gen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
ředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

podle organizačních útvarů
pracovník| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
·  Andrade Dneboská Milena, Ing.   234 653 138   602 230 624   andrade.milenanpu.cz      památkářka; historická zeleň (parky, zahrady, krajina)
·  Baláček Jan, Bc.   234 653 203   602 226 445   balacek.jannpu.cz      památkář
·  Balašová Lenka, DiS.             balasova.lenkanpu.cz      archivářka
·  Bambas Josef, Ing.   234 653 259   775 893 631   bambas.josefnpu.cz      památkář; lidová architektura
·  Bartoš Ladislav, Ing.arch.   234 653 257   602 226 035   bartos.ladislavnpu.cz      památkář; operativní dokumentace, stavebně-historické průzkumy
·  Bílý Radomír   724 663 605        bily.radomirnpu.cz      interní auditor
·  Cibulová Petra, Ing.arch.   234 653 277   602 230 581   cibulova.petranpu.cz      památkářka
·  Cymbalak Tomasz Marian, Mgr.   234 653 310   736 666 482   cymbalak.tomasznpu.cz      archeolog
·  Čiháková Jarmila, PhDr.   234 653 314   602 230 172   cihakova.jarmilanpu.cz      archeoložka
·  Daňhelová Petra, Mgr.             danhelova.petranpu.cz      památkářka
·  Dolejská Pavlína, Mgr.   234 653 260   602 230 758   dolejska.pavlinanpu.cz      památkářka
·  Dolínková Darja, Ing.   234 653 130   725 358 718   dolinkova.darjanpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
·  Dryková Iva   234 653 254   602 231 092   drykova.ivanpu.cz      památkářka
·  Fiškandlová Ivana   234 653 304        fiskandlova.ivananpu.cz      restaurátorka
·  Flek František, Bc.   234 653 305   602 230 308   flek.frantiseknpu.cz      dokumentátor
·  Furáková Iva, PhDr.   234 653 284   602 230 584   furakova.ivanpu.cz      památkářka
·  Gája Robert, Mgr.   234 653 201   606 694 638   gaja.robertnpu.cz      památkář
·  Gut Vladimír, Mgr.   234 653 312        gut.vladimirnpu.cz      dokumentátor
·  Havlík Přemysl   234 653 215   724 568 964   havlik.premyslnpu.cz      památkář, dokumentátor; MIS
·  Havrda Jan, Mgr.   234 653 308   602 230 173   havrda.jannpu.cz      archeolog
·  Hoftichová Petra, PhDr.             hoftichova.petranpu.cz      památkářka
·  Holasová Andrea, Mgr.   234 653 120   776 178 914   holasova.andreanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti, redaktorka
·  Holeček Jan, Mgr.   257 010 234   724 663 617   holecek.jannpu.cz      památkář
·  Holečková Jana   234 653 341   725 358 720   holeckova.jananpu.cz      asistentka; podatelna
·  Houšková Kateřina, Mgr.   234 653 204   602 230 066   houskova.katerinanpu.cz      památkářka
·  Hubrtová Zuzana, Ing.arch.   234 653 134   602 231 149   hubrtova.zuzananpu.cz      památkářka
·  Hýbner Jan, Ing.arch.   234 653 276   778 520 957   hybner.jannpu.cz      památkář
·  Chmelenský Jiří, PhDr.             chmelensky.jirinpu.cz      památkář
·  Kalousková Kristýna, Mgr.   234 563 205   775 443 494   kalouskova.kristynanpu.cz      památkářka
·  Klika Jiří             klika.jirinpu.cz      ; ??
·  Koberová Veronika, Mgr.   234 653 280   602 230 122   koberova.veronikanpu.cz      památkářka
·  Kovář Miroslav, Mgr.   234 653 312        kovar.miroslavnpu.cz      archeolog
·  Kracík Matyáš, Ing.arch.   234 653 204   602 230 066   kracik.matyasnpu.cz      památkář
·  Křepelová Johana   234 653 304        krepelova.johananpu.cz      konzervátorka
·  Křížková Alena, Mgr.   234 653 256   778 748 843   krizkova.alenanpu.cz      památkářka
·  Křížová Hedvika, Mgr.   234 653 252   602 230 168   krizova.hedvikanpu.cz      památkářka
·  Kusáková Anna, Bc.   234 653 204   606 580 903   kusakova.annanpu.cz      dokumentátorka
·  Kuthanová Martina, Mgr.   234 653 339        kuthanova.martinanpu.cz      referentka majetkové správy
·  Lacinová Miroslava, Mgr.   234 653 251   602 231 467   lacinova.miroslavanpu.cz      památkářka
·  Lattonová Markéta, Mgr.   602 230 317        lattonova.marketanpu.cz      památkářka
·  Lierová Marketa, Ing.arch.   234 653 274   602 230 588   lierova.marketanpu.cz      památkářka
·  Lochmann Zdeněk, PhDr.   234 653 307   602 230 168   lochmann.zdeneknpu.cz      archeolog
·  Maloušek Jan, Ing.arch.   234 653 275   602 230 582   malousek.jannpu.cz      památkář; Nové Město - část
·  Matiášková Lenka   234 653 212   775 443 499   matiaskova.lenkanpu.cz      knihovnice; restaurátorské zprávy
·  Minářová Gabriela, Ing.arch.   234 653 252   777 208 637   minarova.gabrielanpu.cz      památkářka; G2 (Vinohrady)
·  Mrázová Kateřina, Ing.arch.   234 653 276   602 385 870   mrazova.katerinanpu.cz      památkářka
·  Müller Martin   234 653 313   739 778 668   muller.martinnpu.cz      dokumentátor
·  Namyslov Petr, Ing.arch.   234 653 253   603 553 104   namyslov.petrnpu.cz      památkář
·  Novák Jiří, Mgr.             novak.jirinpu.cz      památkář
·  Novotná Doubravka   234 653 301        hajmanova.doubravkanpu.cz      konzervátorka
·  Nový Vratislav, Mgr.   234 653 205   724 100 991   novy.vratislavnpu.cz      památkář, dokumentátor
·  Podliska Jaroslav, PhDr., Ph.D.   234 653 132   602 230 289   podliska.jaroslavnpu.cz      památkář
·  Podlisková Jana   234 653 302        podliskova.jananpu.cz      dokumentátorka
·  Pohlová Renata   234 653 332   602 658 195   pohlova.renatanpu.cz      asistentka
·  Poliačiková Zdenka, Ing.arch.   234 653 258   602 226 335   poliacikova.zdenkanpu.cz      památkářka; historický urbanismus
·  Rubešová Terezie, Mgr.   234 653 283   602 230 833   rubesova.terezienpu.cz      památkářka
·  Rusoová Irena, Ing.arch.   234 653 206   773 778 698   rusoova.irenanpu.cz      památkářka
·  Růžička Michal   234 653 306        ruzicka.michalnpu.cz      dokumentátor
·  Seidlová Markéta   234 653 211   775 443 499   seidlova.marketanpu.cz      dokumentátorka
·  Semerád Matouš, Ing.arch.   234 653 146   602 231 348   semerad.matousnpu.cz      archeolog
·  Schránilová Anna, Ing.arch.   234 653 134   724 283 639   schranilova.annanpu.cz      památkářka
·  Smutka Libor   234 653 313   725 377 376   smutka.libornpu.cz      správce depozitáře, dokumentátor
·  Spálenková Radana, Mgr.             spalenkova.radananpu.cz      památkářka
·  Srovnal Filip, Mgr.   234 653 208   602 215 517   srovnal.filipnpu.cz      památkář
·  Staňková Veronika, Mgr.   234 653 311   602 230 288   stankova.veronikanpu.cz      archeoložka
·  Stejskal Hynek   234 653 121        stejskal.hyneknpu.cz      administrativní a spisový pracovník
·  Svatošová Sylvie   234 653 303        svatosova.sylvienpu.cz      restaurátorka
·  Šebera Milan   234 653 146        sebera.milannpu.cz      archeologický dělník
·  Šefců Ondřej, Ing.arch.   234 653 122   724 663 561   sefcu.ondrejnpu.cz      ředitel územního odborného pracoviště
·  Štochl Daniel             stochl.danielnpu.cz      ; ??
·  Šubrtová Jana, Mgr.   234 653 279   602 230 154   subrtova.jananpu.cz      památkářka
·  Taibl Pavel, Bc.             taibl.pavelnpu.cz      archeolog
·  Tomagová Hana, Mgr.   234 653 210   724 663 634   tomagova.hananpu.cz      památkářka; evidence movitých památek, ISO
·  Vachuda Jiří   234 653 315        vachuda.jirinpu.cz      dokumentátor
·  Wells Magdaléna, Mgr.   234 653 138        wells.magdalenanpu.cz      památkářka
·  Zelenková Olga, Ing.arch.   234 653 282   602 230 591   zelenkova.olganpu.cz      památkářka
·  Žďárská Anna, Mgr.   234 653 305   724 284 208          archeoložka