gen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
ředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

podle organizačních útvarů
pracovník| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
·  Běhalová Dana, Mgr.   573 301 427   778 748 886   behalova.dananpu.cz      památkářka; garant území Holešov, Uh.Ostroh, ochr.pásmo KM a UH
·  Buchta Ladislav, Ing.   573 301 460   724 663 728   buchta.ladislavnpu.cz      památkář; garant území Zlín, Bystřice p. Hostýnem
·  Dvořák Petr, PhDr.   573 301 425   725 478 238   dvorak.petrnpu.cz      památkář; GIS, MIS
·  Grossová Anna, Mgr.   573 301 451   724 053 701   grossova.annanpu.cz      památkářka; restaurování
·  Horová Věra, Ing.arch.   606 699 371   606 699 371   horova.veranpu.cz      památkářka; historický urbanismus, územní plánování, garant úz.Rožnov pR
·  Hurtová Alexandra, Ing.arch.        724 663 738   hurtova.alexandranpu.cz      památkářka; garant území Vsetín, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí
·  Janál Jiří, Mgr.   573 301 452   724 808 265   janal.jirinpu.cz      archeolog, památkář; archeologická památková péče
·  Klenovská Renata, DiS.        775 442 278   klenovska.renatanpu.cz      referentka majetkové správy
·  Komendová Nelly, Ing.   573 301 464   724 054 117   komendova.nellynpu.cz      památkářka; garant území - MPR Kroměříž a MPZ Uherské Hradiště
·  Krejčířová Jana, Ing.   573 301 462   775 442 275   krejcirova.jananpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
·  Kroutilová Martina, Mgr., DiS.   573 301 455   775 857 300   kroutilova.martinanpu.cz      památkářka; garant území
·  Křesadlová Lenka, Ing., Ph.D.   724 808 266   724 808 266   kresadlova.lenkanpu.cz      zahradní architektka; ředitelka Metodického centra zahradní kultury
·  Letá Michaela             leta.michaelanpu.cz      ; ??
·  Melichová Lenka, Mgr., DiS.   573 301 469   606 612 991   melichova.lenkanpu.cz      památkářka; garant území
·  Nádbělová Petra, Mgr.   573 301 426   724 808 269   nadbelova.petranpu.cz      památkářka; evidence nemovitých památek
·  Novosad Jaroslav, Ing.arch.        724 808 268   novosad.jaroslavnpu.cz      památkář; lidová architektura, garant území Uherský Brod
·  Obdržálková Radka   573 301 453   775 442 285   obdrzalkova.radkanpu.cz      provozářka; správce vozového parku
·  Obšivač Jan, Mgr., DiS.        724 052 749   obsivac.jannpu.cz      lektor
·  Ohlídal František             ohlidal.frantiseknpu.cz      ; ??
·  Pálková Zdenka   573 301 456   778 748 968   palkova.zdenkanpu.cz      administrativní a spisová pracovnice, asistentka
·  Podolská Romana   573 301 433   725 308 461   podolska.romananpu.cz      archivářka, dokumentátorka; archiv digitálních dat, fotodokumentace, mapy a plánová dok.
·  Poková Hana, Ing.        778 701 951   pokova.hananpu.cz      lektorka
·  Šišková Martina, Mgr.   573 301 433   775 442 268   siskova.martinanpu.cz      památkářka; evidence movitých památek
·  Štětina Jan, Mgr.   573 301 463   724 663 725   stetina.jannpu.cz      památkář; OTP a SHP
·  Valentová Kristina             valentova.kristinanpu.cz      ; ??
·  Vrla Radim   573 301 429   724 808 267   vrla.radimnpu.cz      památkář
·  Zelinková Petra, Mgr.   573 301 435   775 442 269   zelinkova.petranpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti, redaktorka