gen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
ředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

podle organizačních útvarů
pracovník| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
·  Berková Jana, Mgr.   274 008 262   607 709 768   berkova.jananpu.cz      památkářka
·  Bonaventurová Marie   274 008 201        bonaventurova.marienpu.cz      administrativní a spisová pracovnice
·  Černochová Jindřiška, Mgr.   274 008 273   606 658 564   cernochova.jindriskanpu.cz      památkářka
·  Fesslová Helena   274 008 225   724 826 754   fesslova.helenanpu.cz      dokumentátorka
·  Geislerová Olga   274 008 282   724 474 662   geislerova.olganpu.cz      dokumentátorka; archiv dokumentace
·  Gottwaldová Markéta, Ing.   274 008 267   723 014 113   gottwaldova.marketanpu.cz      památkářka
·  Hanák Karel   274 008 147   775 443 960   hanak.karelnpu.cz      provozář
·  Hanzlíková Markéta, Mgr.   274 008 264   606 756 336   hanzlikova.marketanpu.cz      památkářka
·  Havlíková Dorota, Ing.arch.   274 008 273   602 230 655   havlikova.dorotanpu.cz      památkářka
·  Havlovic Luboš   274 008 145   606 666 407   havlovic.lubosnpu.cz      referent majetkové správy
·  Hlaváčková Veronika, Mgr.   274 008 167   724 517 283   hlavackova.veronikanpu.cz      památkářka; okres Mělník
·  Horáček Jaroslav, Mgr., DiS.   274 008 230   725 538 227   horacek.jaroslavnpu.cz      památkář; mobiliární fondy, fototéka, badatelé
·  Jačková Kateřina, Mgr.             jackova.katerinanpu.cz      památkářka
·  Jankulíková Alžběta, Mgr.        606 658 564   jankulikova.alzbetanpu.cz      památkářka
·  Jesenský Vít, Ing.arch., Ph.D.   274 008 286   728 085 997   jesensky.vitnpu.cz      památkář
·  Juráček Roman   274 008 221        juracek.romannpu.cz      dokumentátor; fototéka
·  Karásková Martina, Mgr.   274 008 238   724 110 380   karaskova.martinanpu.cz      památkářka; evidence nem. památek - okr. Mělník, Pha-východ, Rakovník
·  Klapetková Olga, PhDr.   274 008 283   724 824 723   klapetkova.olganpu.cz      redaktorka
·  Kolářová Šárka, Mgr.   274 008 233   724 106 295   kolarova.sarkanpu.cz      památkářka; movité památky, ISO
·  Kosová Eva, Ing.arch.   274 008 272   723 381 912   kosova.evanpu.cz      památkářka
·  Koukalová Šárka, Mgr.   274 008 234   725 838 615   koukalova.sarkanpu.cz      památkářka; nemovité památky v okresech BN a KH
·  Kovaříková Alena   274 008 111        kovarikova.alenanpu.cz      asistentka
·  Krabcová Šárka   274 008 154   724 354 652   krabcova.sarkanpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
·  Králová Bohumila, Ing.   274 008 270        kralova.bohumilanpu.cz      archeoložka
·  Kuldová Marie, Mgr. Bc.   274 008 252   602 275 368   kuldova.marienpu.cz      památkářka
·  Kypta Jan, Mgr., Ph.D.   274 008 287   724 873 055   kypta.jannpu.cz      archeolog
·  Láska Vojtěch, Ing.arch.   274 008 113   606 761 933   laska.vojtechnpu.cz      památkář
·  Laval Filip, Mgr., Ph.D.   274 008 209   777 719 063   laval.filipnpu.cz      archeolog
·  Lindauerová Markéta, Ing.   377 360 960   777 534 957   lindauerova.marketanpu.cz      památkářka
·  Maděrová Ludmila, Mgr.   274 008 271   724 877 566   maderova.ludmilanpu.cz      památkářka
·  Marounek Jiří   274 008 223        marounek.jirinpu.cz      dokumentátor; Editor GIS
·  Mikešová Eva, Mgr.   274 008 162   775 881 474   mikesova.evanpu.cz      památkářka
·  Mikešová Kateřina, Ing.   274 008 154        mikesova.katerinanpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
·  Minář Ivan, PhDr., Ph.D.   274 008 222   724 815 991   minar.ivannpu.cz      památkář; regionální kartotéka ÚSKP, nemovité památky v okr. KO,MB,NB
·  Mrázek Jiří, Ing.arch.   274 008 212   606 686 113   mrazek.jirinpu.cz      památkář
·  Musilová Andrea, Ing.arch.   274 008 272   606 658 564   musilova.andreanpu.cz      památkářka
·  Mžourek Stanislav   313 558 440   728 893 204          technický pracovník; údržbář
·  Nachtmannová Alena, PhDr., Ph.D.   274 008 287        nachtmannova.alenanpu.cz      památkářka
·  Neustupný Zdeněk, Mgr.   274 008 209   602 252 897   neustupny.zdeneknpu.cz      archeolog
·  Poslušná Radka   274 008 274        poslusna.radkanpu.cz      asistentka
·  Pospíchalová Zuzana, Mgr.   234 653 204        pospichalova.zuzananpu.cz      památkářka
·  Pospíšil Aleš, PhDr.        724 614 669   pospisil.alesnpu.cz      památkář
·  Primusová Dagmar, Ing.   274 008 265   606 756 335   primusova.dagmarnpu.cz      památkářka
·  Prixová Dvorská Hana, Mgr.   274 008 289   737 342 960   prixova.hananpu.cz      památkářka; evidence nem. památek - okr. Kladno, Příbram, Pha-západ
·  Rákosníková Alena, Ing.arch.   274 008 275   606 629 325   rakosnikova.alenanpu.cz      památkářka; urbanismus, technické památky, lidová architektura
·  Razím Vladislav, PhDr.   274 008 281   606 390 482   razim.vladislavnpu.cz      památkář; vedoucí odboru
·  Roubíčková Dita, Mgr.   274 008 285   724 959 208   roubickova.ditanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
·  Rudl Aleš, Ing.   274 008 268   602 579 984   rudl.alesnpu.cz      památkář; historické zahrady a parky
·  Řepková Hana, Ing.arch.   274 008 224   724 959 210   repkova.hananpu.cz      památkářka; územní garant: ORP Hořovicko, Dobříšsko, Sedlčansko, Voticko
·  Schmidová Barbora, Ing.arch.   274 008 270   607 705 615   schmidova.barboranpu.cz      památkářka; garant pro ORP Nymburk, Čáslav, Říčany
·  Špála Jiří             spala.jirinpu.cz      ; ??
·  Tutr Václav   274 008 284   724 772 829   tutr.vaclavnpu.cz      správce informačních technologií
·  Vácha Petr, Mgr.   274 008 223        vacha.petrnpu.cz      památkář; nemovité památky, zvony
·  Veselý Jan, Ing.arch.   274 008 287   602 579 967   vesely.jannpu.cz      památkář
·  Veverka Lukáš             veverka.lukasnpu.cz      ; ??
·  Volfová Eva, Ing.arch.   274 008 265   607 657 497   volfova.evanpu.cz      památkářka
·  Vyletová Eva, Ing.arch.   274 008 266   607 709 722   vyletova.evanpu.cz      památkářka
·  Zápalková Eva, Mgr.   274 008 211   773 774 235   zapalkova.evanpu.cz      památkářka; vedoucí odboru
·  Žižka Jan, Ing.   274 008 261   607 705 743   zizka.jannpu.cz      památkář; ředitel územního odborného pracoviště