gen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
ředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

podle organizačních útvarů
pracovník| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
·  Adámková Blanka, Ing.   491 509 532   602 879 036   adamkova.blankanpu.cz      památkářka
·  Arijčuk Petr, Mgr.   491 509 536   724 663 666   arijcuk.petrnpu.cz      památkář; evidence movitých památek
·  Balský Jiří, Ing.   491 509 541   602 746 233   balsky.jirinpu.cz      ředitel územního odborného pracoviště
·  Blažek Viktor, PhDr.   491 509 536   724 663 665   blazek.viktornpu.cz      památkář; prohlašování KP
·  Buroň Miloš, Mgr., DiS.   491 509 536   724 663 659   buron.milosnpu.cz      památkář; stavebně-historické průzkumy
·  Bursová Dana   491 509 528        bursova.dananpu.cz      dokumentátorka; MIS
·  Čermák Zdeněk, Ing.   491 509 535   725 716 245   cermak.zdeneknpu.cz      památkář
·  Divišová Romana   491 509 528   773 782 775   divisova.romananpu.cz      dokumentátorka; fotoarchiv
·  Hanzlová Helena   491 509 546   725 716 251   hanzlova.helenanpu.cz      referentka majetkové správy
·  Havlíček Martin, Bc.   491 509 533        havlicek.martinnpu.cz      památkář
·  Jelínková Jiřina, Ing.   491 509 542   725 716 247   jelinkova.jirinanpu.cz      památkářka; historická zeleň
·  Jirák Matouš, Mgr.   491 509 538   724 293 442   jirak.matousnpu.cz      památkář; evidence mobiliárních fondů
·  Kalferstová Jana, Mgr.   491 509 534   606 481 399   kalferstova.jananpu.cz      archeoložka; archeologie
·  Kubina Matěj, Ing.   491 509 542   777 465 622   kubina.matejnpu.cz      památkář; urbanismus, územní plánování
·  Macková Eva, Mgr.   491 509 536   725 766 153   mackova.evanpu.cz      dokumentátorka; knihovna, dok. fondy, prezentace a práce s veřejností
·  Machová Petra, Mgr.   491 509 531   724 568 802   machova.petranpu.cz      památkářka
·  Pacák Marek             pacak.mareknpu.cz      ; ??
·  Paterová Vladimíra, Ing.arch.   491 509 535   602 888 611   paterova.vladimiranpu.cz      památkářka
·  Pour Martin, Ing.arch.                    památkář; urbanismus, územní plánování
·  Rais Radomír, Ing.   491 509 535   602 890 695   rais.radomirnpu.cz      památkář
·  Slavík Jiří, Ing.   491 509 549   724 663 675   slavik.jirinpu.cz      památkář; evidence nemovitých památek
·  Starzinský Alexandr   491 814 357   724 663 657   starzinsky.alexandrnpu.cz      provozář
·  Šlézová Táňa, MgA. Bc.   491 509 537   778 735 850   slezova.tananpu.cz      památkářka; restaurování
·  Švábová Klára, Mgr.   491 509 535   775 425 992   svabova.klaranpu.cz      památkářka
·  Tlučhoř Jan, Mgr.   491 509 535   724 663 821   tluchor.jannpu.cz      památkář; technické památky a lidová architektura
·  Trdlikátová Jitka   491 509 539   725 716 253   trdlikatova.jitkanpu.cz      administrativní a spisová pracovnice
·  Tučková Kateřina, Bc., DiS.   491 509 544   725 336 981   tuckova.katerinanpu.cz      památkářka; GIS
·  Vakulová Marie   491 509 538        vakulova.marienpu.cz      památkářka; evidence mobiliárních fondů
·  Veselková Světlana   491 509 545   725 716 250   veselkova.svetlananpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
·  Zezula Adam, Mgr.   491 509 531   775 850 087   zezula.adamnpu.cz      památkář