gen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
ředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

podle organizačních útvarů
pracovník| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
·  Babická Veronika, DiS.   387 312 140   775 891 981   babicka.veronikanpu.cz      dokumentátorka
·  Badalová Marie, Mgr.   387 312 140   775 444 142   badalova.marienpu.cz      památkářka
·  Bloch Jiří, Mgr.   380 711 026   724 054 738   bloch.jirinpu.cz      památkář
·  Böhmová Marta, RNDr.   387 312 140        bohmova.martanpu.cz      referentka majetkové správy
·  Brašničková Dagmar   387 312 140   775 443 971   brasnickova.dagmarnpu.cz      dokumentátorka
·  Burian Jaroslav, Ing., CSc.   387 312 140   775 891 981   burian.jaroslavnpu.cz      památkář
·  Drozda Jakub   387 312 140   724 568 006   drozda.jakubnpu.cz      památkář
·  Dupkaničová Eva, Ing.   387 312 140   775 444 130   dupkanicova.evanpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
·  Ehrlich Marek, Ing.   387 312 140   725 586 074   ehrlich.mareknpu.cz      památkář
·  Ehrlichová Olga, Ing.   387 312 140        ehrlichova.olganpu.cz      výzkumná a vývojová pracovnice
·  Eliška Jan, Mgr.   387 312 140   778 726 887   eliska.jannpu.cz      památkář
·  Erbanová Eva, Mgr.   387 312 140   778 526 346   erbanova.evanpu.cz      památkářka
·  Gaži Martin, Mgr.   387 312 140   724 929 933   gazi.martinnpu.cz      pracovník vztahů k veřejnosti, redaktor
·  Geršlová Dagmar, Mgr.   387 312 140   602 626 772   gerslova.dagmarnpu.cz      památkářka
·  Hájek Pavel, PhDr.   387 312 140   607 556 510   hajek.pavelnpu.cz      památkář
·  Hájek Václav, Ing.   387 312 140   778 770 486   hajek.vaclav2npu.cz      památkář
·  Hanetšlegr Miroslav, Ing.   387 312 140   725 314 207   hanetslegr.miroslavnpu.cz      památkář
·  Hansová Jarmila, Mgr.   387 312 140   725 314 205   hansova.jarmilanpu.cz      památkářka; archivní rešerše
·  Havlice Jiří, Mgr.   387 312 140   724 965 362   havlice.jirinpu.cz      archeolog
·  Javorský David             javorsky.davidnpu.cz      ; ??
·  Jonešová Eva, Ing.                    výzkumná a vývojová pracovnice
·  Kočková Zdeňka, Ing.arch.   387 312 140   778 531 833   kockova.zdenkanpu.cz      památkářka
·  Kohlíčková Renata   387 312 140   602 626 733   kohlickova.renatanpu.cz      administrativní a spisová pracovnice
·  Kohoutek Petr, Ing.   387 312 140   602 626 717   kohoutek.petrnpu.cz      památkář
·  Kolářová Zdeňka, Mgr.   387 312 140   725 586 079   kolarova.zdenkanpu.cz      archeoložka
·  Koritenská Barbora             koritenska.barboranpu.cz      ; ??
·  Kosová Šárka                    ; ??
·  Kotrba Petr, Ing.   387 312 140   602 626 724   kotrba.petrnpu.cz      památkář; ČK, ST
·  Kotyzová Lenka   387 312 140   728 646 593   kotyzova.lenkanpu.cz      archivářka
·  Kovářová Daniela, Mgr.   387 312 140   773 758 181   kovarova.danielanpu.cz      asistentka
·  Krylová Ivona, Bc.   387 312 140        krylova.ivonanpu.cz      administrativní a spisová pracovnice
·  Kuncipálová Dominika, Bc.   387 312 140        kuncipalova.dominikanpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
·  Lavička Roman, PhDr., Ph.D.   387 312 140   602 627 384   lavicka.romannpu.cz      památkář
·  Lesáková Ivana   387 312 140        lesakova.ivananpu.cz      dokumentátorka
·  Liška Radek, Ing.arch.   387 312 140   724 965 364   liska.radeknpu.cz      památkář
·  Mašková Hana, Mgr.             maskova.hananpu.cz      archeoložka
·  Neprašová Eva, Bc.   387 312 140   777 454 383   neprasova.evanpu.cz      asistentka
·  Nováková Martina, Mgr.   387 312 140   777 477 359   novakova.martinanpu.cz      knihovnice
·  Novotná Hana, Ing.   387 312 140   602 626 725   novotna.hananpu.cz      památkářka
·  Ourodová Ludmila, PhDr. Mgr., Ph.D.   387 312 140   725 584 071   ourodova.ludmilanpu.cz      památkářka
·  Pálková Naděžda, Ing.arch.   387 312 140   724 924 931   palkova.nadezdanpu.cz      památkářka
·  Paloušová Zdenka, Mgr.   387 312 140        palousova.zdenkanpu.cz      památkářka; evidence a dokumentace movitých církevních památek, památkář
·  Pešková Klára, Ing.arch.   387 312 140   602 614 541   peskova.klaranpu.cz      památkářka
·  Pikous Miroslav, Ing.   387 312 140   775 443 972   pikous.miroslavnpu.cz      památkář
·  Princ Marek, Ing.   380 711 026        princ.mareknpu.cz      památkář
·  Prokopová Zdeňka, PhDr.   387 312 140   724 965 361   prokopova.zdenkanpu.cz      památkářka
·  Rýcová Hana, Ing.   387 312 140   728 726 886   rycova.hananpu.cz      památkářka
·  Sompek Karel   387 312 140   775 443 968   sompek.karelnpu.cz      provozář
·  Svobodová Anna, Bc.   313 558 440   777 454 386   svobodova.anna2npu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice; úkol NAKI
·  Šnejd Daniel, Ing., DiS.   387 312 140   724 053 332   snejd.danielnpu.cz      ředitel územního odborného pracoviště
·  Špinarová Michaela, Ing.arch.   380 711 026   602 627 440   spinarova.michaelanpu.cz      památkářka
·  Šťastná Gabriela, Ing.   777 355 150        stastna.gabrielanpu.cz      památkářka
·  Štědrá Miroslava, Mgr.   387 312 140   602 626 813   stedra.miroslavanpu.cz      památkářka, dokumentátorka
·  Štorková Jana, Ing.arch.   387 312 140   725 163 056   storkova.jananpu.cz      památkářka
·  Thimová Danuše, Ing.   387 312 140   724 965 363   thimova.danusenpu.cz      památkářka
·  Trojáková Michaela, Bc.             trojakova.michaelanpu.cz      památkářka
·  Vinařová Alena, Ing.arch.   387 312 140   602 626 718   vinarova.alenanpu.cz      památkářka
·  Voleská Kateřina, Mgr.   386 356 921   602 626 736   voleska.katerinanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
·  Zuzáková Eva, Mgr.   387 312 140   724 568 070   zuzakova.evanpu.cz      památkářka