gen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
ředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

podle organizačních útvarů
pracovník| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
·  Altová Eva, Mgr.   472 704 845   724 028 733   altova.evanpu.cz      památkářka
·  Bažant Petr   773 774 847   773 774 847   bazant.petrnpu.cz      dokumentátor
·  Brož Tomáš, Mgr.   472 704 837   724 017 937   broz.tomasnpu.cz      památkář
·  Burdová Jana, Mgr.                    referentka fondů EÚ
·  Bureš Jiří, Mgr.   472 704 830   724 029 764   bures.jirinpu.cz      památkář
·  Čornyjová Adéla, Bc.   773 762 354        cornyjova.adelanpu.cz      památkářka
·  Flesar Stanislav, Ing.arch.   472 704 825   724 029 743   flesar.stanislavnpu.cz      památkář
·  Frundl Jan, Bc.   472 704 818   724 326 317   frundl.jannpu.cz      památkář
·  Hájková Lenka, Mgr.   472 704 842   724 322 465   hajkova.lenkanpu.cz      památkářka
·  Hanzlík Jan, Ing.arch.   472 704 832   608 300 569   hanzlik.jannpu.cz      památkář; urbanismus a územní plánování
·  Holečková Dana   472 704 801   721 336 214   holeckova.dananpu.cz      administrativní a spisová pracovnice, asistentka
·  Honys Vít, PhDr.   472 704 847   724 023 245   honys.vitnpu.cz      památkář
·  Houdková Alena, Mgr.   472 704 854   724 025 559   houdkova.alenanpu.cz      památkářka; správa sbírky obrazové dokumentace
·  Hrebíková Andrea   472 704 815   724 474 600   hrebikova.andreanpu.cz      administrativní a spisová pracovnice
·  Hrubý Petr, PhDr.   472 704 802   724 663 764   hruby.petrnpu.cz      ředitel územního odborného pracoviště
·  Janoušková Petra, Ing.arch.   352 684 796   724 900 932   janouskova.petranpu.cz      památkářka; garant - Mariánské Lázně, Toužim
·  Jeřábková Gabriela, Mgr.   472 704 821   605 125 755   jerabkova.gabrielanpu.cz      památkářka
·  Kadlec Antonín, Mgr.   472 704 823   773 782 831   kadlec.antoninnpu.cz      koordinační, projektový a programový pracovník; NAKI
·  Koloc Jan   472 704 840   724 663 756   koloc.jannpu.cz      dokumentátor
·  Konopásková Věra, Bc.             konopaskova.veranpu.cz      památkářka
·  Kotišová Lenka, Ing.arch.   472 704 824   724 786 563   kotisova.lenkanpu.cz      památkářka
·  Krechler Jiří, Ing.   472 704 818   778 403 914   krechler.jirinpu.cz      památkář; historická zeleň
·  Ledvinka Tomáš   472 704 831   778 434 728   ledvinka.tomas2npu.cz      správce informačních technologií
·  Leibl Jan, Mgr.   472 704 853   724 568 573   leibl.jannpu.cz      památkář
·  Neumannová Kateřina   472 704 819   724 663 542   neumannova.katerinanpu.cz      památkářka
·  Páral Matěj, Ing.arch.   472 704 842   775 438 716   paral.matejnpu.cz      památkář
·  Pavlíková Marta, Mgr.   472 704 855   603 149 409   pavlikova.martanpu.cz      památkářka
·  Peerová Tereza, Bc.   472 704 845   778 527 017   peerova.terezanpu.cz      památkářka
·  Podroužek Kamil, PhDr., Ph.D.   472 704 826   604 109 295   podrouzek.kamilnpu.cz      památkář; SHP - OPD
·  Ptáčková Hana   472 704 817   724 332 343   ptackova.hananpu.cz      dokumentátorka
·  Radová Lucie, Mgr.   472 704 849   724 663 541   radova.lucienpu.cz      památkářka
·  Randáková Jaroslava   472 704 813   724 146 595   randakova.jaroslavanpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
·  Sellnerová Alena, Mgr.   472 704 827   724 018 392   sellnerova.alenanpu.cz      památkářka
·  Skopec Jaroslav, Mgr.   472 704 839   724 027 285   skopec.jaroslavnpu.cz      památkář
·  Suchá Vendula, Mgr.   472 704 841   724 824 730   sucha.vendulanpu.cz      knihovnice
·  Šestáková Hladíková Dana, Ing.   472 704 826   724 022 131   hladikovausti.npu.cz      památkářka
·  Šimková Táňa, Mgr.   472 704 834   724 543 960   nejezchlebova.tananpu.cz      památkářka
·  Šteflová Elzbieta, Mgr.   472 704 814   724 568 712   steflova.elzbietanpu.cz      památkářka
·  Teryngerová Hana, PhDr.   472 704 832   724 568 762   teryngerova.hananpu.cz      archeoložka
·  Vágner Daniel, Ing.arch.   472 704 843   778 403 915   vagner.danielnpu.cz      pracovník vztahů k veřejnosti, redaktor; prezentace a zpřístupnění kostela sv.Floriána, Krásné Březno
·  Veselá Hana, Mgr.   472 704 838   724 031 240   vesela.hana2npu.cz      památkářka
·  Zajíc Jindřich, Mgr.   472 704 833   724 986 998   zajic.jindrichnpu.cz      památkář
·  Zubík Martin, Mgr.   472 704 848   737 726 659   zubik.martinnpu.cz      památkář