gen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
ředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

podle organizačních útvarů
pracovník| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
·  Ambrožová Jelena, prom.mat.   257 010 252   724 663 813   ambrozova.jelenanpu.cz      památkářka
·  Angelisová Kateřina, Mgr.   257 010 110        angelisova.katerinanpu.cz      referentka majetkové správy
·  Babka Karel   257 010 555   724 663 777   babka.karelnpu.cz      správce informačních technologií
·  Bachtík Jakub, Mgr.   257 010 144   728 066 181   bachtik.jakubnpu.cz      redaktor
·  Baštýřová Hana, Mgr.   257 010 241        bastyrova.hananpu.cz      dokumentátorka
·  Bečvář Ladislav   257 010 555   724 663 582   becvar.ladislavnpu.cz      správce operačního systému
·  Bednářová Terezie   257 010 129        bednarova.terezienpu.cz      památkářka
·  Beránek Jan, Ing. Mgr., Ph.D.   220 184 081   724 663 803   beranek.jannpu.cz      památkář
·  Beránková Lucie   220 184 082   724 663 613   berankova.lucienpu.cz      dokumentátorka
·  Bezděk Ladislav, Mgr.   257 010 307   724 663 559   bezdek.ladislavnpu.cz      památkář
·  Biersaková Marcela   220 184 061   724 557 494   biersakova.marcelanpu.cz      asistentka
·  Bílek Jiří   724 663 580   724 663 580   bilek.jirinpu.cz      interní auditor
·  Bláhová Zuzana, Mgr.   257 010 147        blahova.zuzananpu.cz      referentka majetkové správy
·  Blažková Irena, Ing.   257 010 146   602 794 063   blazkova.irenanpu.cz      památkářka
·  Bobek Aleš             bobek.alesnpu.cz      ; ??
·  Bobek Karel             bobek.karelnpu.cz      ; ??
·  Boušková Eva, Bc.   257 010 120        bouskova.evanpu.cz      dokumentátorka
·  Braunová Marie   257 010 306        braunova.marienpu.cz      asistentka
·  Brixová Michaela, Mgr.   235 312 811        brixova.michaelanpu.cz      dokumentátorka
·  Brůna Vladimír             bruna.vladimirnpu.cz      ; ??
·  Bukovičová Olga, Mgr.   257 010 257   606 681 652   bukovicova.olganpu.cz      památkářka
·  Bukovjanová Jitka   257 010 120        bukovjanova.jitkanpu.cz      dokumentátorka
·  Bureš Pavel, PhDr.   257 010 255   724 663 562   bures.pavelnpu.cz      památkář
·  Burešová Alexandra, Ing.   274 008 272   770 147 540   buresova.alexandranpu.cz      památkářka
·  Burianová Veronika, Ing.   257 010 333   724 332 334   burianova.veronikanpu.cz      památkářka
·  Čáni Ján, Mgr.   257 010 252   724 663 627   cani.jannpu.cz      archeolog
·  Čapková Gabriela, MgA.   257 010 305   724 663 607   capkova.gabrielanpu.cz      dokumentátorka
·  Černá Lenka             cerna.lenkanpu.cz      ; ??
·  Čerňanský Martin, Ing., Ph.D.   257 010 255   724 663 631   cernansky.martinnpu.cz      památkář
·  Dědek Karel   257 010 246   724 663 558   dedek.karelnpu.cz      památkář; Integrovaný systém ochrany
·  Dohnal Martin, Ing.   257 010 555   724 663 568   dohnal.martinnpu.cz      systémový inženýr
·  Drnková Vašáková Zuzana, PhDr.   234 653 342   724 663 802   drnkova.zuzananpu.cz      památkářka
·  Dvořák Miloš, Ing., MBA             dvorak.milosnpu.cz      referent majetkové správy
·  Dvořáková Eva, Ing.arch.   257 010 256   724 663 615   dvorakova.evanpu.cz      památkářka
·  Eismann Šimon, Mgr.   257 010 161   724 663 557   eismann.simonnpu.cz      projektant informačních systémů
·  Eliášová Barbora, Ing., Ph.D.   257 010 269   724 663 790   eliasova.barboranpu.cz      památkářka
·  Ernstová Lucie, Mgr.   257 010 144   724 663 586          památkářka, redaktorka
·  Falout Petr             falout.petrnpu.cz      ; ??
·  Fejfar Jan   602 882 075        fejfar.jannpu.cz      dopravní referent
·  Fiřt Jan, Mgr.   235 312 811        firt.jannpu.cz      památkář; správce sbírky plánů, SHP a restaurátorských zpráv
·  Fried Petr, Ing.   220 184 078   602 206 976   fried.petrnpu.cz      referent fondů EÚ
·  Gaudek Tomáš, PhDr.   257 010 242        gaudek.tomasnpu.cz      památkář
·  Goryczková Naděžda, Ing.arch.   257 010 167        goryczkova.nadezdanpu.cz      generální ředitelka
·  Grausgruberová Lucie, Mgr.   257 010 119   724 663 602   grausgruberova.lucienpu.cz      památkářka
·  Hájek Josef, Mgr.   234 653 131   602 226 851   hajek.josefnpu.cz      památkář, dokumentátor
·  Hančlová Jana, Ing.arch.   257 010 208   724 663 616   hanclova.jananpu.cz      památkářka
·  Handrejch Miroslav   234 653 331   739 752 968   handrejch.miroslavnpu.cz      obchodní referent
·  Hanušovská Miroslava   778 493 459        hanusovska.miroslavanpu.cz      mzdová účetní
·  Hegerová Tamara   606 760 620        hegerova.tamaranpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
·  Hendrychová Kristina, Ing.   257 010 119   724 663 600   hendrychova.kristinanpu.cz      památkářka
·  Hladíková Trachtová Nela, Mgr.   257 010 112        hladikova.nelanpu.cz      památkářka
·  Hlostová Linda, Ing.   775 443 936        hlostova.lindanpu.cz      finanční referentka
·  Hocková Monika, Mgr.   257 010 302   724 663 608   hockova.monikanpu.cz      památkářka
·  Horáková Mariana, Mgr.   257 010 103   725 163 051   horakova.mariananpu.cz      památkářka
·  Hošková Miluše             hoskova.milusenpu.cz      ; ??
·  Hubertová Kateřina, Ing.   603 918 009        hubertova.katerinanpu.cz      redaktorka
·  Hudec Petr, Mgr.   608 814 723        hudec.petrnpu.cz      lektor
·  Hůlková Vladislava, Mgr.   257 010 331   724 566 652   krajcova.vladislavanpu.cz      památkářka
·  Hurtová Renáta   778 493 459        hurtova.renatanpu.cz      mzdová účetní
·  Hyťha Lukáš, Mgr.   257 010 145   724 663 606   hytha.lukasnpu.cz      redaktor
·  Charous Vít, Mgr.   257 010 171   736 531 155   charous.vitnpu.cz      administrativní a spisový pracovník
·  Chladová Veronika, Mgr.   257 010 113   724 663 592   chladova.veronikanpu.cz      památkářka
·  Chmel Radovan   257 010 245   724 663 599   chmel.radovan2npu.cz      dokumentátor; ISO Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví
·  Chudárek Zdeněk, Ing.arch.   257 010 132   724 663 618   chudarek.zdeneknpu.cz      památkář
·  Indra Miroslav, Ing.   567 213 116   725 548 234   indra.miroslavnpu.cz      referent majetkové správy
·  Indrová Martina, PhDr.   567 213 116   725 590 598   indrova.martinanpu.cz      ředitelka územního odborného pracoviště
·  Indrová Semelková Romana, DiS.   315 781 146        indrova.romananpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
·  Iša František, Mgr.   220 184 086   724 663 638   isa.frantiseknpu.cz      památkář; archivář-historik
·  Jandusová Ivana   257 010 141   602 439 927   jandusova.ivananpu.cz      asistentka
·  Janouchová Miroslava   257 010 134        janouchova.miroslavanpu.cz      referentka majetkové správy
·  Janovičová Michaela   724 664 013        janovicova.michaelanpu.cz      účetní; ÚOP Č. Budějovice, Olomouc
·  Janovská Viktorie, Bc.   257 010 113        dancova.viktorienpu.cz      památkářka
·  Jarešová Sylvie, Ing.   257 010 269        jaresova.sylvienpu.cz      památkářka; historické zahrady a parky
·  Jelínková Adéla, Ing.arch.   257 010 103        jelinkova.adelanpu.cz      památkářka
·  Jerie Pavel   567 213 116   602 238 851   jerie.pavelnpu.cz      památkář
·  Johanidesová Tereza             johanidesova.terezanpu.cz      ; ??
·  Josef Jan, Ing.   283 910 677        josef.jannpu.cz      konzervátor
·  Kahancová Karin, Mgr.   257 010 261   724 663 620   kahancova.karinnpu.cz      památkářka
·  Kanurkovová Lucie, DiS.   724 664 013        kanurkovova.lucienpu.cz      účetní; ÚOP Kroměříž, Pardubice
·  Kibic Karel, Ing.arch., Ph.D.   257 010 283   607 657 441   kibic.karelnpu.cz      památkář
·  Klimešová Věra             klimesova.veranpu.cz      ; ??
·  Kmínek Michal, Mgr.   257 010 103        kminek.michalnpu.cz      památkář
·  Knechtová Alena, Mgr.   542 536 112   724 663 577   knechtova.alenanpu.cz      archeoložka
·  Knoppová Hana, Mgr.   257 010 121   725 896 868   knoppova.hananpu.cz      výzkumná a vývojová pracovnice
·  Koňáková Helingerová Alena, PhDr.   220 184 095   725 548 227   konakova.alenanpu.cz      referentka fondů EÚ
·  Koppová Lenka   220 184 072   724 663 579   koppova.lenkanpu.cz      referentka majetkové správy
·  Kovářová Lenka, Bc.   274 008 231   770 122 595   kovarova.lenkanpu.cz      památkářka
·  Krejčiříková Karolína   257 010 143        krejcirikova.karolinanpu.cz      redaktorka
·  Krejčů Aleš, Ing.   386 351 556   606 619 292   krejcu.alesnpu.cz      personalista
·  Kroupová Petra, Mgr. Bc.   257 010 291        kroupova.petranpu.cz      památkářka
·  Krusová Alena, Ing.arch., CSc.   257 010 262   724 663 621   krusova.alenanpu.cz      památkářka; specialista na památkový urbanismus a územní plánování
·  Křížová Alexandra, Ing.arch.   257 010 117   724 663 569   krizova.alexandranpu.cz      památkářka
·  Kubíčková Tereza, Bc.   724 663 640        kubickova.terezanpu.cz      interní auditorka
·  Kubů Naděžda, PhDr., CSc.   257 010 151   724 663 636   kubu.nadezdanpu.cz      kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů
·  Kuča Karel   257 010 106        kuca.karelnpu.cz      památkář
·  Kučová Stanislava, Ing.   257 010 143   602 304 390   kucova.stanislavanpu.cz      památkářka
·  Kučová Věra, Ing.arch.   257 010 284   724 663 560   kucova.veranpu.cz      památkářka
·  Kudrna Miroslav   257 010 243        kudrna.miroslavnpu.cz      dokumentátor
·  Kuneš Petr, Ing.   257 010 320   724 663 596   kunes.petrnpu.cz      památkář
·  Kunrátková Lenka, Ing.   257 010 231   724 663 623   kunratkova.lenkanpu.cz      památkářka
·  Lamačová Marta   220 184 099   724 663 578   lamacova.martanpu.cz      rozpočtářka
·  Lasotová Vladimíra, Mgr.   596 628 459   775 412 052   lasotova.vladimiranpu.cz      lektorka; technické památky
·  Lazák Martin, Ing.   257 010 106   724 663 646   lazak.martinnpu.cz      projektant informačních systémů, památkář
·  Lichtblauová Kateřina, Bc.   257 010 138   728 116 261   lichtblauova.katerinanpu.cz      referentka majetkové správy; Referent oddělení veřejných zakázek
·  Linka Ladislav             linka.ladislavnpu.cz      ; ??
·  Lokšová Lucie, Bc.   257 010 137        loksovaup.npu.cz      referentka majetkové správy
·  Lokvencová Lenka             lokvencova.lenkanpu.cz      ; ??
·  Lukášová Eva, PhDr.   257 010 249   724 663 637   lukasova.evanpu.cz      kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů
·  Lukášová Radka, Ing.   724 664 007        lukasova.radkanpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
·  Lukešová Dobroslava, Ing.   482 360 004   724 663 769   lukesova.dobroslavanpu.cz      interní auditorka
·  Macek Petr, Ing., Ph.D.   220 184 084        macek.petrnpu.cz      památkář
·  Macková Kateřina   257 010 614   721 717 949   mackova.katerinanpu.cz      památkářka
·  Marcalíková Jana             marcalikova.jananpu.cz      ; ??
·  Mašková Romana   257 010 166   724 663 818   maskova.romananpu.cz      organizační pracovnice
·  Matysová Pavla   257 010 623   724 663 573   matysova.pavlanpu.cz      knihovnice
·  Merunková Iveta, Ing.arch., Ph.D.   257 010 205   725 358 456   merunkova.ivetanpu.cz      památkářka; specialista na urbanismus a územní plánování
·  Mervová Jana   257 010 103        mervova.jananpu.cz      dokumentátorka
·  Michalíková Lenka, Ing.   778 493 460        michalikova.lenkanpu.cz      účetní; ÚOP Josefov, Ústí nad Labem
·  Michl Lukáš   257 010 103        michl.lukasnpu.cz      dokumentátor
·  Michoinová Dagmar, Ing., Ph.D.   257 010 312   724 663 644   michoinova.dagmarnpu.cz      památkářka
·  Mikalová Šárka   773 793 418        mikalova.sarkanpu.cz      účetní; ÚOP Stř. Č., Plzeň
·  Mikešová Pavla, Mgr.   257 010 140   725 896 881   mikesova.pavlanpu.cz      památkářka
·  Mikulcová Anežka, Bc.   315 781 146        mikulcova.anezkanpu.cz      průvodkyně
·  Mildeová Markéta, Mgr.   778 773 560   778 773 560   mildeova.marketanpu.cz      manažerka kvality
·  Militká Lenka, Mgr.   257 010 258   724 663 641   militka.lenkanpu.cz      archeoložka
·  Mráz Michal             mraz.michalnpu.cz      ; ??
·  Mudra Aleš, PhDr., Ph.D.   257 010 108   724 474 656   mudra.alesnpu.cz      památkář; evidence mobiliárních fondů a knihoven hradů a zámků
·  Muhrová Lenka             muhrova.lenkanpu.cz      ; ??
·  Netušil Daniel, Ing.   778 757 697        netusil.danielnpu.cz      referent fondů EÚ
·  Novotná Markéta             novotna.marketanpu.cz      ; ??
·  Ondráčková Jana, Mgr.   257 010 155        ondrackova.jananpu.cz      referentka majetkové správy
·  Pácal Martin, PhDr.   257 010 225   724 566 209   pacal.martinnpu.cz      památkář
·  Paděrová Irena   775 443 937        paderova.irenanpu.cz      účetní; ÚOP Telč, Liberec
·  Paganová Jiřina   220 184 066   724 663 574   paganova.jirinanpu.cz      finanční referentka
·  Pařez Jan, Mgr.             parez.jannpu.cz      archeolog
·  Pařízek Marek, Mgr.   220 184 085        parizek.mareknpu.cz      památkář
·  Pařízková Čevonová Jana, Mgr. et Mgr.   220 184 085   724 663 611   cevonova.jananpu.cz      památkářka
·  Patrný Michal, Mgr.   220 184 083   724 663 612   patrny.michalnpu.cz      památkář
·  Pávková Kateřina   234 653 331   724 663 598   pavkova.katerinanpu.cz      obchodní referentka
·  Pavlíčková Anna   257 010 315        pavlickova.annanpu.cz      dokumentátorka
·  Pešek Oldřich, Ing.   220 184 062   724 002 255   pesek.oldrichnpu.cz      provozně ekonomický náměstek GŘ
·  Petrová Markéta, Mgr.   257 010 139   724 663 567   petrova.marketanpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
·  Petříková Zuzana   257 010 252   724 663 812   petrikova.zuzananpu.cz      dokumentátorka
·  Podrazilová Hausknechtová Svatava, Ing.   257 010 282   724 663 632   podrazilova.svatavanpu.cz      památkářka
·  Podsedníčková Petra             podsednickova.petranpu.cz      ; ??
·  Pokorná Vlasta             pokorna.vlastanpu.cz      asistentka
·  Polatová Eva   724 663 619   724 663 619   polatova.evanpu.cz      bezpečnostní referentka; bezpečnostní ředitelka
·  Popelářová Pavla, Mgr.   257 010 258   724 663 814   popelarova.pavlanpu.cz      archeoložka
·  Pospíšilová Inka, Mgr.   220 184 089   725 548 227   pospisilova.inkanpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
·  Radostová Šárka, Ing. Mgr., Ph.D.   257 010 243   724 663 601   radostova.sarkanpu.cz      památkářka
·  Rezek Jiří, MgA.   567 213 116   777 469 867   rezek.jirinpu.cz      koordinační, projektový a programový pracovník; NAKI EDU
·  Rezková Přibylová Naděžda, MgA.   567 213 116   775 873 239   rezkova.nadezdanpu.cz      lektorka
·  Roubíčková Hana   257 010 102   724 663 774   roubickova.hananpu.cz      administrativní a spisová pracovnice
·  Ruizová Libuše, PhDr.   257 010 148   724 663 639   ruizova.libusenpu.cz      památkářka
·  Řepa Tomáš, Mgr.   220 184 095   724 663 614   repa.tomasnpu.cz      památkář
·  Řezníčková Hana, PhDr.   234 653 337   724 663 587   reznickova.hananpu.cz      lektorka
·  Samojská Kateřina, Mgr., Ph.D.   567 213 116   778 716 567   samojska.katerinanpu.cz      památkářka
·  Setunská Gabriela, Ing.   257 010 320   725 358 475   setunska.gabrielanpu.cz      památkářka
·  Skalický Petr, Mgr.   257 010 129   724 663 824   skalicky.petrnpu.cz      památkář
·  Slavíček Josef, Mgr.   257 010 316   724 663 609   slavicek.josefnpu.cz      dokumentátor
·  Snopek Tomáš   235 312 811   737 386 155   snopek.tomasnpu.cz      dokumentátor; správce sbírky plánů, SHP a restaurátorských zpráv
·  Sochor Jiří, Ing. Bc.   220 184 070   724 663 581   sochor.jirinpu.cz      investiční referent
·  Solař Miloš, Ing.arch.   257 010 283   724 663 625   solar.milosnpu.cz      památkář
·  Sommer Jan, Ing.   257 010 614   724 663 594   sommer.jannpu.cz      památkář
·  Soušková Martina             souskova.martinanpu.cz      ; ??
·  Spejchal Petr, Mgr. et Mgr.   257 010 149        spejchal.petrnpu.cz      výzkumný a vývojový pracovník
·  Strasserová Anna             strasserova.annanpu.cz      ; ??
·  Svobodová Lenka, PaedDr.   257 010 133        svobodova.lenkanpu.cz      referentka majetkové správy; metodik
·  Syrová Zuzana, Ing.arch.   539 012 009   724 663 633   syrova.zuzananpu.cz      památkářka
·  Syrový Jiří, Ing.arch. Ing.   539 012 009   724 663 575   syrovy.jirinpu.cz      památkář
·  Šefraná Věra Adina, Mgr., Ph.D.   257 010 112        sefrana.adinanpu.cz      památkářka
·  Šimková Petronila   220 184 098   602 439 952   simkova.petronilanpu.cz      finanční referentka
·  Škaloud Dušan, Bc.   257 010 114        skaloud.dusannpu.cz      správce informačních technologií
·  Štecherová Martina, Ing.             stecherova.martinanpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
·  Štoncnerová Anna   257 010 104   724 663 595   stoncnerova.annanpu.cz      památkářka
·  Štulc Josef, doc. PhDr.   257 010 135   602 162 563   stulc.josefnpu.cz      lektor
·  Tichá Jana, Mgr. et Mgr.   257 010 222   724 663 825   ticha.jananpu.cz      památkářka; oddělení garantů NKP
·  Tomanová Ivana, Ing.             tomanova.ivananpu.cz      účetní
·  Tomášek Martin, Mgr., Ph.D.   257 010 150   724 663 642   tomasek.martinnpu.cz      náměstek GŘ pro památkovou péči
·  Troup Zdeněk, PhDr.   380 750 896   724 567 954   troup.zdeneknpu.cz      manažer kvality
·  Truxová Ina, Ing.   257 010 105   724 663 629   truxova.inanpu.cz      památkářka
·  Vacková Renata   257 010 123        vackova.renatanpu.cz      dokumentátorka
·  Vaňáková Klára, Bc.   257 010 241   724 663 603   vanakova.klaranpu.cz      památkářka
·  Vavřinová Valburga, PhDr., Ph.D.   257 010 122   721 587 715   vavrinova.valburganpu.cz      výzkumná a vývojová pracovnice
·  Vejvodová Štěpánka   220 184 077   724 663 645   vejvodova.stepankanpu.cz      finanční referentka
·  Venglářová Iveta, Ing.   725 742 810        venglarova.ivetanpu.cz      finanční referentka; metodička
·  Veselá Hana   257 010 301   724 663 775   vesela.hananpu.cz      dokumentátorka
·  Vetráková Pavlína, Mgr.   257 010 171        vetrakova.pavlinanpu.cz      administrativní a spisová pracovnice
·  Vinař Jan             vinar.jannpu.cz      ; ??
·  Vítovský Jakub, PhDr.   257 010 118        vitovsky.jakubnpu.cz      památkář
·  Vojtíková Lenka   775 443 933        vojtikova.lenkanpu.cz      personalistka, mzdová účetní
·  Volfík Petr, Ing.   257 010 131   724 663 555   volfik.petrnpu.cz      projektant informačních systémů
·  Volhejn Zbyněk   257 010 444   602 468 450   volhejn.zbyneknpu.cz      řidič
·  Vorlíčková Dagmar, Mgr.   542 536 132   724 663 635   vorlickova.dagmarnpu.cz      archeoložka
·  Waasová Eva   778 493 459        waasova.evanpu.cz      mzdová účetní
·  Záhorka Jindřich, Mgr.   220 184 086   724 663 604   zahorka.jindrichnpu.cz      památkář
·  Zahradník Pavel, PhDr.   257 010 118   724 663 592          památkář
·  Zdenek Lukáš             zdenek.lukasnpu.cz      ; ??
·  Zeman Jan, Mgr.             zeman.jannpu.cz      koordinační, projektový a programový pracovník
·  Zemanová Irena, Ing., MBA   220 184 095   724 663 597   zemanova.irenanpu.cz      referentka fondů EÚ
·  Zemanová Monika, Ing.arch.   257 010 267        zemanova.monikanpu.cz      památkářka
·  Žák Dušan, Ing.             zak.dusannpu.cz      investiční referent