gen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
ředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

podle organizačních útvarů
pracovník| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
·  Adamec Vítězslav, Bc.   352 684 796   775 426 819   adamec.vitezslavnpu.cz      památkář
·  Hamberger Karel             hamberger.karelnpu.cz      ; ??
·  Hevkánová Věra   352 684 796   725 548 242   hevkanova.veranpu.cz      referentka majetkové správy
·  Chaloupka Jakub, Mgr.   352 684 796   724 811 655   chaloupka.jakubnpu.cz      památkář
·  Kleiber Martin   352 684 796   725 371 109          provozář
·  Konečný Jiří, Bc.   352 684 796   725 524 128   konecny.jirinpu.cz      památkář; garant - Sokolovsko, Kraslicko, Žluticko,Valečsko
·  Konůpek Jan, Mgr. et Mgr.   352 684 796   724 663 693   konupek.jannpu.cz      památkář; garant - Ašsko, Fr.Lázeňsko a hrady KK
·  Konůpková Horváthová Jana, Mgr.   352 684 796   606 666 416   horvathova.jananpu.cz      památkářka; garant - Chebsko
·  Kratochvílová Alžběta, Mgr.   352 684 796   724 663 694   kratochvilova.alzbetanpu.cz      dokumentátorka
·  Lokajíček Vladimír, Mgr.   352 684 796   725 741 957   lokajicek.vladimirnpu.cz      památkář; garant - K. Vary, Ostrov, Jáchymov, Horní Blatná, Nejdek
·  Malina Ondřej, Mgr., Ph.D.   352 684 796   777 477 934   malina.ondrejnpu.cz      památkář
·  Marešová Petra   352 684 796   728 568 386   maresova.petranpu.cz      dokumentátorka
·  Molková Adriána   352 684 796   724 811 622   molkova.adriananpu.cz      administrativní a spisová pracovnice
·  Ondrůjová Leona, Bc.   352 684 796   721 211 819   ondrujova.leonanpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
·  Otáhal David, Mgr.   352 684 796   778 764 459   otahal.davidnpu.cz      památkář
·  Prekop Filip, Mgr.   352 684 796   724 592 674   prekop.filipnpu.cz      archeolog
·  Prekop Staňková Daniela, Mgr.   352 684 796   724 811 615   stankova.danielanpu.cz      památkářka
·  Ratajová Jindřiška   352 684 796   724 331 353   ratajova.jindriskanpu.cz      administrativní a spisová pracovnice, redaktorka
·  Riegerová Romana, Mgr.   352 684 796   606 666 408   riegerova.romananpu.cz      ředitelka územního odborného pracoviště
·  Richterová Jana, Mgr.   352 684 796   778 760 092   richterova.jananpu.cz      památkářka; garant území - Mariánské Lázně
·  Smilková Eva, Bc.   352 684 796   724 811 597   smilkova.evanpu.cz      památkářka
·  Smola Lukáš, Bc.   352 684 796   724 811 729   smola.lukasnpu.cz      památkář
·  Zeman Lubomír, Mgr.   352 684 796   773 743 283   zeman.lubomirnpu.cz      dokumentátor
·  Žikeš Dan, Bc.   352 684 796        zikes.dannpu.cz      dokumentátor