gen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
ředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

podle organizačních útvarů
pracovník| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
·  Aubrechtová Alena, Mgr.   377 360 948   724 586 282   aubrechtova.alenanpu.cz      památkářka
·  Bartůňková Eva, Ing.   377 360 916   606 666 401   bartunkova.evanpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
·  Bláhová Hana   377 360 950        blahova.hananpu.cz      dokumentátorka; odborná spisovna
·  Blatný Petr, Mgr.                    koordinační, projektový a programový pracovník
·  Břízová Miroslava, Ing.arch.   377 360 931   724 853 555   brizova.miroslavanpu.cz      památkářka; urbanismus
·  Bukovská Jana, Mgr.   377 360 939   778 474 601   bukovska.jananpu.cz      památkářka
·  Bukovský Jan             bukovsky.jannpu.cz      ; ??
·  Cikán Martin             cikan.martinnpu.cz      ; ??
·  Černá Alena, PhDr.   377 360 932   725 428 922   cerna.alenanpu.cz      památkářka
·  Černý Michal, Mgr.   377 360 930   724 663 697   cerny.michalnpu.cz      památkář
·  Danda Patrik, Ing.arch.   377 360 948   606 666 400   danda.patriknpu.cz      památkář
·  Domanický Pavel, Ing.   377 360 930   606 664 341   domanicky.pavelnpu.cz      památkář
·  Drncová Ludmila, Mgr.   377 360 938   606 666 411   drncova.ludmilanpu.cz      památkářka; restaurování
·  Drncová Ludmila, Bc.   377 360 960        drncova.ludmila2npu.cz      památkářka; restaurování
·  Foster Linda, Mgr.   377 360 958   724 663 699   foster.lindanpu.cz      archeoložka
·  Foud Karel, Mgr.   377 360 962   606 665 787   foud.karelnpu.cz      památkář; lidová architektura
·  Holý Jaroslav             holy.jaroslavnpu.cz      ; ??
·  Jedličková Renáta, Mgr.   377 360 936        jedlickova.renatanpu.cz      památkářka
·  Jíchová Veronika, PhDr.   377 360 961        jichova.veronikanpu.cz      památkářka; SHP, OPD, archivní průzkum, plánová dokumentace
·  Kaigl Jan, Ing.arch., Ph.D.   377 360 919        kaigl.jannpu.cz      ředitel územního odborného pracoviště
·  Karel Tomáš   377 360 822   606 666 415   karel.tomasnpu.cz      památkář
·  Kasl Filip, PhDr.   377 360 958   778 481 084   kasl.filipnpu.cz      archeolog
·  Kodera Radovan, MgA.   377 360 912   728 103 457   kodera.radovannpu.cz      památkář
·  Koderová Lenka   377 360 947   724 292 785   koderova.lenkanpu.cz      památkářka; agenda zák. č. 71/94 Sb.
·  Kováčová Jaroslava   377 360 914   603 100 818   kovacova.jaroslavanpu.cz      památkářka; fotoarchiv
·  Kovařík Viktor, PhDr.   377 360 960   724 663 816   kovarik.viktornpu.cz      výzkumný a vývojový pracovník; restaurování
·  Kovaříková Lenka, Mgr.   377 360 940   778 487 594   hradilova.lenkanpu.cz      památkářka; restaurování
·  Kratochvílová Alžběta, Mgr.   377 360 922   724 663 694          památkářka
·  Kroupa Pavel, PhDr.   377 360 922   731 015 547   kroupa.pavel2npu.cz      památkář
·  Levá Dagmar   377 360 929        leva.dagmarnpu.cz      asistentka
·  Lišková Lenka, Bc.   377 360 936        liskova.lenkanpu.cz      památkářka
·  Matásek Karel, Mgr.   377 360 926        matasek.karelnpu.cz      dokumentátor
·  Nováčková Michaela, Mgr.   377 360 947   725 442 066   novackova.michaelanpu.cz      památkářka
·  Pacandová Marcela   377 360 919   724 474 610   pacandova.marcelanpu.cz      administrativní a spisová pracovnice
·  Pilná Veronika, Mgr.   377 360 923        pilna.veronikanpu.cz      památkářka; MF, zprac. popisů, doplňov. fotodok., zajišť.bad.činnosti.
·  Plešmíd Stanislav, DiS.   377 360 939   724 663 688   plesmid.stanislavnpu.cz      památkář
·  Pohořalá Jitka, Ing.arch.   377 360 938   602 214 415   pohorala.jitkanpu.cz      památkářka
·  Pospíšilová Pavlína   377 360 929        pospisilova.pavlinanpu.cz      asistentka
·  Romportlová Lucie, Mgr.   377 360 935   777 534 960   romportlova.lucienpu.cz      památkářka
·  Rosenbaum Jan, Ing.   377 360 915   725 314 221   rosenbaum.jannpu.cz      správce informačních technologií
·  Růžičková Lenka, Ing.arch.   377 360 954   777 534 926   ruzickova.lenkanpu.cz      památkářka
·  Sokol Petr, Mgr.   377 360 958   724 663 697   sokol.petrnpu.cz      archeolog
·  Staškovičová Pavla   377 360 927   724 853 456   staskovicova.pavlanpu.cz      referentka majetkové správy
·  Svoboda Vlastimil   377 360 946        svoboda.vlastimilnpu.cz      památkář; archivy
·  Šnajdrová Monika, Ing.   377 360 948   777 534 956   snajdrova.monikanpu.cz      památkářka
·  Štumbauer Tomáš, Mgr.   377 360 924   606 666 404   stumbauer.tomasnpu.cz      památkář
·  Tlustá Lucie, Ing.   377 360 917   778 433 221   tlusta.lucienpu.cz      památkářka; historické zahrady a parky
·  Tuma David, Mgr., Ph.D.   377 360 933   725 847 261   tuma.davidnpu.cz      památkář
·  Válová Marie, Mgr.   377 360 962   778 531 413   valova.marienpu.cz      památkářka
·  Waldmannová Marcela, Mgr.   377 360 958   606 666 418   waldmannova.marcelanpu.cz      archeoložka
·  Zouharová Soňa, Bc.   377 360 962   776 437 589   zouharova.sonanpu.cz      památkářka; restaurování