gen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
ředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

podle organizačních útvarů
pracovník| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
·  Cinková Veronika, Mgr.   466 797 744   724 663 650   cinkova.veronikanpu.cz      památkářka
·  Červinka Michal, Mgr.   466 797 787   724 663 651   cervinka.michalnpu.cz      památkář
·  Čurda Tomáš, Mgr.   466 797 750   728 715 624   curda.tomasnpu.cz      archeolog
·  Flídrová Jana   466 797 741   724 663 669   flidrova.jananpu.cz      referentka majetkové správy
·  Formánek Karel                    ; ??
·  Horák Petr, Bc.   466 679 714   777 362 770   horak.petrnpu.cz      památkář
·  Jaroš Jakub, Mgr.   466 797 714   602 888 623   jaros.jakubnpu.cz      památkář
·  Kadlec Jan, Ing.arch.   466 797 740   724 663 533   kadlec.jannpu.cz      památkář
·  Kočí Petr, Mgr.   466 797 711   724 663 663   koci.petrnpu.cz      památkář
·  Kokstejnová Aneta             kokstejnova.anetanpu.cz      ; ??
·  Krátký Jan, Mgr.   466 797 793   724 663 660   kratky.jannpu.cz      památkář
·  Kratochvilová Zdeňka, Bc.   466 797 710   601 320 049   kratochvilova.zdenkanpu.cz      knihovnice
·  Krištof Milan   466 797 726   724 663 673   kristof.milannpu.cz      dokumentátor
·  Krpálková Jana             krpalkova.jananpu.cz      ; ??
·  Líbalová Ivana   466 797 749        libalova.ivananpu.cz      dokumentátorka
·  Medek Václav, Ing.   466 797 711   724 663 658   medek.vaclavnpu.cz      památkář
·  Mrázová Šárka   466 679 744   724 663 787   mrazova.sarkanpu.cz      dokumentátorka
·  Panochová Ivana             panochova.ivananpu.cz      ; ??
·  Paukrt Václav, PhDr.   466 797 732   606 561 663   paukrt.vaclavnpu.cz      památkář
·  Pávek Vít   469 681 112        pavek.vitnpu.cz      pracovník vztahů k veřejnosti
·  Pemlová Naděžda, Mgr.   466 797 711   724 474 692   pemlova.nadezdanpu.cz      ředitelka územního odborného pracoviště
·  Provazník Karel   466 797 788   724 663 664   provaznik.karelnpu.cz      památkář
·  Racková Eliška, Ing.arch.   466 797 717   724 474 684   rackova.eliskanpu.cz      památkářka
·  Řehounková Jana             rehounkova.jananpu.cz      ; ??
·  Setínková Zora   466 797 787        setinkova.zoranpu.cz      dokumentátorka
·  Stránská Zuzana, Mgr.   724 663 778   724 663 778   varekova.zuzananpu.cz      památkářka; územní garant pro okres Ústí nad Orlicí
·  Svobodová Jitka, Ing.arch.   466 797 717   724 663 779   svobodova.jitkanpu.cz      památkářka
·  Šlégrová Jana   466 797 752   724 663 672   slegrova.jananpu.cz      administrativní a spisová pracovnice
·  Švec Jiří, Mgr.   466 797 745   724 663 822   svec.jirinpu.cz      památkář
·  Vaňura Oldřich, PhDr. Mgr.   466 797 715   724 663 667   vanura.oldrichnpu.cz      památkář
·  Vavro Juraj, Ing.   466 797 727   724 663 537   vavro.jurajnpu.cz      koordinační, projektový a programový pracovník
·  Veselovská Věra, Ing., DiS.   466 797 730   602 886 829   veselovska.veranpu.cz      památkářka
·  Vlasáková Zuzana, Mgr.   466 679 760   724 663 648   ruzkova.zuzananpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti, redaktorka