gen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
ředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

NPÚ, územní památková správa v Českých Budějovicíchpodle abecedy
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
 
 
ředitel ÚPS
·  Pavelec Petr, Mgr., Ph.D.    386 358 141   607 661 967   pavelec.petrnpu.cz      ředitel územní památkové správy
 
 
    kancelář ředitele - oddělení
    ·  Janáčová Marcela, Ing.   *   386 356 921   777 453 150   janacova.marcelanpu.cz      referentka majetkové správy
    ·  Kolářová Petra, Mgr. et Mgr.    386 356 921   724 200 353   kolarova.petranpu.cz      asistentka
    ·  Růžička David, Mgr.                     ; ??
    ·  Slabová Markéta, Mgr.    387 312 140   778 417 685   slabova.marketanpu.cz      redaktorka
    ·  Soroka Michal    377 360 954   725 314 220   soroka.michalnpu.cz      bezpečnostní referent
    ·  Štarmannová Dana, Mgr.    770 102 835   770 102 835   starmannova.dananpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
 
 
úsek náměstka ředitele ÚPS
·  Škabroudová Zdeňka, Ing.   *   386 356 921   606 795 807   skabroudova.zdenkanpu.cz      náměstkyně ředitele územní památkové správy
·  Šnejdová Pavlína    386 356 921   778 412 339   snejdova.pavlinanpu.cz      administrativní a spisová pracovnice
 
 
    odbor provozně ekonomický
    ·  Pětivlasová Klára   *   386 356 921   778 412 347   petivlasova.klaranpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
        oddělení ekonomiky
        ·  Filipová Marie    387 312 140   724 568 072   filipova.marienpu.cz      účetní
        ·  Kubáková Michaela    386 356 921   778 412 345   kubakova.michaelanpu.cz      účetní
        ·  Míková Marie, Bc.    386 356 921   778 412 348   mikova.marienpu.cz      rozpočtářka
        ·  Novotná Dana    386 356 921   773 758 187   novotna.dana2npu.cz      účetní
        ·  Petrásková Kamila, Bc.    386 356 921   773 797 440   petraskova.kamilanpu.cz      účetní
        ·  Rachačová Hana   *   386 356 921   775 441 952   rachacova.hananpu.cz      rozpočtářka
        ·  Šeflová Adéla, Bc.              seflova.adelanpu.cz      účetní
        oddělení personalistiky a mezd
        ·  Berkovská Radka, Ing.   *   386 356 921   778 481 593   berkovska.radkanpu.cz      personalistka
        ·  Havlová Pavla    386 356 921   777 356 471   havlova.pavlanpu.cz      mzdová účetní
        ·  Lásková Eva, Ing.    386 356 921   775 401 592   laskova.evanpu.cz      mzdová účetní; mzdová účetní
        oddělení správy majetku a provozu
        ·  Hrach Pavel    386 356 921   778 493 702   hrach.pavelnpu.cz      správce informačních technologií
        ·  Srogončík Milan, Ing.   *   386 356 921   775 422 586   srogoncik.milannpu.cz      obchodní referent
        ·  Tyšerová Zuzana, Bc.    773 797 441   773 797 441   tyserova.zuzananpu.cz      referentka majetkové správy
        ·  Velková Anna    377 360 928   725 742 814   velkova.annanpu.cz      referentka majetkové správy
 
 
    odbor správy a prezentace kulturního majetku
    ·  Masaryk Josef, Ing.   *   387 312 140   606 541 090   masaryk.josefnpu.cz      památkář
        oddělení nemovitého kulturního majetku
        ·  Chmelová Jana    384 721 193   778 767 254   chmelova.jananpu.cz      investiční referentka
        ·  Jiroušek Zdeněk, Ing., DiS.    384 361 630   778 767 255   jirousek.zdeneknpu.cz      investiční referent
        ·  Linda Vladimír    377 360 942   778 726 079   linda.vladimirnpu.cz      investiční referent
        ·  Pivoňka Roman    387 312 140   777 453 151   pivonka.romannpu.cz      investiční referent
        ·  Říha David, Ing.    602 727 787        riha.davidnpu.cz      investiční referent
        ·  Šimurda Zdeněk    567 213 116   778 401 275   simurda.zdeneknpu.cz      investiční referent
        ·  Zahrádková Pavla, Ing.    384 361 630   724 663 552   zahradkova.pavlanpu.cz      investiční referentka
        ·  Zelinková Veronika, Ing.   *   377 360 941   608 138 839   zelinkova.veronikanpu.cz      referentka majetkové správy
        oddělení prezentace, instalací a expozic
        ·  Cichrová Kateřina, Mgr.    387 312 140   602 626 735   cichrova.katerinanpu.cz      kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů
        ·  Hajná Milena, Mgr., Ph.D.   *   387 312 140   778 431 899   hajna.milenanpu.cz      památkářka
        ·  Švadlena Ladislav, Mgr.    387 312 140   778 750 063   svadlena.ladislavnpu.cz      památkář
        oddělení správy mobiliáře a zámeckých knihoven
        ·  Bláhová Lucie, Ing.    567 213 116   724 663 708   blahova.lucienpu.cz      kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů
        ·  Kadlec Michal, Mgr.              kadlec.michalnpu.cz      kurátor sbírkových a mobiliárních fondů
        ·  Svobodová Hana    387 312 140   777 548 156   svobodova.hananpu.cz      referentka majetkové správy
        ·  Šmausová Ivana    377 360 977   724 663 701   smausova.ivananpu.cz      referentka majetkové správy
        ·  Váchová Michaela Filipa, Mgr.   *   778 444 230        vachova.michaelanpu.cz      kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů
 
 
    detašovaná servisní centra
        restaurátorské dílny
        centrální depozitář
 
 
OBJEKTY - přímo řízené ředitelem ÚPS
 
 
    správa státního zámku Červená Lhota
    ·  Dáňa Roman    384 384 228   778 772 930   dana.romannpu.cz      pracovník vztahů k veřejnosti
    ·  Horyna Tomáš, PhDr.   *   384 384 228   724 663 553   horyna.tomasnpu.cz      kastelán
    ·  Horynová Alžběta, Mgr.    384 384 228   777 195 137   horynova.alzbetanpu.cz      správkyně depozitáře
    ·  Kohoutová Jana                     uklízečka
    ·  Kubíska Ivo    384 384 228               provozář
    ·  Kubísková Gabriela    384 384 228        kubiskova.gabrielanpu.cz      zahradnice; bezpečnostní pracovnice
    ·  Mikešová Renata, Mgr.    384 384 228   724 566 771   mikesova.renatanpu.cz      správkyně depozitáře
 
 
    správa státního hradu a zámku Český Krumlov
    ·  Lecáková Jana, Mgr.              lecakova.jananpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
    ·  Olšanová Daniela, Bc.                     správkyně depozitáře
    ·  Slavko Pavel, PhDr.   *   380 704 712   607 559 430   slavko.pavelnpu.cz      kastelán, kurátor sbírkových a mobiliárních fondů; bezpečnostní pracovník
    ·  Slavková Stanislava, PhDr.    380 704 711   724 566 471   slavkova.stanislavanpu.cz      kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů
    ·  Vokatý Ladislav, Ing.              vokaty.ladislavnpu.cz      koordinační, projektový a programový pracovník
        oddělení provozu státního hradu a zámku Český Krumlov
        ·  Antoš Milan    380 704 711        antos.milannpu.cz      pracovník vztahů k veřejnosti
        ·  Hofbauerová Tereza    380 704 711        hofbauerova.terezanpu.cz      průvodkyně
        ·  Holzlová Alena    380 704 711               pokladní
        ·  Hotovcová Kristýna, DiS.              hotovcova.kristynanpu.cz      průvodkyně
        ·  Chlupová Jana   *   380 704 721   720 160 377   chlupova.jananpu.cz      referentka majetkové správy
        ·  Lustová Stanislava    380 704 711               pokladní
        ·  Opekarová Andrea    380 704 711               pokladní
        ·  Pelikánová Jiřina    380 704 711               pokladní
        ·  Žižka Tomáš                     ; ??
        oddělení údržby státního hradu a zámku Český Krumlov
        ·  Havlová Jana    380 704 711               uklízečka
        ·  Hlušička Vladimír    380 704 711               restaurátor
        ·  Kadlec Jiří                     domovník
        ·  Křenek Richard    380 704 711               provozní elektrikář; bezpečnostní pracovník
        ·  Mládek Michal    380 704 711        mladek.michalnpu.cz      provozář
        ·  Mlčoch Josef              mlcoch.josefnpu.cz      provozář
        ·  Novotná Iveta    380 704 711               uklízečka
        ·  Novotná Radka    380 704 711               uklízečka
        ·  Ondrák Josef                     provozář
        ·  Santorclová Irena                     uklízečka
        ·  Skypalová Lenka                     uklízečka
        oddělení údržby zámeckých zahrad státního hradu a zámku Český Krumlov
        ·  Biňovská Oldřiška    380 704 711               pěstitelka plodin
        ·  Bohoňková Monika    380 704 711               zahradnice
        ·  Dauteová Dagmar                     pěstitelka plodin
        ·  Homolka Jiří                     zahradník
        ·  Kutláková Veronika                     pěstitelka plodin
        ·  Olšan Jiří, Ing.   *   380 704 748   720 417 895   olsan.jirinpu.cz      zahradní architekt
        ·  Pelikán Jaroslav    380 704 711               zahradník
        ·  Podskalská Eva    380 704 711               zahradnice
        ·  Stropková Jindra    380 704 711               zahradnice
        ·  Zelenka Bohumil                     zahradník
        Hradní muzeum a zámecká galerie - oddělení
        ·  Jankovská Lenka                     průvodkyně
        ·  Koubová Jana                     uklízečka
 
 
    správa státního zámku Dačice
    ·  Bulantová Lenka                     uklízečka
    ·  Demeter Peter, Mgr.    384 420 246   773 771 819   demeter.peternpu.cz      bezpečnostní pracovník, správce depozitáře
    ·  Dvořáková Kristýna, Bc.   *   384 420 246   724 566 392   dvorakova.kristynanpu.cz      kastelánka
 
 
    správa státního zámku Hluboká nad Vltavou
    ·  Škrháková Zdeňka    387 843 911               pokladní
    ·  Troupová Ivana, Bc.    387 843 911   602 643 110   troupova.ivananpu.cz      správkyně depozitáře
    ·  Vlažný Václav    387 843 911   725 314 208   vlazny.vaclavnpu.cz      referent majetkové správy; dílčí zástup kastelána
        oddělení provozu státního zámku Hluboká
        ·  Balounová Iveta    387 843 911        balounova.ivetanpu.cz      průvodkyně
        ·  Černá Zlata                     pokladní
        ·  Dědouch Petr, Mgr.    387 843 911               průvodce
        ·  Janečková Lucie    387 843 911               uklízečka
        ·  Kubranská Zita, Ing.    387 843 911               průvodkyně
        ·  Lamačová Hana    387 843 911               průvodkyně
        ·  Machová Jitka   *   387 843 911   602 627 441   machova.jitkanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
        ·  Plasová Eva    387 843 911               průvodkyně
        ·  Remtová Helena, Bc.                     pracovnice vztahů k veřejnosti
        ·  Šálková Hana    387 843 911               uklízečka
        ·  Šimková Gabriela                     pokladní
        ·  Veselková Lada, Mgr.    387 843 911               průvodkyně
        ·  Vránková Denisa    387 843 911               uklízečka
        oddělení údržby státního zámku Hluboká
        ·  Janáček Julius, DiS.                     provozář
        ·  Lidral Aleš    387 843 911        lidral.alesnpu.cz      konzervátor
        ·  Troup Zdeněk    387 843 911               provozář
        oddělení údržby zahrad státního zámku Hluboká
        ·  Böhmová Jitka   *   387 843 911   607 248 023   bohmova.jitkanpu.cz      technoložka
        ·  Hanzlíková Eva                     zahradnice
        ·  Jareš Richard                     zahradník
        ·  Prokop Jiří    387 843 911               zahradník
        ·  Růžičková Libuše    387 843 911               zahradnice
 
 
    správa státního hradu a zámku Jindřichův Hradec
    ·  Mikeš Jan, Mgr.   *   384 420 246   606 795 806   mikes.jannpu.cz      kastelán; bezpečnostní pracovník
        oddělení provozu státního hradu a zámku Jindřichův Hradec
        ·  Hošková Olga    384 321 279        hoskova.olganpu.cz      referentka majetkové správy
        ·  Krajník Tomáš    384 321 279   774 402 572   krajnik.tomasnpu.cz      pracovník vztahů k veřejnosti
        ·  Malík Miroslav   *   384 321 279   724 566 857   malik.miroslavnpu.cz      správce depozitáře; dílčí zástup kastelána
        ·  Matysová Romana    384 321 279        matysova.romananpu.cz      průvodkyně
        ·  Růžička Filip              ruzicka.filipnpu.cz      průvodce
        oddělení údržby státního hradu a zámku Jindřichův Hradec
        ·  Buštová Iveta                     uklízečka
        ·  Fiala Miroslav   *   384 321 279               provozář, strojník vodohospodářských zařízení
        ·  Nedvědová Ludmila    384 321 249               uklízečka
        ·  Novotný Jiří    384 321 279               provozář
        ·  Tůmová Alena                     uklízečka
        ·  Vlčková Marie, Ing.              vlckova.marienpu.cz      zahradnice
        ·  Vorhemus František    384 321 279               provozář
 
 
    správa státního zámku Kratochvíle
    ·  Buryová Irena    388 324 380        buryova.irenanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti; dílčí zástup kastelána
    ·  Fendrychová Lucie    388 324 380               zahradnice
    ·  Matějovič Milan    388 324 380               zahradník
    ·  Matějovičová Miloslava    388 324 380               uklízečka
    ·  Rabenhauptová Lucie    388 324 380        rabenhauptova.lucienpu.cz      průvodkyně
    ·  Říha David Michal, Bc.                     ; ??
    ·  Troup Vojtěch, Mgr.   *   388 324 380   607 555 968   troup.vojtechnpu.cz      kastelán
    ·  Žůrková Gabriela, Bc.                     zahradní architektka
 
 
    správa státního hradu Landštejn
    ·  Melicharová Eva                     ; ??
    ·  Niederová Eliška, Mgr.   *   607 559 450        niederova.eliskanpu.cz      kastelánka
    ·  Šesták Miroslav    384 498 580               bezpečnostní pracovník, provozář; provozní zástup kastelánky
    ·  Šestáková Jitka                     pokladní
 
 
    správa státního hradu Nové Hrady
    ·  Mrázová Hana    386 362 135               uklízečka
    ·  Smolík Jan, Mgr.   *   386 362 135   724 663 554   smolik.jannpu.cz      kastelán
    ·  Vondra Marcel    386 362 135               provozář
 
 
    správa státního hradu Rožmberk
    ·  Čekanová Andrea, Mgr.   *   380 749 838   607 526 384   cekanova.andreanpu.cz      kastelánka
    ·  Hlavničková Kateřina, Mgr.    732 432 670        hlavnickova.katerinanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
    ·  Chmelová Eva    380 749 383               bezpečnostní pracovnice
    ·  Plánská Blanka                     ; ??
    ·  Tůma Pavel                     provozář
 
 
    správa státního zámku Třeboň a hrobky v Domaníně
        oddělení provozu správy státního zámku Třeboň a hrobky Domanín
        ·  Bělohradská Jana    384 721 193               průvodkyně
        ·  Jáchimová Andrea    384 721 193        jachimova.andreanpu.cz      průvodkyně
        ·  Mikuláštíková Lenka    384 722 683        mikulastikova.lenkanpu.cz      průvodkyně
        ·  Píchová Marie    384 721 193        pichova.marienpu.cz      referentka majetkové správy
            referát provozu Schwarzenberské hrobky v Domaníně
            ·  Týnavský Petr    384 721 193   724 250 865   tynavsky.petrnpu.cz      pracovník vztahů k veřejnosti; dílčí zástup kastelána
        oddělení údržby státního zámku Třeboň a hrobky Domanín
        ·  Bělohradská Jiřina    384 721 193               uklízečka
        ·  Bělohradský Vladimír    384 721 193               zahradník
        ·  Felixová Dagmar    384 721 193               uklízečka
        ·  Hanzalová Jana                     uklízečka
        ·  Herda Bohuslav                     bezpečnostní pracovník
        ·  Smolek Martin   *   384 721 193               mistr
        ·  Sojková Dana                     zahradnice
        ·  Svidenská Jana    384 721 193               zahradnice
        ·  Trachta Jiří                     zahradník
 
 
    správa kláštera Zlatá Koruna
    ·  Bočáková Eva                     domovnice
    ·  Bouček Jan, DiS.    380 743 126   724 566 819   boucek.jannpu.cz      pracovník vztahů k veřejnosti; dílčí zástup kastelána
    ·  Harš Petr    380 743 126               zahradník
    ·  Haršová Ludmila    380 743 126               uklízečka
    ·  Tarantová Kateřina    387 312 140        tarantova.katerinanpu.cz      pokladní
    ·  Tondlová Lenka, Bc.   *   380 743 126   724 663 767   tondlova.lenkanpu.cz      kastelánka
 
 
    správa státního hradu Zvíkov
    ·  Kadlčák Aleš, Mgr.   *   382 285 676   607 526 284   kadlcak.alesnpu.cz      kastelán
    ·  Paarová Dagmar    382 285 676               uklízečka, bezpečnostní pracovnice
 
 
    správa státního zámku Jaroměřice nad Rokytnou
    ·  Petr Radim, Ing.   *   568 440 237   602 776 920   petr.radimnpu.cz      kastelán
        referát správy depozitáře
        ·  Petrová Jana, Mgr.    568 440 237   606 742 700   petrova.jananpu.cz      správkyně depozitáře; dílčí zástup kastelána
        oddělení správy a provozu státního zámku Jaroměřice
        ·  Konfrštová Zdeňka    568 440 237   725 163 053   konfrstova.zdenkanpu.cz      referentka majetkové správy
        ·  Pánková Marta                     průvodkyně
        ·  Pelánová Věra              pelanova.veranpu.cz      pokladní, provozářka
        ·  Prokopová Miroslava    568 440 237        prokopova.miroslavanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti, konzervátorka
        ·  Veselá Jaroslava                     uklízečka, pěstitelka plodin
        ·  Vodičková Lenka                     uklízečka, pěstitelka plodin
        oddělení údržby státního zámku Jaroměřice
        ·  Cahová Simona                     zahradnice
        ·  Polický Karel                     zahradník
        ·  Syrový Pavel                     technický pracovník
        ·  Vodička Martin   *   568 440 237   723 598 399   vodicka.martinnpu.cz      zahradní architekt
 
 
    správa státního hradu Lipnice
    ·  Hanzlík Marek, Bc.   *   569 486 189   606 521 973   hanzlik.mareknpu.cz      kastelán
    ·  Váverka Milan    569 486 189   724 803 359   vaverka.milannpu.cz      pracovník vztahů k veřejnosti
    ·  Zvolánek Karel                     provozář
 
 
    správa státního zámku Náměšť nad Oslavou
    ·  Buš Marek, Mgr.   *   568 620 201   606 764 466   bus.mareknpu.cz      kastelán
    ·  Bušová Šárka    568 620 319   606 207 913          provozářka
        oddělení správy a provozu státního zámku Náměšť
        ·  Balážová Ivana    568 620 319               průvodkyně
        ·  Gregor Lukáš    568 620 319   724 663 503   gregor.lukasnpu.cz      správce depozitáře
        ·  Hedbávná Romana              hedbavna.romananpu.cz      pokladní
        ·  Chládková Marta   *   568 620 319   724 663 517   chladkova.martanpu.cz      referentka majetkové správy; dílčí zástup kastelána
        ·  Jarošová Eva    568 620 319               průvodkyně
        oddělení údržby státního zámku Náměšť
        ·  Bednář Radomír                     zahradník
        ·  Dohnal Karel    568 620 319   724 663 504          zahradník
        ·  Doležal Petr    568 620 319               zahradník
        ·  Krčál Ivo                     zahradník
 
 
    správa státního zámku Telč
    ·  Norek Bohumil   *   567 243 821   602 793 963   norek.bohumilnpu.cz      kastelán, kurátor sbírkových a mobiliárních fondů
        oddělení návštěvnického provozu státního zámku Telč
        ·  Beckerová Alena    567 243 821               uklízečka
        ·  Hlávková - jelínková Zdeňka    567 243 943               pokladní
        ·  Norková Jarmila   *   567 243 943        norkova.jarmilanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
        ·  Pízová Markéta, DiS.                     průvodkyně
        ·  Vohnoutová Jitka    567 243 943               pokladní
        oddělení správy a údržby státního zámku Telč
        ·  Křížková Renáta    770 119 356   770 119 356   krizkova.renata2npu.cz      referentka majetkové správy
        ·  Uhlíř Josef                     zahradník
        ·  Vařbuchta Jiří    567 243 821               technický pracovník
        oddělení depozitáře a knihovny státního zámku Telč
        ·  Norková Lucie, DiS.   *   567 243 821   724 663 729   norkova.lucienpu.cz      správkyně depozitáře; dílčí zástup kastelána
 
 
    správa selského dvora U Matoušů v Plzni-Bolevci
 
 
    správa státního zámku Červené Poříčí
    ·  Čermák Marcel   *   376 393 022   606 666 432   cermak.marcelnpu.cz      kastelán
    ·  Glatterová Helena, Mgr.                     ; ??
    ·  Jaroš Jiří                     provozář
    ·  Zinkeová Šárka, Ing.    376 393 022        zinkeova.sarkanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
 
 
    správa státního hradu a zámku Horšovský Týn
    ·  Rosendorfský Jan, Bc.   *   379 423 111   606 666 422   rosendorfsky.jannpu.cz      kastelán
        oddělení provozu státního hradu a zámku Horšovský Týn
        ·  Jeřábková Eva   *   379 423 111   724 663 690   jerabkova.evanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
        ·  Kunstová Radomíra    379 423 111               uklízečka
        ·  Kuzdas Josef    379 423 111               bezpečnostní pracovník
        ·  Marek Josef    379 423 111               bezpečnostní pracovník
        ·  Mastná Jaroslava    379 423 111               uklízečka
        ·  Maštalířová Kateřina    379 423 111        kocianova.katerinanpu.cz      pokladní
        ·  Radová Eva                     uklízečka
        ·  Škampa Jan    379 423 111               bezpečnostní pracovník
        ·  Tenglerová Jana    379 423 111               uklízečka
        ·  Žáček Radim    379 423 111   778 485 490   zacek.radimnpu.cz      správce depozitáře
        oddělení údržby státního hradu a zámku Horšovský Týn
        ·  Durchan Karel                     zahradník
        ·  Heřmanová Jiřina                     provozářka
        ·  Kolek Richard, Ing.   *   606 659 643   773 784 213   kolek.richardnpu.cz      technolog; hlavní zahradník zámeckého parku
        ·  Lang Petr    379 423 111               truhlář
        ·  Lehnerová Věra    379 423 111               zahradnice
        ·  Marján David                     zahradník
        ·  Prajzentová Lenka                     zahradnice
 
 
    správa kláštera Kladruby
    ·  Zoubek Milan, Ing.   *   374 631 773   606 666 426   zoubek.milannpu.cz      kastelán
        oddělení provozu kláštera Kladruby
        ·  Liška Aleš    374 631 773               bezpečnostní pracovník
        ·  Palmová Milena    374 631 773               uklízečka
        ·  Petráň Kamil, Mgr.   *   374 631 773        petran.kamilnpu.cz      správce depozitáře; dílčí zástup kastelána
        ·  Plaňanský Miroslav    374 631 773               bezpečnostní pracovník
        ·  Sidek Josef    374 631 773               bezpečnostní pracovník
        ·  Sládek Vlastimil    374 631 773               bezpečnostní pracovník
        ·  Šeflová Olga                     uklízečka
        oddělení údržby kláštera Kladruby
        ·  Havránek Václav   *   374 631 773               truhlář
        ·  Svoboda Zdeněk    374 631 773               zedník
        ·  Zíka Václav    374 631 773               truhlář
 
 
    správa státního zámku Kozel
        oddělení provozu státního zámku Kozel
        ·  Čermáková Ivana                     uklízečka
        ·  Kovář Jiří    377 969 040   606 665 703          bezpečnostní pracovník
        ·  Nepodalová Helena    377 969 040               uklízečka
        ·  Roudná Pavla    377 969 040               uklízečka
        ·  Suchý Jan    377 969 040               bezpečnostní pracovník
        ·  Suchý Petr    377 969 040   606 665 703          bezpečnostní pracovník
        ·  Valentová Veronika    377 969 040        valentova.veronikanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
        oddělení údržby parku státního zámku Kozel
        ·  Mahdalík Petr    377 969 040               zahradník
        ·  Mahdalíková Monika                     zahradnice
        ·  Písařík Ivan   *   377 969 040   602 838 058   pisarik.ivannpu.cz      technolog
        ·  Písaříková Hana    377 969 040               zahradnice
        ·  Vlach Vladislav              vlach.vladislavnpu.cz      zahradník
        oddělení truhlářských dílen ÚPS a údržby státního zámku Kozel
        ·  Česal Roman   *   377 969 040               mistr
        ·  Hajský Karel    377 969 040               truhlář
        ·  Horáček Vladimír                     provozář
        ·  Interholzová Petra    377 969 040               provozářka
        ·  Jermář Jan    377 969 040               tesař
        ·  Majerčák Antonín                     provozář
        ·  Pech Jiří    377 969 040               provozář
        ·  Vůch Marek                     truhlář
 
 
    správa státního zámku Manětín
    ·  Mašek Karel   *   373 392 283   606 666 429   masek.karelnpu.cz      kastelán
    ·  Michl František    373 392 283               zahradník
    ·  Sedláčková Lenka   *   373 392 283   724 474 618   sedlackova.lenkanpu.cz      správkyně depozitáře, průvodkyně
    ·  Volf Martin                     zahradník
 
 
    správa státního zámku Nebílovy
    ·  Albl Jaroslav                     provozář
    ·  Fiala Milan   *   377 917 090   606 666 428   fiala.milannpu.cz      kastelán
    ·  Kellermannová Hana              kellermannova.hananpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
    ·  Nováková Vlasta    377 917 090               uklízečka
 
 
    správa kláštera Plasy
    ·  Bastl Václav    373 322 174               truhlář
    ·  Čihulková Martina    373 322 174               uklízečka
    ·  Duchoň Pavel, Mgr.   *   373 322 174   606 666 424   duchon.pavelnpu.cz      kastelán
    ·  Hošková Martina    373 322 174        hoskova.martinanpu.cz      pokladní
    ·  Němec Jiří                     bezpečnostní pracovník
    ·  Popovič Radek    373 322 174               bezpečnostní pracovník
    ·  Růžička Jaroslav    373 322 174               provozář
    ·  Šmídl Zbyněk    373 322 174               mistr
    ·  Špelina Josef                     bezpečnostní pracovník
    ·  Špelina Miroslav                     bezpečnostní pracovník
    ·  Tuková Monika, Mgr.    373 322 174   724 663 704   tukova.monikanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
    ·  Vojáček Rudolf    373 322 174               zedník
        oddělení centrálního depozitáře
        ·  Beránková Stanislava, Mgr.   *   724 853 575   724 663 692   berankova.stanislavanpu.cz      kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů
        ·  Forman Zdeněk    724 853 575   606 666 405   forman.zdeneknpu.cz      správce depozitáře
 
 
    správa státního hradu Rabí
    ·  Broža Karel, Ing.   *   376 596 235   606 666 431   broza.karelnpu.cz      kastelán
    ·  Rudová Hana, Mgr.    376 596 235        rudova.hananpu.cz      průvodkyně
    ·  Žlábek Antonín                     provozář
 
 
    správa státního hradu Švihov
    ·  Bojčuk Lukáš, Bc.   *   376 393 378   606 666 430   bojcuk.lukasnpu.cz      kastelán
    ·  Kojan Zdeněk    376 393 378               zámečník
    ·  Kramlová Zdeňka    376 393 378               bezpečnostní pracovnice
    ·  Langmajer Pavel    376 393 378               bezpečnostní pracovník
    ·  Langmajerová Lucie    376 393 378        langmajerova.lucienpu.cz      uklízečka
    ·  Tomášek Jiří    376 393 378               zedník
 
 
    správa státního hradu Velhartice
    ·  Mejstřík Petr, Ing.   *   376 583 315   606 666 425   mejstrik.petrnpu.cz      kastelán
    ·  Mejstříková Anděla, Ing.    376 583 315   724 663 691   mejstrikova.andelanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti; dílčí zástup kastelána
    ·  Nauš Miroslav    376 583 315               provozář; úklid
 
 
    správa státního zámku Vimperk
    ·  Brož Vojtěch, Mgr.   *   388 411 506   778 700 076   broz.vojtechnpu.cz      kastelán
    ·  Budirská Lucie, Mgr.    720 120 622        budirska.lucienpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti; knihovnice
    ·  Čepičková Šůsová Pavlína                     uklízečka
    ·  Fišer David                     provozář
    ·  Říhová Eva                     konzervátorka
    ·  Smolová Milena              smolova.milenanpu.cz      kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů