gen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
ředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

podle organizačních útvarů
pracovník| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
·  Báčová Klára, Mgr.   542 536 123        bacova.klaranpu.cz      památkářka
·  Bráblíková Taťána   542 536 216   773 759 285   brablikova.tatananpu.cz      asistentka
·  Cenková Pavla, Mgr.   542 536 230        cenkova.pavlanpu.cz      památkářka
·  Czajkowski Petr, Mgr.   542 536 138   724 095 299   czajkowski.petrnpu.cz      památkář
·  Čerbák Roman, Ing.arch.   542 536 159   725 593 479   cerbak.romannpu.cz      památkář
·  Číhalíková Barbora, Mgr.   542 536 199   724 663 727   cihalikova.barboranpu.cz      památkářka
·  Čižmář Zdeněk, Mgr.   542 536 219   778 714 930   cizmar.zdeneknpu.cz      památkář
·  Dohnalová Petra, Mgr.   542 536 181   777 477 893   dohnalova.petranpu.cz      památkářka
·  Duchalíková Andrea, Mgr.   542 536 144   778 728 597   duchalikova.andreanpu.cz      památkářka
·  Dunajová Alena, Mgr.   542 536 187   724 663 711   dunajova.alenanpu.cz      památkářka
·  Firbasová Jana, Ing.arch. Ing.   542 536 130   724 663 734   firbasova.jananpu.cz      památkářka
·  Goryczka Tadeáš                    ; ??
·  Helánová Hana   542 536 171   778 767 291   helanova.hananpu.cz      dokumentátorka
·  Holub Petr             holub.petrnpu.cz      ; ??
·  Homola Aleš, Mgr.   542 536 218   724 756 188   homola.alesnpu.cz      památkář
·  Kalábová Lenka, Mgr.   542 536 141   773 777 259   kalabova.lenkanpu.cz      památkářka
·  Komosná Klára, Mgr.   536 542 161   724 756 193   komosna.klaranpu.cz      památkářka
·  Konvicová Zuzana   542 536 124   773 775 395   konvicova.zuzananpu.cz      referentka majetkové správy
·  Kotráš Zdeněk   542 536 146   602 574 862          provozář
·  Kourková Marie, PhDr.   542 536 195        kourkova.marienpu.cz      archivářka, památkářka; katalog. archiv
·  Kozdas Jan, PhDr.   542 536 219   728 972 909   kozdas.jannpu.cz      památkář
·  Kruntorád Matěj, Mgr.   542 536 182   778 536 339   kruntorad.matejnpu.cz      památkář
·  Kučera Martin   542 536 231        kucera.martinnpu.cz      správce informačních technologií; specialista informačního systému
·  Lukešová Helena, Mgr.   542 536 144   721 504 782   lenomarova.helenanpu.cz      památkářka
·  Macurová Zuzana, Mgr.   542 536 188        macurova.zuzananpu.cz      památkářka
·  Matulíková Zoja, Mgr.   542 536 137   724 703 421   matulikova.zojanpu.cz      památkářka, restaurátorka
·  Míčka Jaromír, PhDr.   542 536 115   602 522 482   micka.jaromirnpu.cz      památkář
·  Midrlová Hana   542 536 152   724 541 721   midrlova.hananpu.cz      referentka majetkové správy
·  Míchalová Zdeňka, Mgr.   542 536 188   777 483 247   michalova.zdenkanpu.cz      památkářka
·  Nedomová Hana, PhDr.   542 536 121   724 663 718   nedomova.hananpu.cz      památkářka
·  Novotná Dana, Ing.arch., Ph.D.   542 536 160   607 630 907   novotna.dananpu.cz      památkářka; péče o historická města
·  Oberreiterová Jana, Mgr. et Mgr.   515 218 665   725 548 247   oberreiterova.jananpu.cz      památkářka
·  Pechová Simona, Mgr.   542 536 164   724 663 524   pechova.simonanpu.cz      památkářka
·  Plotěná Eliška, Mgr.        607 727 789   plotena.eliskanpu.cz      knihovnice
·  Pražanová Eva, Mgr., Ph.D.             prazanova.evanpu.cz      výzkumná a vývojová pracovnice
·  Procházka Vladimír, Mgr.   542 536 118        prochazka.vladimirnpu.cz      administrativní a spisový pracovník
·  Procházková Bohdana, Ing.arch.   542 536 133   778 402 489   prochazkova.bohdananpu.cz      památkářka; garantka brněnské aglomerace
·  Procházková Marta, Mgr.   542 536 168   728 942 849   prochazkova.martanpu.cz      památkářka
·  Ptáčková Andrea, Mgr.        778 714 931   ptackova.andreanpu.cz      památkářka
·  Sedláček Tomáš, Mgr.   542 536 153   724 663 723   sedlacek.tomasnpu.cz      památkář
·  Sedláková Marta, Mgr.   542 536 176   728 173 194   sedlakova.martanpu.cz      památkářka; hradní a zámecké instalace, restaurování
·  Sklenář Karel, Mgr.   542 536 233   724 973 213   sklenar.karelnpu.cz      památkář, dokumentátor; GIS, MIS, pověřený řízením oddělení evidence
·  Staňková Eva, Mgr.   542 536 177   724 663 736   stankova.evanpu.cz      památkářka
·  Stögerová Gabriela, Ing.   542 536 167   724 262 496   stogerova.gabrielanpu.cz      památkářka; historická zeleň, krajinné památkové zóny
·  Stránská Radmila, PhDr.   542 536 143   728 262 968   stranska.radmilanpu.cz      památkářka
·  Studeník Jan, Mgr.   542 536 230        studenik.jannpu.cz      památkář
·  Stýblo Jakub, Ing.arch.   542 536 182        styblo.jakubnpu.cz      památkář
·  Svoboda Petr, Ing.   724 016 567        svoboda.petrnpu.cz      památkář; ředitel Metodického centra moderní architektury v Brně
·  Šabatová Lenka, Mgr.   542 536 139   724 756 195   sabatova.lenkanpu.cz      památkářka
·  Šildberger Martin   542 536 213   724 663 507   sildberger.martinnpu.cz      koordinační, projektový a programový pracovník, správce informačních technologií
·  Šlapeta Vladimír, prof. Ing.arch., DrSc.                    památkář
·  Šrámková Eliška             sramkova.eliskanpu.cz      ; ??
·  Šrámková Vlasta, PhDr.   542 536 192   724 663 731   sramkova.vlastanpu.cz      památkářka
·  Šťastný Radim, PhDr.                    památkář; garant území
·  Štrbáková Lucia, Mgr.   542 536 118        strbakova.lucianpu.cz      památkářka
·  Vácha Zdeněk, PhDr.   542 536 120   602 556 816   vacha.zdeneknpu.cz      ředitel územního odborného pracoviště
·  Vícha Tomáš, Mgr. Bc.   542 536 189   724 663 719   vicha.tomasnpu.cz      památkář
·  Vitula Petr, PhDr.   542 536 145   724 663 712   vitula.petrnpu.cz      archeolog
·  Vrabelová Renata, Ing.arch.   777 117 392        vrabelova.renatanpu.cz      památkářka
·  Wewiora Pavel, Ing.arch.   542 536 194   777 486 180   wewiora.pavelnpu.cz      památkář
·  Windsor Topolská Yvona, Mgr.   542 536 123        topolska.yvonanpu.cz      památkářka; evidence památek
·  Winklerová Hana   542 536 170   725 007 215   winklerova.hananpu.cz      dokumentátorka; fotoarchiv, archiv map a plánů
·  Zámečník Roman, Ing.   542 536 193   724 803 357   zamecnik.romannpu.cz      památkář; krajinné památkové zóny, historická zeleň
·  Zezulová Dana   542 536 198   724 962 322   zezulova.dananpu.cz      administrativní a spisová pracovnice