gen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
ředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

podle organizačních útvarů
pracovník| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
·  Cejnarová Eva, Mgr.   485 222 428        cejnarova.evanpu.cz      dokumentátorka
·  Čtveráček Michael, MgA.   485 222 423   604 356 667   ctveracek.michaelnpu.cz      dokumentátor, fotograf
·  Feige Petr, Bc.   485 222 422   602 106 422   feige.petrnpu.cz      památkář
·  Freiwillig Petr, Mgr.   485 222 424   724 568 876   freiwillig.petrnpu.cz      památkář
·  Habán Ivo, Mgr., Ph.D.   485 222 429   608 554 162   haban.ivonpu.cz      památkář; ISO
·  Hanzlíková Lucie   485 222 417   775 443 222   hanzlikova.lucienpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
·  Havel Jan, MgA.                    grafik
·  Hušková Šimáňová Jarmila, Mgr., DiS.   485 222 425   778 525 209   huskova.jarmilanpu.cz      památkářka; historická zeleň
·  Jaklová Šárka, Ing.arch.   485 222 432   724 825 202   jaklova.sarkanpu.cz      památkářka; urbanista
·  Jakubcová Zuzana, Mgr.   485 222 426   724 331 323   jakubcova.zuzananpu.cz      dokumentátorka; knihovna
·  Jeník Ladislav   485 222 413   775 443 229   jenik.ladislavnpu.cz      provozář
·  Kesner Tomáš   485 222 422   732 587 629   kesner.tomasnpu.cz      památkář
·  Kolka Miroslav, Mgr.   485 222 422   724 663 795   kolka.miroslavnpu.cz      památkář; technické památky a lidová architektura
·  Konvalinková Tereza, Mgr.   485 222 424        konvalinkova.terezanpu.cz      památkářka; lidová architektura
·  Kramárová Anna   485 222 411   777 478 545   kramarova.annanpu.cz      referentka majetkové správy
·  Krčmář Miloš, Mgr.   485 222 411   602 114 516   krcmar.milosnpu.cz      ředitel územního odborného pracoviště
·  Křížková Olga, Mgr.   485 222 428   602 118 665   krizkova.olganpu.cz      památkářka; dokumentační sbírky
·  Kurešová Jana, Mgr.   485 222 425   602 156 891   kuresova.jananpu.cz      památkářka, redaktorka; restaurování
·  Němec Václav, Ing.arch., DiS.   485 222 421   724 663 792   nemec.vaclavnpu.cz      památkář
·  Ouhrabka Martin, Mgr.   485 222 418   602 104 797   ouhrabka.martinnpu.cz      památkář
·  Palicová Jana   485 222 419   724 704 528   palicova.jananpu.cz      dokumentátorka
·  Peřina Ivan, Mgr.   485 222 418   602 579 295   perina.ivannpu.cz      dokumentátor
·  Poloprudská Eliška, Bc.   485 222 429        poloprudska.eliskanpu.cz      dokumentátorka
·  Šternová Petra, Mgr.   485 222 429   724 663 794   sternova.petranpu.cz      památkářka
·  Tišerová Renata, Mgr.   485 222 430   602 118 613   tiserova.renatanpu.cz      archeoložka
·  Trojanová Erika   485 222 424   602 115 959   trojanova.erikanpu.cz      památkářka
·  Vácha Radim, Bc.   485 222 419   724 663 760   vacha.radimnpu.cz      památkář
·  Velechovská Jana, Mgr.   485 222 426   778 726 077   velechovska.jananpu.cz      dokumentátorka, redaktorka; knihovna
·  Vorlíčková Michaela   485 222 411   777 478 544   vorlickova.michaelanpu.cz      administrativní a spisová pracovnice; asistentka ředitele
·  Vrabec Vladimír, Mgr.   485 222 427   606 681 625   vrabec.vladimirnpu.cz      památkář
·  Zeman Jaroslav, Mgr.   485 222 424   775 443 231   zeman.jaroslavnpu.cz      památkář