gen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
ředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

NPÚ, územní památková správa na Sychrověpodle abecedy
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
 
 
ředitel ÚPS
·  Kadlec Miloš, PhDr.   *   482 360 003   603 105 335   kadlec.milosnpu.cz      ředitel územní památkové správy
·  Králová Vladimíra, Bc.    482 360 009   724 331 234   kralova.vladimiranpu.cz      výzkumná a vývojová pracovnice
 
 
    kancelář ředitele - oddělení
    ·  Baumgartner Josef    482 360 058   724 663 798   baumgartner.josefnpu.cz      koordinační, projektový a programový pracovník
    ·  Bidlasová Lucie, Mgr.   *   482 360 006   773 775 944   bidlasova.lucienpu.cz      redaktorka
    ·  Klabanová Eva    482 360 001   777 478 543   klabanova.evanpu.cz      asistentka
    ·  Plašilová Naděžda, JUDr.    482 360 004   776 420 796   plasilova.nadezdanpu.cz      referentka majetkové správy
    ·  Smutný Vratislav    466 797 721   725 314 157   smutny.vratislavnpu.cz      bezpečnostní referent, investiční referent
    ·  Zatloukal Petr, Mgr. et Mgr.    482 360 004        zatloukal.petrnpu.cz      referent majetkové správy
 
 
úsek náměstka ředitele ÚPS
·  Jelínková Ivana, Bc.   *   482 360 005   725 548 243   jelinkova.ivananpu.cz      náměstek ředitele ÚPS
 
 
    odbor provozně ekonomický
    ·  Šálková Jana   *   482 360 007   725 007 230   salkova.jananpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice, rozpočtářka
        oddělení ekonomiky
        ·  Jáčová Blanka    482 360 008   776 420 736   jacova.blankanpu.cz      účetní
        ·  Kalinová Ivana   *   482 360 054   776 420 610   kalinova.ivananpu.cz      rozpočtářka
        ·  Kratinová Veronika    482 360 054   778 724 245   kratinova.veronikanpu.cz      finanční referentka
        ·  Poršová Michaela    482 360 056   776 420 736   porsova.michaelanpu.cz      účetní
        oddělení personalistiky a mezd
        ·  Brožová Hana    482 360 057   775 892 642   brozova.hananpu.cz      mzdová účetní
        ·  Rejhová Alena   *   482 360 007   776 420 639   rejhova.alenanpu.cz      personalistka
        ·  Štrumfová Adéla    482 360 052   775 892 642   strumfova.adelanpu.cz      mzdová účetní
        oddělení správy majetku a provozu
        ·  Čagánková Jitka    482 360 055   777 362 728   cagankova.jitkanpu.cz      administrativní a spisová pracovnice, referentka majetkové správy
        ·  Löfflerová Michaela, DiS.   *   482 360 059   778 417 667   lofflerova.michaelanpu.cz      referentka majetkové správy
 
 
    odbor správy a prezentace kulturního majetku
    ·  Jalová Marie, Ing.   *   482 360 009   724 663 597   jalova.marienpu.cz      památkářka
        oddělení nemovitého kulturního majetku
        ·  Czikó Pavel, DiS.    482 360 053        cziko.pavelnpu.cz      investiční referent
        ·  Minařík Ota, Mgr.   *   466 797 721   724 663 686   minarik.otanpu.cz      referent majetkové správy, investiční referent
        ·  Ottis Michal, RNDr., CSc.    482 360 009        ottis.michalnpu.cz      investiční referent
        ·  Reichel Jiří, Bc.    482 360 009   724 663 545   reichel.jirinpu.cz      investiční referent
        ·  Svoboda Jiří, Bc.    491 509 543   725 586 083   svoboda.jirinpu.cz      investiční referent; Královehradecký kraj
        referát prezentace, instalací a expozic
        ·  Kořínek Tomáš, Bc.    469 681 112        korinek.tomasnpu.cz      kurátor sbírkových a mobiliárních fondů
        ·  Rainišová Kateřina, Mgr.    482 360 051   778 401 714   rainisova.katerinanpu.cz      památkářka
        oddělení správy mobiliáře a zámeckých knihoven
        ·  Janák Petr, Mgr.    482 360 051   602 107 549   janak.petrnpu.cz      dokumentátor
        ·  Rejha Adam, Bc.    482 360 051   778 401 713   rejha.adamnpu.cz      referent majetkové správy
        ·  Šťastná Lucie, Mgr.    482 360 050   778 444 262   stastna.lucienpu.cz      kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů
        ·  Tregl Vladimír, Mgr.   *   482 360 051   602 698 367   tregl.vladimirnpu.cz      památkář, správce depozitáře
 
 
    detašovaná servisní centra
        restaurátorské dílny
        centrální depozitář
 
 
OBJEKTY - přímo řízené ředitelem ÚPS
 
 
    správa státního hradu Bezděz
    ·  Seidl Kamil   *   487 873 131   606 649 807   seidl.kamilnpu.cz      kastelán
 
 
    správa státního hradu a zámku Frýdlant
    ·  Pavlíková Jana, PhDr.   *   482 312 130   724 007 709   pavlikova.jananpu.cz      kastelánka
        oddělení provozu státního hradu a zámku Frýdlant
        ·  Konopíková Miluše   *   482 312 130   777 481 689   konopikova.milusenpu.cz      referentka majetkové správy
        ·  Moskal Marcin Henryk    482 312 130   777 481 688          správce depozitáře
        oddělení údržby státního hradu a zámku Frýdlant
        ·  Brettschneiderová Lydie    482 312 130               uklízečka
        ·  Juhoš Karel    482 312 130               provozář
        ·  Vančo Ján   *   482 312 130   602 548 445          provozář
 
 
    správa státního hradu Grabštejn
    ·  Bártová Iva, Ing.arch.   *   482 724 208   724 663 762   bartova.ivanpu.cz      kastelánka
    ·  Brůha Miroslav    482 724 208   724 663 799          provozář
    ·  Cejnarová Radmila    482 724 301               referentka majetkové správy
    ·  Neumannová Jaroslava, Mgr.    482 724 301        neumannova.jaroslavanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
 
 
    správa státního zámku Hrubý Rohozec
    ·  Holub Jiří, MgA.   *   481 321 012   725 181 569   holub.jirinpu.cz      kastelán
    ·  Příhoda František    481 321 012               provozář
    ·  Příhodová Jitka    481 321 012        prihodova.jitkanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
    ·  Řeháková Petra    481 321 012               uklízečka
 
 
    správa státního zámku Lemberk
    ·  Augustová Květa    487 762 305               průvodkyně
    ·  Černá Renata, Mgr.   *   487 762 305   606 267 621   cerna.renatanpu.cz      kastelánka
    ·  Hájek Jan    487 762 305   723 944 322   hajek.jannpu.cz      provozář
    ·  Kratochvílová Květa    487 762 305               uklízečka, průvodkyně
    ·  Procházková Šárka    487 762 305        prochazkova.sarkanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
    ·  Štádlerová Stanislava    487 762 305               průvodkyně
 
 
    správa státního zámku Sychrov
    ·  Jágr Jiří   *   482 416 013   724 663 771   jagr.jirinpu.cz      referent majetkové správy
        oddělení návštěvnického provozu státního zámku Sychrov
        ·  Dědková Dana    482 416 011        dedkova.dananpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
        ·  Jágr Ondřej    482 416 011        jagr.ondrejnpu.cz      prodavač
        ·  Jirešová Irena    482 416 011        jiresova.irenanpu.cz      průvodkyně, prodavačka
        ·  Košková Milena    482 416 011               uklízečka
        ·  Náměstek Jaromír   *   482 416 014   602 698 378   namestek.jaromirnpu.cz      pracovník vztahů k veřejnosti
        ·  Rojarová Michaela    482 416 011               uklízečka
        ·  Ryšavá Romana    482 416 011        rysava.romananpu.cz      prodavačka, zahradnice
        ·  Svátková Lenka    482 416 011               uklízečka
        ·  Vyhnánková Dita    482 416 011               průvodkyně
        ·  Vyskočilová Jaroslava    482 416 011               administrativní a spisová pracovnice, pokladní
        ·  Zelinka Jaroslav    482 416 011               pokladník
        oddělení správy a údržby mobiliárních fondů státního zámku Sychrov
        ·  Hoetzel Martin    482 416 022               restaurátor
        ·  Hora Tomáš    482 416 011               umělecký malíř
        ·  Kadlecová Lenka    482 416 020               správkyně depozitáře
        ·  Kubiritová Hana, DiS.    482 416 021               restaurátorka
        ·  Nejedlová Lenka    482 416 011               restaurátorka
        ·  Rajtrová Iva    482 416 021               restaurátorka
        ·  Valešová Pavla   *   482 416 021               restaurátorka
        oddělení údržby parku státního zámku Sychrov
        ·  Jiránek Martin   *   482 416 023               zahradní architekt, zahradník
        ·  Sunek Jan    482 416 023               zahradník
        ·  Štrojsa Jan, Ing.    482 416 023               zahradník
        ·  Ťukal Václav    482 416 023               zahradník
        ·  Wiener Jan    482 416 022               truhlář
 
 
    správa státního hradu Trosky
    ·  Martinek Lubomír, Ing.   *   481 313 925        martinek.lubomir2npu.cz      kastelán
 
 
    správa státního zámku Zákupy
    ·  Fialková Jitka, Bc.              fialkova.jitkanpu.cz      průvodkyně
    ·  Sisák Karel    487 857 278               chovatel zvířat; ošetřovatel
    ·  Skorová Michaela    487 857 278               uklízečka
    ·  Suchá Blanka    487 857 278        sucha.blankanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
    ·  Weiss Petr, Mgr.   *   487 857 278   724 663 770   weiss.petrnpu.cz      kastelán
 
 
    správa státního zámku Hrádek u Nechanic
    ·  Doležal Václav    495 441 244               zahradník
    ·  Kohout Oto    495 441 244               bezpečnostní pracovník
    ·  Kohoutová Jaroslava    495 441 244   724 663 679   kohoutova.jaroslavanpu.cz      referentka majetkové správy
    ·  Matoulková Lucie    495 441 244               uklízečka
    ·  Němec Roman    495 441 244               bezpečnostní pracovník
    ·  Nosek Petr, Mgr.    495 441 244   724 568 385   nosek.petrnpu.cz      správce depozitáře
    ·  Petr Daniel    495 441 244               technický pracovník
    ·  Podsadlo Jan    495 441 244               bezpečnostní pracovník
    ·  Rejman Martin, Mgr.   *   482 360 006   778 533 246   rejman.martinnpu.cz      památkář, kastelán
    ·  Samková Jaroslava    495 441 244   773 772 460   samkova.jaroslavanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
    ·  Svobodová Helena    495 441 244               uklízečka
 
 
    správa areálu Hospital Kuks
    ·  Borovková Lenka    499 692 161               zahradnice
    ·  Černá Marcela    499 692 161               bezpečnostní pracovnice
    ·  Černý Ladislav    499 692 161               zámečník
    ·  Drozen Jiří    499 692 161               bezpečnostní pracovník
    ·  Haasová Ilona    499 692 161               zahradnice
    ·  Horák Milan, Mgr.    499 692 161        horak.milannpu.cz      správce depozitáře
    ·  Janovská Věra                     zahradnice
    ·  Kolda Jindřich, Bc.    499 692 161   724 663 786   kolda.jindrichnpu.cz      správce depozitáře
    ·  Ledvinka Tomáš    499 692 161   724 663 685   ledvinka.tomasnpu.cz      technický pracovník
    ·  Matějková Simona    499 692 161               uklízečka
    ·  Michálek Vít, Ing.    499 692 161               zahradní architekt
    ·  Pirner Jiří, Ing.    499 692 161   739 129 829   pirner.jirinpu.cz      zahradník
    ·  Šamal Miroslav    499 692 161   725 371 108   samal.miroslavnpu.cz      průvodce
    ·  Švec Libor, Bc., DiS.   *   499 692 161   724 663 535   svec.libornpu.cz      kastelán
    ·  Švecová Radka    499 692 161        svecova.radkanpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
 
 
    správa státního zámku Náchod
    ·  Borůvková Petra    491 426 201               uklízečka
    ·  Gabodová Olga    491 426 201               uklízečka
    ·  Germain Jiří    491 426 201               zámečník
    ·  Hyláková Šárka    491 426 201               bezpečnostní pracovnice
    ·  Jarkovský Josef    491 426 201               bezpečnostní pracovník
    ·  Libich Josef    491 426 201               zahradník
    ·  Lírová Simona    491 426 201        lirova.simonanpu.cz      referentka majetkové správy
    ·  Nosková Lenka                     bezpečnostní pracovnice
    ·  Prokopová Lucie    491 426 201   608 181 921   prokopova.lucienpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
    ·  Růžička Jiří   *   491 426 201   602 883 842   ruzicka.jirinpu.cz      kastelán
    ·  Sobotková Veronika    491 426 201        sobotkova.veronikanpu.cz      pokladní
    ·  Svobodová Ilona, Ing. Mgr.    491 426 201   724 663 681   svobodova.ilonanpu.cz      správkyně depozitáře
    ·  Troutnar David    491 426 201               domovník
 
 
    správa státního zámku Opočno
    ·  Debnár Jaroslav                     bezpečnostní pracovník
    ·  Holancová Eva    494 668 216               uklízečka
    ·  Jarkovská Marie    494 668 216               zahradnice
    ·  Jirák Josef, Ing.   *   494 668 216   606 521 949   jirak.josefnpu.cz      kastelán
    ·  Jiráková Štefánia    494 668 216   724 663 683   jirakova.stefanianpu.cz      správkyně depozitáře; správkyně depozitáře
    ·  Junek Milan    494 668 216        junek.milannpu.cz      pracovník vztahů k veřejnosti
    ·  Kopejtko Pavel                     bezpečnostní pracovník
    ·  Matoušová Veronika                     ; ??
    ·  Svitáková Dagmar    494 668 216        svitakova.dagmarnpu.cz      pokladní
    ·  Šintáková Ludmila    494 668 216               uklízečka
    ·  Židík Jiří    494 668 216               bezpečnostní pracovník
 
 
    správa státního zámku Ratibořice
    ·  Cvrček Lubomír    491 452 123               zámečník
    ·  Češka Ivan   *   491 452 123   723 468 183   ceska.ivannpu.cz      kastelán
    ·  Huďová Hana    491 452 123               uklízečka
    ·  Jobánek Martin    491 452 123               bezpečnostní pracovník
    ·  Jobánková Hana    491 452 123               zahradnice
    ·  Kopp Zbyněk    491 452 123               bezpečnostní pracovník
    ·  Kubák Jindřich    491 452 123               domovník
    ·  Petr Lubomír    491 452 123               bezpečnostní pracovník
    ·  Valtera František    491 452 123               zahradník
    ·  Vojtas Rudolf    491 452 123               zedník
    ·  Záliš Milan    491 452 123   724 663 784   zalis.milannpu.cz      průvodce
 
 
    správa státního hradu Kunětická hora
    ·  Jiroušek Miloš, Bc.   *   466 415 428   606 806 303   jirousek.milosnpu.cz      kastelán
    ·  Panchártek Milan         775 898 234          provozář; údržbář
    ·  Pecha Miroslav    466 415 428   724 663 652   pecha.miroslavnpu.cz      referent majetkové správy
    ·  Polách David, Bc.    466 415 428   778 403 893          pracovník vztahů k veřejnosti
 
 
    správa státního hradu Litice
    ·  Prachařová Pavlína    465 320 627   724 663 655   pracharova.pavlinanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti; pracovník vztahů k veřejnosti
    ·  Urban Dalibor, Ing.   *   465 320 627   603 232 212   urban.dalibornpu.cz      kastelán
 
 
    správa státního zámku Litomyšl
    ·  Kalová Zdeňka, Mgr., DiS.   *   461 615 067   725 007 229   kalova.zdenkanpu.cz      kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů
        oddělení provozu a údržby státního zámku Litomyšl
        ·  Jílková Marie    461 615 067   724 663 684   jilkova.marienpu.cz      správkyně depozitáře
        ·  Jiroušek Jaromír    461 615 067               provozář; údržbář
        ·  Jiroušková Eva    461 615 067               pokladní
        ·  Kala Zdeněk    461 615 067   775 421 253   kala.zdeneknpu.cz      referent majetkové správy
        ·  Kruisová Lenka    461 615 067        kruisova.lenkanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
        ·  Machová Dagmar    461 615 067               uklízečka
        ·  Novák Ondřej    461 615 067               bezpečnostní pracovník
        ·  Šlégr David    461 615 067               bezpečnostní pracovník
        ·  Vach Miroslav    461 615 067               bezpečnostní pracovník
        ·  Vejrychová Pavlína    461 615 067               uklízečka
 
 
    správa státního zámku Slatiňany
    ·  Brabec Martin    469 681 112               provozář; údržbář
    ·  Bušta Jaroslav, Ing.   *   469 681 112   725 847 258   busta.jaroslavnpu.cz      kastelán
    ·  Buštová Jana    469 681 112   724 663 680   bustova.jananpu.cz      správkyně depozitáře
    ·  David Josef    469 681 112               zahradník
    ·  Friedlová Lenka, Mgr.              friedlova.lenkanpu.cz      finanční referentka
    ·  Malina Jaroslav    469 681 112               zahradník
    ·  Mikan Jiří    469 681 112               bezpečnostní pracovník
    ·  Moravcová Lenka              moravcova.lenkanpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
    ·  Pavliš Jiří    469 681 112               bezpečnostní pracovník
    ·  Pohorský Josef    469 681 112               technolog
    ·  Šedová Renata, RNDr.              sedova.renatanpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
    ·  Šmíd Karel    469 681 112               provozář; údržbář
    ·  Švadlenková Jaroslava    469 681 112               průvodkyně
    ·  Švadlenková Lucie    469 681 112   724 663 680   svadlenkova.lucienpu.cz      referentka majetkové správy
    ·  Zábranský František    469 681 112               bezpečnostní pracovník
 
 
    správa souboru lidových staveb Vysočina
    ·  Vojancová Ilona, PhDr.   *   469 326 411   723 468 254   vojancova.ilonanpu.cz      kastelánka
        oddělení provozu souboru lidových staveb Vysočina
        ·  Bulena Pavel, Mgr.   *   469 326 412        bulena.pavelnpu.cz      lektor
        ·  Dalecká Ludmila    469 311 429               průvodkyně
        ·  Formanková Veronika    469 311 429               průvodkyně
        ·  Janáčková Kateřina                     ; ??
        ·  Košťálová Jana    469 326 411               pokladní
        ·  Kramperová Jana, Mgr.              kramperova.jananpu.cz      výstavářka
        ·  Obolecká Bohuslava    469 326 412   724 663 823   obolecka.bohuslavanpu.cz      kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů
        ·  Pospíšilová Nikola, Bc.    469 326 412        pospisilova.nikolanpu.cz      kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů
        ·  Rothanzlová Václava    469 326 415   777 360 212   rothanzlova.vaclavanpu.cz      referentka majetkové správy
        ·  Seifertová Zuzana    469 333 175   777 360 213          pracovnice vztahů k veřejnosti
        ·  Teplá Šárka    469 326 415        tepla.sarkanpu.cz      výstavářka
        oddělení údržby souboru lidových staveb Vysočina
        ·  Křivanová Magda, PhDr.   *   469 326 415   778 700 099   krivanova.magdanpu.cz      památkářka
        ·  Macháček Alois    469 326 415   724 474 553   machacek.aloisnpu.cz      konzervátor
        ·  Mandlová Jitka                     uklízečka
        ·  Poul Michal    469 333 175        poul.michalnpu.cz      provozář
        ·  Rücker Josef    469 326 415        rucker.josefnpu.cz      tesař
        ·  Straka Vladimír    469 333 175               zedník
        ·  Svatošová Irena    469 333 175               uklízečka