gen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
ředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

NPÚ, územní památková správa v Kroměřížipodle abecedy
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
 
 
ředitel ÚPS
·  Slezák Jan, Ing.   *   573 301 410   724 663 522   slezak.jannpu.cz      ředitel územní památkové správy
 
 
    kancelář ředitele - oddělení
    ·  Lanči Jiří, Mgr. et Mgr.   *   542 536 191   725 593 464   lanci.jirinpu.cz      referent majetkové správy; právník
    ·  Šnajdarová Dagmar, Mgr.    573 301 435   725 308 460   snajdarova.dagmarnpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti, redaktorka
    ·  Švecová Denisa    573 301 432   725 308 463   svecova.denisanpu.cz      asistentka
    ·  Valach Ivo    573 301 465   775 442 206   valach.ivonpu.cz      bezpečnostní referent
 
 
úsek náměstka ředitele ÚPS
·  Šubík Petr, Ing.   *   573 301 430   602 748 088   subik.petrnpu.cz      náměstek ředitele územní památkové správy
 
 
    odbor provozně ekonomický
    ·  Suchánek Radek, Ing.   *   573 301 436   606 613 005   suchanek.radeknpu.cz      koordinační, projektový a programový pracovník
        oddělení ekonomiky
        ·  Homolková Jitka   *   573 502 012   724 053 641   homolkova.jitkanpu.cz      účetní, rozpočtářka
        ·  Mlčáková Petra    573 502 014   777 482 278   mlcakova.petranpu.cz      účetní; pokladna, styk s bankou
        ·  Němcová Hana, Ing.    572 434 243   608 240 706   nemcova.hananpu.cz      finanční referentka; účetní
        ·  Peigerová Iveta    549 522 851   773 799 750   hesova.ivetanpu.cz      finanční referentka; účetní
        ·  Smutná Jana, Ing.                     účetní
        ·  Štenclová Vladislava, Ing.         778 758 925   stenclova.vladislavanpu.cz      účetní
        oddělení personalistiky a mezd
        ·  Jurkovičová Alena    573 502 013   775 442 209   jurkovicova.alenanpu.cz      mzdová účetní
        ·  Langerová Simona   *   573 502 013   725 308 462   langerova.simonanpu.cz      personalistka, mzdová účetní
        oddělení správy majetku a provozu
        ·  Halásková Gabriela    549 522 831   724 542 684   halaskova.gabrielanpu.cz      referentka majetkové správy
        ·  Juřínková Alena, Ing.    585 204 112   775 442 227   jurinkova.alenanpu.cz      referentka majetkové správy
        ·  Náplava Eduard    573 301 434   775 442 239   naplava.eduardnpu.cz      správce informačních technologií
        ·  Vaculíková Dana   *   573 502 014   723 446 154   vaculikova.dananpu.cz      účetní, obchodní referentka
        ·  Večerková Ludmila    573 502 014   724 051 040   vecerkova.ludmilanpu.cz      dopravní referentka
 
 
    odbor správy a prezentace kulturního majetku
    ·  Zábojníková Klára, Ing.   *   573 301 420   721 715 806   zabojnikova.klaranpu.cz      památkářka
        oddělení nemovitého kulturního majetku
        ·  Hlavinková Alena, Ing.    585 204 149   724 663 753   hlavinkova.alenanpu.cz      investiční referentka; dozor staveb, vyřizování rozhodnutí KrÚ, stavebních povolení
        ·  Kadlec Jan    585 204 118   602 530 170   kadlec.jan2npu.cz      investiční referent
        ·  Křížová Irena, Ing. Bc.    549 522 858   778 770 627   krizova.irenanpu.cz      investiční referentka
        ·  Lanc Miroslav, Mgr.    549 522 855   608 380 819   lanc.miroslavnpu.cz      investiční referent
        ·  Lužný Jiří, Ing.arch.              luzny.jirinpu.cz      investiční referent
        ·  Mayerová Daniela, Mgr.   *   585 204 157   778 434 198   mayerova.danielanpu.cz      referentka majetkové správy
        ·  Polášek Radek              polasek.radeknpu.cz      investiční referent
        ·  Vlčková Ivana, Ing.    778 770 628        vlckova.ivananpu.cz      investiční referentka
        oddělení prezentace, instalací a expozic
        ·  Konečný Michal, Mgr., Ph.D.    724 663 721   724 663 721   konecny.michalnpu.cz      památkář, kurátor sbírkových a mobiliárních fondů
        ·  Syslová Veronika, Mgr.   *   573 301 468   725 007 217   syslova.veronikanpu.cz      památkářka
        ·  Vaňková Lenka, Mgr., Ph.D.    585 204 160   724 663 815   vankova.lenkanpu.cz      kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů
        oddělení správy mobiliáře a zámeckých knihoven
        ·  Adamčík David, Mgr.    573 301 467   724 663 520   adamcik.davidnpu.cz      kurátor sbírkových a mobiliárních fondů
        ·  Dušková Markéta, Mgr.    549 522 848   721 319 419   duskova.marketanpu.cz      referentka majetkové správy
        ·  Havrlant Petr, Mgr.    553 783 915   724 793 758   havrlant.petrnpu.cz      referent majetkové správy
        ·  Holíková Pavla, PhDr.    549 522 847   724 979 146   holikova.pavlanpu.cz      kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů
        ·  Kulhavá Barbora, Mgr.    573 301 467   725 163 050   kulhava.barboranpu.cz      kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů
        ·  Pešlová Lucie, Mgr.   *   573 301 466   724 663 505   peslova.lucienpu.cz      kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů
 
 
    detašovaná servisní centra
        restaurátorské dílny - referát
        centrální depozitář
 
 
OBJEKTY - přímo řízené ředitelem ÚPS
 
 
    správa státního hradu Bouzov
    ·  Šulcová Zuzana, PhDr.   *   585 346 254   604 386 200   sulcova.zuzananpu.cz      kastelánka
        oddělení návštěvnického provozu státního hradu Bouzov
        ·  Kopková Marie                     pracovnice vztahů k veřejnosti
        ·  Mikšíková Veronika   *   585 346 202        miksikova.veronikanpu.cz      pokladní
        ·  Rešl Köhlerová Zuzana    585 346 202               průvodkyně
        ·  Řeháčková Roxana    585 346 202        rehackova.roxananpu.cz      pokladní
        ·  Susserová Šárka   *   585 346 202   775 888 961   susserova.sarkanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
        oddělení údržby a provozu státního hradu Bouzov
        ·  Čampišová Magdalena    585 346 202               prodavačka
        ·  Marková Sylva    585 346 202        markova.sylvanpu.cz      výstavářka
        ·  Odložilová Jana    585 346 202   608 176 251   odlozilova.jananpu.cz      provozářka
        ·  Přidalová Světlana    585 346 202               uklízečka
        ·  Vařeka Václav                     technický pracovník
        ·  Vymětal Petr    585 346 202               technický pracovník
 
 
    správa státního hradu Šternberk
    ·  Gábor Michal                     technický pracovník
    ·  Gottwaldová Helena   *   585 012 935   602 543 562   gottwaldova.helenanpu.cz      kastelánka
    ·  Kocourková Božena    585 012 935               uklízečka
    ·  Plháková Jana    585 012 935   725 718 059   plhakova.jananpu.cz      referentka majetkové správy
 
 
    správa státního zámku Velké Losiny
    ·  Divišová Lenka    583 248 380               zahradnice
    ·  Doupal Jiří, Bc.    724 663 750   724 663 750   doupal.jirinpu.cz      správce depozitáře; dílčí zástup kastelána
    ·  Horniš Milan, prof.                     ; ??
    ·  Jílek Petr                     zedník
    ·  Kargerová Julie    583 248 380               technická pracovnice
    ·  Schwarzerová Taťána    583 248 380               zahradnice
 
 
    správa státního zámku Jánský Vrch
    ·  Danielová Kateřina, Bc.   *   584 440 286   602 951 712   danielova.katerinanpu.cz      kastelánka
    ·  Filipová Magdaléna                     uklízečka
    ·  Kiriazopulos Fotis    584 440 286               zahradník
    ·  Skála Milan                     technický pracovník
    ·  Tonhauserová Zuzana    584 440 286   725 314 213   tonhauserova.zuzananpu.cz      referentka majetkové správy; dílčí zástup kastelána
 
 
    správa Hanáckého skanzenu v Příkazích
 
 
    správa státního hradu Bítov
    ·  Binder Jan   *   515 294 622   728 779 105   binder.jannpu.cz      kastelán
    ·  Binder Jan, Bc.              binder.jan2npu.cz      průvodce
    ·  Binderová Jana    515 294 622   728 844 102   binderova.jananpu.cz      referentka majetkové správy
    ·  Binderová Šárka                     ; ??
    ·  Binderová Vlasta    515 294 622               pracovnice vztahů k veřejnosti
    ·  Fišer Vladimír    515 294 622               průvodce
    ·  Chloupek Bedřich    515 294 622               bezpečnostní pracovník
    ·  Meister Jan, ml.    515 294 622               bezpečnostní pracovník
    ·  Samek Jindřich    515 294 622               mistr
    ·  Samková Hana    515 294 622               zahradnice
    ·  Svoboda Jan                     domovník, zámečník; údržbář
 
 
    správa státního zámku Bučovice
    ·  Burianková Jana, Bc.   *   517 383 135   724 095 281   buriankova.jananpu.cz      kastelánka
    ·  Hanáková Hana    517 383 135        hanakova.hananpu.cz      pokladní
    ·  Kopřiva Dalibor    517 383 135               technický pracovník
    ·  Samek Karel    517 383 135               bezpečnostní pracovník
    ·  Staňková Dita    517 383 135   725 521 492   stankova.ditanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti; dílčí zástup kastelána
    ·  Stuchlík Jaroslav    517 383 135               bezpečnostní pracovník
 
 
    správa státního zámku Kunštát
    ·  Bielčíková Iveta    516 462 062   725 597 418          uklízečka
    ·  Kupsová Věra              kupsova.veranpu.cz      pokladní
    ·  Šafář Miroslav                     zedník
    ·  Štěpán Radim, Bc.   *   516 462 062   602 343 337   stepan.radimnpu.cz      kastelán
 
 
    správa státního zámku Lednice
    ·  Holásková Ivana   *   519 340 128   602 550 587   holaskova.ivananpu.cz      kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů
        oddělení správy a provozu státního zámku Lednice
        ·  Hastíková Zdeňka    519 340 128               konzervátorka
        ·  Hyklová Bohdana    519 340 128               pracovnice vztahů k veřejnosti
        ·  Jandová Vendula                     pracovnice vztahů k veřejnosti
        ·  Markova Andrea    519 340 128               uklízečka
        ·  Marková Jana    519 340 128               uklízečka
        ·  Miklín František                     bezpečnostní pracovník
        ·  Pekárková Terezie    519 340 128               správkyně depozitáře
        ·  Říha Jindřich   *   519 340 128   606 260 145   riha.jindrichnpu.cz      referent majetkové správy, průvodce; dílčí zástup kastelána
        ·  Sekaninová Denisa, Bc.              sekaninova.denisanpu.cz      pokladní
        ·  Sicha Zbyněk                     bezpečnostní pracovník
        ·  Svobodová Kateřina                     ; ??
        ·  Šimečková Dana                     uklízečka
        ·  Vlk Petr                     bezpečnostní pracovník
        ·  Vodáček Richard    519 340 128               bezpečnostní pracovník
            referát provozu Janova hradu v Lednicko-valtickém areálu
        oddělení údržby parku a zahrad státního zámku Lednice
        ·  Baroň Radim    519 340 128               zahradník
        ·  Bernad Oto, Ing. Bc.   *   519 340 128   723 763 744   bernad.otonpu.cz      zahradní architekt; správce parku
        ·  Bukovská Blanka    519 340 128               zahradnice
        ·  Doležal Jaroslav    519 340 128               zahradník
        ·  Gálová Věra    519 340 128               zahradnice
        ·  Girič Zdeněk Filip                     zahradník
        ·  Goldmannová Jindřiška                     zahradnice
        ·  Kaňa František    519 340 128               zahradník
        ·  Kolář Radek                     zahradník
        ·  Lucká Irena, Ing.                     technoložka
        ·  Markovičová Drahomíra    519 340 128               zahradnice
        ·  Papierniková Anežka                     zahradnice
        ·  Peňáčková Pavla    519 340 128               zahradnice
        ·  Pulkrábková Dana    519 340 128               zahradnice
        ·  Srbecký Jaroslav                     zahradník
        ·  Šišáková Jana                     zahradnice
        ·  Uhrová Marie                     zahradnice
        ·  Vargová Markéta    519 340 128               zahradnice; dělnice
        ·  Vlková Božena    519 340 128               zahradnice
        ·  Vodáček Jan                     zahradník
        ·  Vyhnálková Anna    519 340 128               zahradnice
        oddělení údržby státního zámku Lednice
        ·  Doležal Jaromír    519 340 128               zedník
        ·  Dosoudil Jaroslav    519 340 128               zedník
        ·  Miškeřík Miroslav                     technický pracovník
        ·  Pavka Lubomír                     technický pracovník
        ·  Sehnal Petr    519 340 128               zedník
        ·  Tomešek Jan                     technický pracovník
 
 
    správa státního zámku Lysice
    ·  Nejedlá Martina, DiS.              nejedla.martinanpu.cz      ; ??
    ·  Rudolfová Martina, Bc.   *   516 472 235   606 373 553   rudolfova.martinanpu.cz      kastelánka
        oddělení provozu státního zámku Lysice
        ·  Foret Stanislav    516 472 235   721 319 418          technický pracovník
        ·  Hejtmánek Josef    516 472 235               bezpečnostní pracovník
        ·  Kadlecová Klára, Mgr.    516 472 235        kadlecova.klaranpu.cz      průvodkyně
        ·  Kotlánová Aneta                     uklízečka
        ·  Kratochvílová Hana    516 472 235   721 824 336          konzervátorka
        ·  Martínková Pavla    516 472 235   724 663 513   stusakova.pavlanpu.cz      správkyně depozitáře
        ·  Nečasová Lenka   *   516 472 235   724 663 515   necasova.lenkanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
        oddělení údržby zahrady státního zámku Lysice
        ·  Bárta Tomáš, Ing.   *   516 472 402   725 708 637   barta.tomasnpu.cz      zahradní architekt
        ·  Brodecká Marcela    516 472 402               zahradnice
        ·  Knotková Jitka    516 472 402               zahradnice
        ·  Svobodová Helena    516 472 235               technoložka
 
 
    správa státního zámku Milotice
    ·  Boček Evžen, Mgr.   *   518 619 643   724 663 501   bocek.evzennpu.cz      kastelán
        oddělení provozu státního zámku Milotice
        ·  Bočková Miroslava   *   518 619 643   724 663 502   bockova.miroslavanpu.cz      správkyně depozitáře
        ·  Bouchalová Anna    518 619 643               uklízečka
        ·  Lunga Václav, Mgr.    773 762 295        lunga.vaclavnpu.cz      pracovník vztahů k veřejnosti
        ·  Lungová Kristýna                     ; ??
        ·  Miščík Andrej    518 619 643               bezpečnostní pracovník
        ·  Pomajbíková Radmila                     krejčí scénických kostýmů a krojů
        oddělení údržby státního zámku Milotice
        ·  Dekař Ladislav    518 619 643               technický pracovník
        ·  Harca Jan                     zedník; údržbář
        ·  Kordulová Růžena    518 619 643               zahradnice
        ·  Krejča Roman, Ing.   *   518 619 643   724 663 508   krejca.romannpu.cz      zahradní architekt
        ·  Mikésková Hana                     zahradnice
        ·  Neduchalová Jarmila    518 619 643               zahradnice
        ·  Šrahulek Tomáš    518 619 643   724 663 710          technický pracovník
 
 
    správa státního hradu Pernštejn
    ·  Dvořáková Jarmila                     uklízečka
    ·  Kinc Jaroslav    566 566 101               pracovník vztahů k veřejnosti
    ·  Ludvík Martin                     technický pracovník
    ·  Reich Václav                     technický pracovník
    ·  Škrabal Zdeněk   *   566 566 101   721 230 076   skrabal.zdeneknpu.cz      kastelán
    ·  Škrabalová Eva, PhDr.    566 566 101   724 095 282   skrabalova.evanpu.cz      správkyně depozitáře; dílčí zástup kastelána
    ·  Trávníková Ludmila    566 566 101               uklízečka
 
 
    správa státního zámku Rájec nad Svitavou
    ·  Kopecká Jana   *   516 432 013   723 398 968   kopecka.jananpu.cz      kastelánka
        referát údržby objektu a zahrady státního zámku Rájec nad Svitavou
        ·  Hájková Veronika    516 432 013               zahradnice
        ·  Kopecký Evžen   *   516 432 013   721 319 377          zahradní architekt; správce zahrady
        ·  Pavlů Stanislav    516 432 013   724 663 730          technolog
        ·  Reichmannová Martina    516 432 013        mici.reichmanseznam.cz      zahradnice
        oddělení provozu státního zámku Rájec nad Svitavou
        ·  Mazalová Petra, DiS.   *   516 432 013   724 663 722   mazalova.petranpu.cz      správkyně depozitáře
        ·  Mikulášek Jiří    516 432 013   602 162 098          umělecký truhlář
        ·  Ondrová Kateřina    516 432 013               konzervátorka
        ·  Reichmann František                     technický pracovník
 
 
    správa státního zámku Uherčice
    ·  Bartošková Tereza                     zahradnice
    ·  Štěpán František    515 298 396   723 247 311          technický pracovník
    ·  Štěpánová Helena, Bc.                     ; ??
    ·  Štorková Jana    515 298 396               uklízečka
 
 
    správa státního zámku Valtice
    ·  Svoboda Richard, PhDr., MBA   *   604 600 606        svoboda.richardnpu.cz      kurátor sbírkových a mobiliárních fondů
        oddělení provozu státního zámku Valtice
        ·  Beňová Hana    519 352 423               průvodkyně
        ·  Foukalová Jana    519 352 423               průvodkyně
        ·  Grbavčic František    519 352 423               bezpečnostní pracovník
        ·  Jochmanová Anna                     průvodkyně
        ·  Stachová Alena, Bc.    519 340 128        stachova.alenanpu.cz      pokladní
        ·  Suchánková Michaela   *   519 352 423   724 968 639   suchankova.michaelanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti, průvodkyně
        ·  Šebelová Yveta                     uklízečka
        ·  Šefčik Petr                     bezpečnostní pracovník
            referát provozu Randez-vous v Lednicko-valtickém areálu
            ·  Moravčíková Vítězslava         603 867 966   moravcikova.vitezslavanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti; dílčí zástup kastelána
        oddělení údržby objektu a zahrad státního zámku Valtice
        ·  Greguš Jan                     traktorista-mechanizátor
        ·  Kovács Milan    519 352 423   724 756 183          zedník
        ·  Musilová Martina    519 352 423               zahradnice
        ·  Opluštil Vladimír    519 352 423               truhlář
        ·  Pešová Žaneta                     uklízečka
        ·  Prchlík Zdenek                     technický pracovník
        ·  Šumbera Filip                     zahradník
        ·  Tréšek Jan                     zahradník
        ·  Záboj Luděk   *   519 352 424   724 663 514   zaboj.ludeknpu.cz      technolog
        oddělení Národního centra divadla a tance státního zámku Valtice
        ·  Beránková Lenka, Ing.              berankova.lenkanpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
        ·  Šolc Zbyněk, Mgr.   *   605 830 889        solc.zbyneknpu.cz      koordinační, projektový a programový pracovník
 
 
    správa státního hradu Veveří
    ·  Daňková Hana, Mgr.                     ; ??
    ·  Florková Lenka, Mgr.   *   549 420 164   724 703 429   florkova.lenkanpu.cz      kastelánka; pověřená vedením správy SH Veveří
    ·  Katolická Lenka                     průvodkyně
    ·  Procházková Jaroslava                     uklízečka
    ·  Přibil Pavel    549 420 164               technický pracovník
    ·  Uedl Pavel    549 420 164        uedl.pavelnpu.cz      pracovník vztahů k veřejnosti
    ·  Vorba Filip                     ; ??
 
 
    správa státního zámku Vranov nad Dyjí
    ·  Ryšavý Radek, Bc.   *   515 296 215   775 882 294   rysavy.radeknpu.cz      kastelán
        oddělení provozu státního zámku Vranov nad Dyjí
        ·  Bednaříková Ivana    515 282 088   724 959 175   bednarikova.ivananpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
        ·  Kocholová Marcela    515 296 215        kocholova.marcelanpu.cz      průvodkyně
        ·  Kováříková Eva, Bc.   *   515 296 215   606 665 788   kovarikova.evanpu.cz      správkyně depozitáře; dílčí zástup kastelána
        ·  Novák Dalibor                     bezpečnostní pracovník
        ·  Plachý Jaroslav    515 296 215               bezpečnostní pracovník
        ·  Sodomková Zuzana, Ing.    515 296 215               bezpečnostní pracovnice
            referát provozu Nový Hrádek u Lukova
            ·  Juráková Jana, Mgr.    778 719 168        jurakova.jananpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
        oddělení údržby státního zámku Vranov nad Dyjí
        ·  Neveselý Marek                     zedník
        ·  Tunka Josef   *   515 296 215               zámečník
        ·  Tunková Anna    515 296 215               zahradnice
 
 
    správa zámku Kroměříž
    ·  Krčma Martin, Ing.   *   573 502 015   725 173 391   krcma.martinnpu.cz      kurátor sbírkových a mobiliárních fondů
        oddělení správy a údržby zámku Kroměříž
        ·  Čečman Ivo, Ing.   *   573 502 015   777 478 264   cecman.ivonpu.cz      referent majetkové správy; dílčí zástup kastelána
        ·  Dolák Martin, Bc.   *   573 502 015   778 701 969   dolak.martinnpu.cz      referent majetkové správy
            referát provozu zámku Kroměříž
            ·  Alán Jaroslav    573 502 011   721 874 745          bezpečnostní pracovník; ostraha
            ·  Baďura Pavel    573 502 011   721 874 745          bezpečnostní pracovník; ostraha
            ·  Hošková Anna    573 502 035               uklízečka
            ·  Manďáková Marie    573 502 035               uklízečka
            ·  Pacíková Milada   *   573 502 011   721 874 590   pacikova.miladanpu.cz      provozářka
            ·  Pavelková Zdeňka    573 502 035               uklízečka
            ·  Šeděnka Aleš                     bezpečnostní pracovník
            ·  Štor Pavel    573 502 011   721 874 745          bezpečnostní pracovník; ostraha
            referát údržby zámku Kroměříž
            ·  Gašpárek Rostislav    573 502 034   724 663 527          dopravní referent, řidič; údržbář
            ·  Hagenová Alena                     uklízečka
            ·  Rybenský Pavel                     instalatér-topenář
            ·  Šolc Jiří    573 502 034   725 478 239          technický pracovník
            ·  Vávra Martin   *   573 502 034   773 747 672          zámečník; údržbář
        oddělení návštěvnického provozu zámku Kroměříž
        ·  Hudečková Libuše              hudeckova.libusenpu.cz      pracovnice obchodního provozu
        ·  Němcová Kateřina, Mgr.              nemcova.katerinanpu.cz      průvodkyně
        ·  Sigmundová Marie    573 502 035   721 874 745          pokladní
        ·  Skácel Marian                     pokladník
        ·  Tomečková Kateřina   *   573 502 061   724 663 700   tomeckova.katerinanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti, průvodkyně
        ·  Večerková Petra, Bc.              vecerkova.petranpu.cz      průvodkyně
        oddělení správy a provozu zahrad zámku Kroměříž
        ·  Bleša Pavel, Ing., DiS.   *   573 502 015   777 478 263   blesa.pavelnpu.cz      zahradní architekt
            referát provozu Podzámecké zahrady
            ·  Gabrhelík Jaroslav                     zahradník
            ·  Kroutilíková Vlasta                     pěstitelka plodin
            ·  Kučera Miroslav                     pěstitel plodin
            ·  Martínek Radim                     zahradník
            ·  Navrátil Ignác   *   573 502 011   778 434 758   navratil.ignacnpu.cz      mistr
            ·  Ondráček Jiří    573 502 030   725 584 079          domovník
            ·  Papež Bronislav                     chovatel zvířat
            ·  Papežová Marie                     pěstitelka plodin
            ·  Staša Mojmír                     zahradník, lesník; opravář
            ·  Szabóová Mária                     pěstitelka plodin
            ·  Šálek Pavel                     zahradník
            referát provozu Květné zahrady
            ·  Brněnská Eva                     zahradnice
            ·  Hánoš Martin              hanos.martinnpu.cz      zahradník
            ·  Janečková Jiřina         725 571 254          zahradnice
            ·  Křížová Andrea   *             krizova.andreanpu.cz      zahradnice
            ·  Kudělková Zdeňka                     pěstitelka plodin
            ·  Mazurová Jana                     pěstitelka plodin
            ·  Pazdziorová Hana                     chovatelka zvířat
            ·  Perůtka Vladimír    777 360 332        perutka.vladimirnpu.cz      zahradník
            ·  Pospíšilová Jarmila                     zahradnice
            ·  Rozehnalová Martina                     zahradnice
            ·  Sigmund Jiří                     pěstitel plodin
            ·  Skoupil Pavel                     zahradník
            ·  Šolcová Světlana                     zahradnice
            ·  Trojanová Pavla, Ing.              trojanova.pavlanpu.cz      zahradní architektka
            ·  Vašák Libor, Ing.                     zahradník
            ·  Vojtěchová Marie, Ing.                     pěstitelka plodin
 
 
    správa státního zámku Vizovice
    ·  Pluhařová Jana   *   577 452 762   724 316 410   pluharova.jananpu.cz      kastelánka
        referát návštěvnického provozu státního zámku Vizovice
        oddělení správy a údržby státního zámku Vizovice
        ·  Bařinová Magda    577 452 762               uklízečka
        ·  Grombířová Barbora, Bc.    577 452 762        grombirova.barboranpu.cz      správkyně depozitáře
        ·  Kolařík Vilém    577 452 762   724 979 150          zahradník
        ·  Pluhař Zbyněk   *   577 452 762   724 979 149   pluhar.zbyneknpu.cz      správce depozitáře
        ·  Veselý Stanislav    577 452 762               domovník
 
 
    správa státního zámku Buchlovice
    ·  Šupková Ivana, Bc.   *   572 434 241   724 663 740   supkova.ivananpu.cz      kastelánka
        oddělení správy a údržby státního zámku Buchlovice
        ·  Mazáč Josef                     bezpečnostní pracovník
        ·  Stýskal Pavel                     zedník
        ·  Sysel Jiří                     bezpečnostní pracovník; ostraha
        ·  Vícha David   *   572 434 241   739 287 799          technický pracovník
        oddělení zámeckého parku státního zámku Buchlovice
        ·  Brlovský Miloslav                     zedník
        ·  Králíková Monika                     zahradnice
        ·  Kučík Rudolf                     pěstitel plodin
        ·  Kučíková Irena                     zahradnice
        ·  Kučíková Lenka    572 434 241   724 029 010          zahradnice
        ·  Neoral Tomáš, Ing.   *   724 663 739        neoral.tomasnpu.cz      zahradní architekt
        ·  Zhořová Ljuba                     zahradnice
        oddělení návštěvnického provozu státního zámku Buchlovice
        ·  Vlčková Ema   *   572 434 240        vlckova.emanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
 
 
    správa státního hradu Buchlov
    ·  Jošek Rostislav, Ing.   *   572 595 161   724 787 210   josek.rostislavnpu.cz      kastelán
        oddělení správy a údržby státního hradu Buchlov
        ·  Jošek Radomír                     truhlář
        ·  Jošek Roman                     zámečník
        ·  Kutálek Richard                     domovník, zámečník; údržbář
        ·  Mikulová Libuše   *   572 595 161   606 105 686   mikulova.libusenpu.cz      správkyně depozitáře, průvodkyně
        oddělení návštěvnického provozu státního hradu Buchlov
        ·  Jošková Marcela, Bc.   *   572 595 161   725 377 374          pracovnice vztahů k veřejnosti
        ·  Kamarád Josef František, Mgr.                     průvodce
        ·  Šiler Jaroslav, Mgr.   *   572 595 161        siler.jaroslavnpu.cz      pracovník vztahů k veřejnosti; dílčí zástup kastelána
        ·  Zapletalová Zuzana                     pokladní
 
 
    správa Dolu Michal v Ostravě
    ·  Bajger Petr              bajger.petrnpu.cz      konzervátor
    ·  Rucki Miloslav, Ing.    596 240 621   725 391 108   rucki.miloslavnpu.cz      průvodce
    ·  Smelík Rudolf    596 231 160               technický pracovník, průvodce
    ·  Valíček Martin    596 231 160   724 664 000   valicek.martinnpu.cz      domovník
    ·  Zaspal Alexandr, Ing.   *   596 231 151   724 400 280   zaspal.alexandrnpu.cz      kurátor sbírkových a mobiliárních fondů
 
 
    správa státního zámku Hradec nad Moravicí
    ·  Kaluscha Josef    553 783 915               bezpečnostní pracovník; denní
    ·  Kozelský Petr    553 783 444               bezpečnostní pracovník
    ·  Pavelek Vladimír                     bezpečnostní pracovník
    ·  Přibyla Radomír, Ing.   *   553 783 915   724 664 004   pribyla.radomirnpu.cz      kastelán
    ·  Vaněk Pavel    553 783 915               bezpečnostní pracovník; denní
        oddělení provozu státního zámku Hradec nad Moravicí
        ·  Ševčíková Věra   *   553 716 417   724 400 275   sevcikova.veranpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
        oddělení údržby státního zámku Hradec nad Moravicí
        ·  Borkovec Radim                     zahradník
        ·  Gřunděl Roman                     instalatér-topenář
        ·  Heider Jiří   *   553 783 915   724 664 018   heider.jirinpu.cz      technický pracovník
        ·  Kozelská Růžena    553 783 915               uklízečka
        ·  Mudráková Stanislava    553 783 915               uklízečka
        ·  Přibyla Zdeněk                     zahradník
        ·  Vícha Radim    553 783 915   724 400 275          zahradník, lesník; zemědělský dělník
        ·  Víchová Věra    553 783 915               uklízečka
 
 
    správa státního zámku Raduň
    ·  Bradávková Drahomíra, Ing.                     zahradnice
    ·  Ciosková Zuzana, Ing.                     pokladní
    ·  Kajnar Jaroslav    553 796 203               bezpečnostní pracovník
    ·  Kapusňák Jiří    553 796 203               domovník
    ·  Kouřilová Markéta, Mgr.    732 828 365        kourilova.marketanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti, redaktorka; pracovník pro styk s veřejností
    ·  Kuchařík Daniel    553 796 203               zahradník, lesník; zemědělský dělník
    ·  Levák Michal                     bezpečnostní pracovník
    ·  Leváková Hana    553 796 203        levakova.hananpu.cz      pokladní, vrátná; denní
    ·  Tvrďochová Olga                     uklízečka