gen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
ředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

podle organizačních útvarů
pracovník| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
·  Alterová Dagmar, Mgr.   595 133 923   724 664 012   alterova.dagmarnpu.cz      památkářka
·  Andrlík Eduard   595 133 956   724 664 008   andrlik.eduardnpu.cz      bezpečnostní referent, provozář
·  Bartošová Marie, Ing.arch.   595 133 933   724 400 276   bartosova.marienpu.cz      památkářka
·  Batková Petra, Mgr.   595 133 958   724 474 537   batkova.petranpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti, koordinační, projektová a programová pracovnice
·  Borovcová Alena, Mgr.   596 628 459   724 527 537   borovcova.alenanpu.cz      památkářka; technické památky
·  Bosák Pavel, Ing.   595 133 904   775 443 247   bosak.pavelnpu.cz      koordinační, projektový a programový pracovník
·  Čočková Gabriela   595 133 905   724 474 525   cockova.gabrielanpu.cz      dokumentátorka, fotografka; fotoarchiv negativů
·  Dudek Jiří, Ing. Bc.   595 133 937   724 400 267   dudek.jirinpu.cz      památkář; garant území
·  Gavendová Marcela, Mgr.   595 133 946   724 400 277   gavendova.marcelanpu.cz      památkářka
·  Greiplová Zdeňka   553 628 508        greiplova.zdenkanpu.cz      dokumentátorka
·  Hájek Václav, Mgr.   553 715 485   724 528 103   hajek.vaclavnpu.cz      památkář; garant území
·  Halamíčková Alena, Ing.   595 133 941   724 664 009   halamickova.alenanpu.cz      památkářka; historické zahrady a parky
·  Halátek Dalibor, Mgr.   595 133 919   724 664 010   halatek.dalibornpu.cz      památkář; restaurování
·  Havlenová Pavla, Mgr.   595 133 926   725 742 811   havlenova.pavlanpu.cz      památkářka
·  Hlas Jindřich, Mgr.   553 628 508   724 400 279   hlas.jindrichnpu.cz      archeolog
·  Janotová Šárka, Bc.   595 133 907        janotova.sarkanpu.cz      památkářka, dokumentátorka; badatelna, archiv
·  Jurašková Markéta, Mgr.   595 133 940   724 528 418   juraskova.marketanpu.cz      památkářka; garant území
·  Kaniová Petra, Mgr.   553 715 485   724 527 529   kaniova.petranpu.cz      památkářka; průzkumy
·  Kiecoň Marek, Mgr.   553 628 508   724 664 016   kiecon.mareknpu.cz      archeolog
·  Klát Jaroslav, Ing.   608 662 652        klat.jaroslavnpu.cz      památkář; technické památky
·  Klvačová Markéta, Mgr.   595 133 926   777 439 255   klvacova.marketanpu.cz      památkářka
·  Kolář František, Mgr.   553 628 508   724 664 014   kolar.frantiseknpu.cz      archeolog
·  Koubová Marta, Mgr.   595 133 945   724 146 276   koubova.martanpu.cz      památkářka
·  Koudelová Jana, Mgr., Ph.D.   595 133 952   778 761 767   koudelova.jananpu.cz      památkářka
·  Kožuszniková Andrea, Mgr.   595 133 924   724 528 009   kozusznikova.andreanpu.cz      památkářka; restaurování
·  Kunátová Zuzana   595 133 903        kunatova.zuzananpu.cz      administrativní a spisová pracovnice; asistentka ředitele,ústředna
·  Kuncová Hana   595 133 902   724 474 540   kuncova.hananpu.cz      dokumentátorka
·  Kunčík Lumír, Ing.   553 628 508   602 147 537   kuncik.lumirnpu.cz      památkář; správce budov
·  Kynclová Jana, Ing.   596 628 459   724 400 270   kynclova.jananpu.cz      památkářka; technické památky
·  Lukášová Zdenka   595 133 959        lukasova.zdenkanpu.cz      personalistka
·  Malík Pavel   553 628 508   602 147 539   malik.pavelnpu.cz      archeolog; asistent
·  Maren Pavel   595 133 923   724 146 312   maren.pavelnpu.cz      památkář
·  Marethová Barbara, Mgr.   553 715 485   724 662 015   marethova.barbaranpu.cz      archeoložka
·  Matěj Miloš, doc. PhDr. Ing.arch., Ph.D.   596 628 438   724 664 001   matej.milosnpu.cz      památkář; ředitel Metodického centra technických památek
·  Mlčochová Martina, Ing. arch.   595 133 935   778 454 373   mlcochova.martinanpu.cz      památkářka
·  Nitra Tomáš, Mgr.   595 133 938   724 527 380   nitra.tomasnpu.cz      památkář; specialista-lidová architektura
·  Pavelková Hana, Mgr.   553 715 485   724 528 025   pavelkova.hananpu.cz      památkářka; garant území
·  Pflegrová Michaela, Mgr.   553 715 485   725 712 370   pflegrova.michaelanpu.cz      památkářka; garant území
·  Počta Jan, Ing., CSc.             pocta.jannpu.cz      památkář; technické památky
·  Pravdová Hana   553 628 508        pravdova.hananpu.cz      konzervátorka
·  Rosová Romana, Mgr.   595 133 953   724 793 914   rosova.romananpu.cz      památkářka; průzkumy a archívní průzkumy
·  Ryšková Michaela, Mgr.   596 628 459   775 892 640   ryskova.michaelanpu.cz      památkářka; technické památky
·  Ryšková Pavlína, Mgr.   595 133 946   775 412 056   ryskova.pavlinanpu.cz      dokumentátorka
·  Sládková Jarmila        777 498 071   sladkova.jarmilanpu.cz      referentka majetkové správy; evidence majetku, objednávek, data do účetního systému
·  Stanieková Andrea, Mgr.   595 133 936   778 701 953   staniekova.andreanpu.cz      památkářka; specialista-restaurování
·  Strakoš Martin, Mgr.   595 133 953   775 892 639   strakos.martinnpu.cz      památkář; průzkumy
·  Tejzr Ludvík, Ing.   596 628 459        tejzr.ludviknpu.cz      památkář; technické památky
·  Tichá Irena, Bc.   553 628 508        ticha.irenanpu.cz      konzervátorka
·  Tichá Krasnokutská Tereza, Mgr.   553 628 508   724 664 017   ticha.terezanpu.cz      archeoložka
·  Vlčková Nina, Ing.             vlckova.ninanpu.cz      personalistka
·  Zezula Michal, Mgr.   595 133 955   724 664 003   zezula.michalnpu.cz      ředitel územního odborného pracoviště
·  Zezulová Michaela, Bc.   553 628 508   724 474 547   zezulova.michaelanpu.cz      archeoložka