údržbář
·  Malíková Eva   417 835 301               uklízečka
·  Mareš Milan                    ; ??
·  Marešová Barbora             maresova.barboranpu.cz      pokladní
·  Marešová Marcela   274 008 141   602 327 282   maresova.marcelanpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
·  Marhan Milan   353 999 394   606 386 191          mistr
·  Martan Milan   326 773 098               referent majetkové správy
·  Mařanová Světlana                    uklízečka, zahradnice
·  Mastná Hana                    prodavačka; OZ
·  Maťáková Jaroslava                    ; ??
·  Matoušová Jaroslava, PaedDr.   327 321 177   602 238 303   matousova.jaroslavanpu.cz      kastelánka
·  Michelfeit Dušan, Mgr.   274 008 143   777 481 598   michelfeit.dusannpu.cz      ředitel územní památkové správy
·  Minaříková Andrea, Bc.   415 210 036   602 235 620   minarikova.andreanpu.cz      správkyně depozitáře
·  Modrovič L'ubomír             modrovic.lubomirnpu.cz      ; ??
·  Morava Jan                    ; ??
·  Mordaninec Petr             mordaninec.petrnpu.cz      ; ??
·  Műllerová Marie Kateřina   274 008 126        mullerova.marienpu.cz      rozpočtářka
·  Musil Miloš, Ing.   475 228 331   604 505 323   musil.milosnpu.cz      kastelán
·  Načeradská Petra, Mgr.   274 008 211   724 826 790   naceradska.petranpu.cz      památkářka
·  Neckářová Ivana   274 008 118   778 431 051   neckarova.ivananpu.cz      asistentka
·  Nečekalová Hana   354 691 269               zahradnice
·  Nedvěd Marek                    technický pracovník
·  Němcová Miriam   416 536 014   606 175 052   nemcova.miriamnpu.cz      kastelánka
·  Němec Jan, Ing.   354 691 269               zahradník
·  Němec Miroslav   412 586 795               provozář
·  Nepožitek Ladislav   417 835 301   603 340 094   nepozitek.ladislavnpu.cz      správce depozitáře; zástupce kastelána
·  Nohejl Richard                    technolog; zahradník
·  Nohejlová Helena   317 721 366   606 733 248   nohejlova.helenanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti; vedení návštěvnického provozu
·  Nohejlová Kristýna, Bc.                    pokladní
·  Nosková Miroslava                    pokladní
·  Novotná Květuše                    ; ??
·  Novotný Ladislav   354 691 269   724 474 621   novotny.ladislavnpu.cz      správce depozitáře; zástupce kastelána
·  Nykodém Jaroslav                    technický pracovník; údržbář
·  Oberhelová Eliška, Mgr.   315 781 146   773 738 858   oberhelova.eliskanpu.cz      lektorka
·  Obručová Anna             obrucova.annanpu.cz      ; ??
·  Ondová Barbora, Mgr.   274 008 171   602 278 154   ondova.barboranpu.cz      kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů
·  Orava Michal                    konzervátor
·  Oravová Lenka, Bc., DiS.   327 513 680        oravova.lenkanpu.cz      konzervátorka
·  Ouřadová Martina, DiS.   283 910 677               konzervátorka
·  Paikrtová Jiřina                    provozářka
·  Papajiková Štěpánka                    ; ??
·  Papežová Veronika                    zahradnice
·  Parolková Eva   274 008 123        parolkova.evanpu.cz      účetní
·  Parpel Roman   415 210 036               zahradník
·  Pavlíček Zdeněk                    zahradník
·  Pelán Martin                    ; ??
·  Peterková Markéta             peterkova.marketanpu.cz      ; ??
·  Petr Tomáš, Ing.   353 399 731   606 666 427   petr.tomasnpu.cz      koordinační, projektový a programový pracovník, kastelán
·  Pikousová Jana                    uklízečka
·  Plíšková Renata, DiS.   283 910 677               konzervátorka
·  Popelová Anna                    pokladní
·  Pospíšil Tomáš             pospisil.tomasnpu.cz      ; ??
·  Potůček Pavel, Ing.   274 008 203   778 434 729   potucek.pavelnpu.cz      investiční referent
·  Poupě Karel   606 891 821        poupe.karelnpu.cz      konzervátor
·  Pročka Tomáš                    ; ??
·  Prokopová Michaela   416 591 443   777 256 429   prokopova.michaelanpu.cz      správkyně depozitáře; zástupce kastelána
·  Přibyl Miroslav, DiS.   724 326 031   724 326 031   pribyl.miroslavnpu.cz      pracovník vztahů k veřejnosti; dílčí zástup kastelána
·  Rajnišová Lenka                    uklízečka
·  Rákosníková Zdeňka   274 008 125   602 122 506   rakosnikova.zdenkanpu.cz      účetní
·  Ratajová Jiřina             ratajova.jirinanpu.cz      zahradní architektka; zahradník
·  Reichlová Barbora                    průvodkyně
·  Ryšánková Jitka   327 321 177        rysankova.jitkanpu.cz      pokladní
·  Řádková Petra             radkova.petranpu.cz      ; ??
·  Řehoř Tomáš, Mgr.   327 398 121   602 568 320   rehor.tomasnpu.cz      kastelán
·  Samcová Eva                    uklízečka
·  Samuhel Jaroslav                    ; ??
·  Sedláček Luboš                    technický pracovník; údržbář
·  Sedláček Zbyšek             sedlacek.zbyseknpu.cz      pracovník vztahů k veřejnosti
·  Sedláčková Jana, Mgr.   317 721 366   724 643 826   sedlackova.jananpu.cz      kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů; kastelán
·  Schedivý Petr   353 399 731               mistr
·  Sikyta Vojtěch   415 210 036               lesník
·  Sippl Marek                    lesník; údržbář
·  Sirový Jiří, Mgr.   476 707 364   732 224 098   sirovy.jirinpu.cz      pracovník vztahů k veřejnosti
·  Skalická Ludmila                    uklízečka
·  Skalický Štěpán                    konzervátor
·  Skálová Hana   274 008 121   602 668 780   skalova.hananpu.cz      náměstkyně ředitele územní památkové správy
·  Slabý Petr, Mgr.   313 558 440   724 151 811   slaby.petrnpu.cz      kastelán, kurátor sbírkových a mobiliárních fondů
·  Slabý Zdeněk   274 008 164   606 733 237   slaby.zdeneknpu.cz      bezpečnostní referent
·  Smělá Alice   315 781 146        smela.alicenpu.cz      referentka majetkové správy
·  Smrčina Michal, DiS.   327 398 595        smrcina.michalnpu.cz      referent majetkové správy; zástupce kastelána
·  Sobek Jiří   313 549 302   723 214 170   sobek.jirinpu.cz      kastelán
·  Sobková Petra                    referentka majetkové správy
·  Sobotková Marie                    uklízečka
·  Sofroň Jan   318 590 261               technický pracovník
·  Sochorová Jana             sochorova.jananpu.cz      ; ??
·  Stejskal Vladimír, Ing.   257 010 402        stejskal.vladimirnpu.cz      zahradní architekt
·  Stöhrová Zdeňka                    uklízečka
·  Stránský Karel   257 010 402               provozář
·  Stříbrská Eva, BcA.   327 511 440        stribrska.evanpu.cz      konzervátorka
·  Suchnová Jana, Bc.   327 398 121        suchnova.jananpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
·  Surmová Helena   416 749 092               uklízečka
·  Surovcová Markéta, Mgr.   327 398 121        surovcova.marketanpu.cz      správkyně depozitáře
·  Surynková Petra, Bc.                    zahradnice
·  Szikora Pavel                    ; ??
·  Šanta Martin                    konzervátor
·  Šebánková Marie                    zahradnice
·  Šedová Klára             sedova.klaranpu.cz      ; ??
·  Šimek Václav   476 707 364               provozář
·  Šimonová Lenka, Bc.   311 681 617        simonova.lenkanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
·  Šinágl Zdeněk   311 512 479   724 230 906   sinagl.zdeneknpu.cz      správce depozitáře
·  Šindelářová Ivana                    zahradnice
·  Škodová Jana             skodova.jananpu.cz      ; ??
·  Šlapák Petr   311 512 479               zahradník
·  Šlapáková Eva                    uklízečka
·  Šlehoferová Klára             slehoferova.klaranpu.cz      ; ??
·  Šlejtr Martin   327 315 852   778 530 136   slejtr.martinnpu.cz      kurátor sbírkových a mobiliárních fondů
·  Šnajdaufová Monika                    zahradnice
·  Šnajdrová Anna             snajdrova.annanpu.cz      ; ??
·  Šnajdrová Soňa   311 533 202               průvodkyně
·  Šomodi Ondřej   313 558 440               zámečník; údržbář
·  Špáňová Helena, Ing.   257 148 817   724 568 259   spanova.helenanpu.cz      kastelánka
·  Špáňová Lucie             spanova.lucienpu.cz      ; ??
·  Štamberková Jaroslava, JUDr.   274 008 117   606 761 936   stamberkova.jaroslavanpu.cz      referentka majetkové správy; právník
·  Štancová Monika                    ; ??
·  Šťastná Lucie, Mgr.   482 360 050   778 444 262   stastna.lucienpu.cz      kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů
·  Štědrová Martina             stedrova.martinanpu.cz      ; ??
·  Štěpán Zdeněk   416 591 611               opravář zemědělských strojů
·  Štolová Hana                    ; ??
·  Šulcková Andrea             sulckova.andreanpu.cz      administrativní a spisová pracovnice
·  Švabová Soňa, Ing.   326 773 098   732 760 976   svabova.sonanpu.cz      správkyně depozitáře
·  Švehlová Alena   353 999 394   725 712 362   svehlova.alenanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti; průvodce
·  Telínová Kateřina             telinova.katerinanpu.cz      ; ??
·  Tenčlová Věra   274 008 181   602 349 454   tenclova.veranpu.cz      kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů
·  Tirala František                    lesník
·  Topič Martin                    instalatér-topenář
·  Tuček Jiří   315 781 146               technický pracovník
·  Tuhá Martina   327 398 121               provozářka
·  Tůmová Monika                    zahradnice
·  Uhrová Jana   417 835 170   724 959 078   uhrova.jananpu.cz      referentka majetkové správy
·  Vahalová Zdeňka                    provozářka
·  Válek Jiří, Ing.   274 008 166   725 571 848   valek.jirinpu.cz      investiční referent; zahrady a parky
·  Valchář Tomáš                    ; ??
·  Válková Věra                    provozářka
·  Vandrovcová Jana   353 999 394               uklízečka
·  Vaněčková Zuzana                    pracovnice vztahů k veřejnosti
·  Vařejčková Naďa, Bc.   274 008 182   778 772 932   varejckova.nadanpu.cz      referentka majetkové správy
·  Vašková Iveta   415 210 036               zahradnice
·  Veselá Ilona                    zahradnice
·  Veverka Petr   327 513 680               konzervátor
·  Vodáková Martina   317 723 187               zahradnice
·  Vodičková Lucie   311 681 617               průvodkyně
·  Vojáček Josef                    ; ??
·  Vokoun Luboš   724 980 456   724 980 456   vokoun.lubosnpu.cz      pracovník vztahů k veřejnosti, kastelán
·  Vokounová Libuše   313 558 440   606 620 691   vokounova.libusenpu.cz      správkyně depozitáře; zástupce kastelána
·  Volf Zdeněk   417 835 301        volf.zdeneknpu.cz      technický pracovník
·  Vondrová Petra                    uklízečka
·  Voráček Květoslav, Ing.   472 704 850   778 474 479   voracek.kvetoslavnpu.cz      investiční referent
·  Votrubcová Kateřina                    pokladní
·  Votrubová Dana                    uklízečka
·  Weber Petr                    ; ??
·  Weberová Marie             weberova.marienpu.cz      ; ??
·  Weidner Radka             weidner.radkanpu.cz      ; ??
·  Wizovský Tomáš, Mgr.   353 999 394   606 666 423   wizovsky.tomasnpu.cz      kurátor sbírkových a mobiliárních fondů
·  Zajíčková Jana, Mgr.   415 725 009   723 086 011   zajickova.jananpu.cz      kastelánka
·  Zechel Tomáš, Ing.arch.   257 010 402   778 521 162   zechel.tomasnpu.cz      referent majetkové správy
·  Zemánek Petr, JUDr.   311 533 202   602 289 730   zemanek.petrnpu.cz      kastelán
·  Zemánková Hana, Mgr.   311 533 202   725 783 958          pracovnice vztahů k veřejnosti
·  Zemanová Alena   353 399 731   725 524 129   zemanova.alenanpu.cz      referentka majetkové správy
·  Zimandlová Jana   416 749 092   606 820 019   zimandlova.jananpu.cz      kastelánka
·  Žiška Milan, Ing.   274 008 163   778 726 888   ziska.milannpu.cz      investiční referent; Investiční referent oddělení nemovitého kulturního majetku