gen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
ředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

NPÚ, územní památková správa v Prazepodle abecedy
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
 
 
ředitel ÚPS
·  Michelfeit Dušan, Mgr.   *   274 008 143   777 481 598   michelfeit.dusannpu.cz      ředitel územní památkové správy
 
 
    kancelář ředitele - oddělení
    ·  Marešová Marcela    274 008 141   602 327 282   maresova.marcelanpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
    ·  Neckářová Ivana    274 008 118   778 431 051   neckarova.ivananpu.cz      asistentka
    ·  Slabý Zdeněk    274 008 164   606 733 237   slaby.zdeneknpu.cz      bezpečnostní referent
    ·  Štamberková Jaroslava, JUDr.   *   274 008 117   606 761 936   stamberkova.jaroslavanpu.cz      referentka majetkové správy; právník
 
 
úsek náměstka ředitele ÚPS
·  Skálová Hana   *   274 008 121   602 668 780   skalova.hananpu.cz      náměstkyně ředitele územní památkové správy
·  Šulcková Andrea              sulckova.andreanpu.cz      administrativní a spisová pracovnice
 
 
    odbor provozně ekonomický
    ·  Bilíková Iveta, Ing.   *   274 008 130   724 663 565   bilikova.ivetanpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
        oddělení ekonomiky
        ·  Dietrichová Alice              dietrichova.alicenpu.cz      účetní
        ·  Jínová Monika    274 008 116        jinova.monikanpu.cz      finanční referentka
        ·  Křístková Danuše, Mgr.              kristkova.danusenpu.cz      účetní
        ·  Műllerová Marie Kateřina    274 008 126        mullerova.marienpu.cz      rozpočtářka
        ·  Parolková Eva    274 008 123        parolkova.evanpu.cz      účetní
        ·  Rákosníková Zdeňka    274 008 125   602 122 506   rakosnikova.zdenkanpu.cz      účetní
        oddělení personalistiky a mezd
        ·  Horáková Dagmar    274 008 124        horakova.dagmarnpu.cz      mzdová účetní
        ·  Jadrná Jana, Ing.   *   274 008 115   778 702 897   jadrna.jananpu.cz      personalistka
        ·  Kocurová Jaroslava    274 008 128        kocurova.jaroslavanpu.cz      mzdová účetní
        oddělení správy majetku a provozu
        ·  Aussenbergová Julie, Bc.   *   274 008 131   602 349 448   aussenbergova.julienpu.cz      obchodní referentka
        ·  Havlík Karel    274 008 148   608 866 163   havlik.karelnpu.cz      správce informačních technologií
        ·  Hupák Václav, Ing.    274 008 111        hupak.vaclavnpu.cz      dopravní referent
        ·  Jonáková Monika    274 008 127   724 211 156   jonakova.monikanpu.cz      referentka majetkové správy, zásobovačka
 
 
    odbor správy a prezentace kulturního majetku
    ·  Frídl Jan, PhDr.   *   274 008 172   602 852 011   fridl.jannpu.cz      památkář
        oddělení nemovitého kulturního majetku
        ·  Gabriel Alexander, Ing.    472 704 812   724 959 244   gabriel.alexandernpu.cz      investiční referent
        ·  Kubísek Aleš    352 684 796   724 811 739   kubisek.alesnpu.cz      investiční referent
        ·  Mádlová Ivana, Bc.    274 008 119   778 770 622   madlova.ivananpu.cz      investiční referentka
        ·  Potůček Pavel, Ing.    274 008 203   778 434 729   potucek.pavelnpu.cz      investiční referent
        ·  Válek Jiří, Ing.    274 008 166   725 571 848   valek.jirinpu.cz      investiční referent; zahrady a parky
        ·  Voráček Květoslav, Ing.    472 704 850   778 474 479   voracek.kvetoslavnpu.cz      investiční referent
        ·  Žiška Milan, Ing.    274 008 163   778 726 888   ziska.milannpu.cz      investiční referent; Investiční referent oddělení nemovitého kulturního majetku
        oddělení prezentace, instalací a expozic
        ·  Hladíková Kateřina, Bc.   *   274 008 171   724 826 751   hladikova.katerinanpu.cz      památkářka
        ·  Načeradská Petra, Mgr.    274 008 211   724 826 790   naceradska.petranpu.cz      památkářka
        ·  Ondová Barbora, Mgr.    274 008 171   602 278 154   ondova.barboranpu.cz      kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů
        oddělení správy mobiliáře a zámeckých knihoven
        ·  Tenčlová Věra   *   274 008 181   602 349 454   tenclova.veranpu.cz      kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů
        ·  Vařejčková Naďa, Bc.    274 008 182   778 772 932   varejckova.nadanpu.cz      referentka majetkové správy
 
 
    detašovaná servisní centra
        restaurátorské dílny Ďáblice - oddělení
        ·  Culek Jindřich, Ak.mal.    283 910 677        culek.jindrichnpu.cz      restaurátor
        ·  Dlabolová Lenka, Bc.    283 910 677        dlabolova.lenkanpu.cz      konzervátorka
        ·  Heckelová Helena    283 910 677   724 826 763   heckelova.helenanpu.cz      konzervátorka
        ·  Chlumská Stanislava              chlumska.stanislavanpu.cz      konzervátorka
        ·  Josef Jan, Ing.    283 910 677        josef.jannpu.cz      konzervátor
        ·  Koubová Pavlína, DiS.    283 910 677        koubova.pavlinanpu.cz      restaurátorka, konzervátorka
        ·  Kříž Petr    283 910 677        kriz.petrnpu.cz      dokumentátor
        ·  Ouřadová Martina, DiS.    283 910 677               konzervátorka
        ·  Plíšková Renata, DiS.    283 910 677               konzervátorka
        ·  Poupě Karel    606 891 821        poupe.karelnpu.cz      konzervátor
        ·  Skalický Štěpán                     konzervátor
        centrální depozitář a dílny Kutná Hora - oddělení
        ·  Benešová Jana    327 315 852   602 224 929   benesova.jananpu.cz      správkyně depozitáře
        ·  Bigasová Stanislava    327 315 852   602 240 295   bigasova.stanislavanpu.cz      správkyně depozitáře
        ·  Brázdová Petra, Bc.    327 513 680               konzervátorka
        ·  Dokoupilová Sylva, Mgr., DiS.    327 513 680               konzervátorka
        ·  Dušková Eva, MgA.    327 511 440               konzervátorka
        ·  Jeníková Milena    327 513 680               konzervátorka
        ·  Orava Michal                     konzervátor
        ·  Oravová Lenka, Bc., DiS.    327 513 680        oravova.lenkanpu.cz      konzervátorka
        ·  Stříbrská Eva, BcA.    327 511 440        stribrska.evanpu.cz      konzervátorka
        ·  Šanta Martin                     konzervátor
        ·  Šlejtr Martin   *   327 315 852   778 530 136   slejtr.martinnpu.cz      kurátor sbírkových a mobiliárních fondů
        ·  Veverka Petr    327 513 680               konzervátor
 
 
OBJEKTY - přímo řízené ředitelem ÚPS
·  Svobodová Anna, Bc.    313 558 440   777 454 386   svobodova.anna2npu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice; úkol NAKI
 
 
    správa státního zámku Březnice
    ·  Barták Robert, Ing.   *   318 682 179   602 478 498   bartak.robertnpu.cz      kastelán
    ·  Čeřovská Marie    318 682 179   606 602 998   cerovska.marienpu.cz      správkyně depozitáře
    ·  Jonglíčková Zdeňka                     zahradnice
    ·  Skalická Ludmila                     uklízečka
    ·  Surynková Petra, Bc.                     zahradnice
    ·  Vaněčková Zuzana                     pracovnice vztahů k veřejnosti
 
 
    správa státního zámku Hořovice
    ·  Bařtipánová Kateřina, DiS.    311 512 479   724 708 459   bartipanova.katerinanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti, průvodkyně
    ·  Bukač Jakub    311 512 479               instalatér-topenář; údržbář
    ·  Jindřichová Kristýna    311 512 479               průvodkyně
    ·  Kalašová Zdeňka                     zahradnice
    ·  Knížek Libor, Bc.   *   311 512 479   602 244 142   knizek.libornpu.cz      kastelán
    ·  Šinágl Zdeněk    311 512 479   724 230 906   sinagl.zdeneknpu.cz      správce depozitáře
    ·  Šlapák Petr    311 512 479               zahradník
    ·  Šlapáková Eva                     uklízečka
 
 
    správa státního hradu Karlštejn
        oddělení správy a provozu státního hradu Karlštejn
        ·  Halušková Olga    311 681 617        haluskova.olganpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
        ·  Henigová Soňa    416 749 092   724 663 544   henigova.sonanpu.cz      pokladní; zástupce kastelána
        ·  Chvalinová Olga    311 681 617   720 355 020   chvalinova.olganpu.cz      referentka majetkové správy
        ·  Krčil Václav    774 145 311        krcil.vaclavnpu.cz      obchodní referent
        ·  Krejčíková Anna                     pokladní
        ·  Kunst Lukáš, Ing.   *   311 681 617   724 544 363   kunst.lukasnpu.cz      správce depozitáře; zástupce kastelána
        ·  Mastná Hana                     prodavačka; OZ
        ·  Šimonová Lenka, Bc.    311 681 617        simonova.lenkanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
        ·  Vodičková Lucie    311 681 617               průvodkyně
        ·  Votrubcová Kateřina                     pokladní
        oddělení údržby státního hradu Karlštejn
        ·  Dytrt Josef   *   311 681 617   724 818 132   dytrt.josefnpu.cz      technický pracovník
        ·  Mako Jindřich                     technický pracovník; údržbář
        ·  Rajnišová Lenka                     uklízečka
        ·  Topič Martin                     instalatér-topenář
        ·  Tůmová Monika                     zahradnice
        ·  Votrubová Dana                     uklízečka
 
 
    správa státního zámku Konopiště
    ·  Jandová Dana    317 721 366        jandova.dananpu.cz      správkyně depozitáře
    ·  Sedláčková Jana, Mgr.   *   317 721 366   724 643 826   sedlackova.jananpu.cz      kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů; kastelán
        oddělení návštěvnického provozu státního zámku Konopiště
        ·  Kouklová Hana                     průvodkyně
        ·  Kraifová Libuše                     pokladní
        ·  Nohejlová Helena    317 721 366   606 733 248   nohejlova.helenanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti; vedení návštěvnického provozu
        ·  Nohejlová Kristýna, Bc.                     pokladní
        ·  Sedláček Zbyšek              sedlacek.zbyseknpu.cz      pracovník vztahů k veřejnosti
        oddělení údržby státního zámku Konopiště
        ·  Benešová Jiřina                     uklízečka
        ·  Blažek Josef                     technický pracovník; údržbář
        ·  Kmochová Radka   *   317 721 366        kmochova.radkanpu.cz      referentka majetkové správy; zástupce kastelána
        ·  Kolomazníková Jitka                     uklízečka
        ·  Pikousová Jana                     uklízečka
        ·  Sedláček Luboš                     technický pracovník; údržbář
        oddělení zahrad státního zámku Konopiště
        ·  Antoš Zdeněk    317 723 187               technický pracovník
        ·  Dobrá Ivana                     zahradnice
        ·  Fulínová Dagmar                     zahradnice
        ·  Lukešová Renata   *   317 723 187        lukesova.renatanpu.cz      zahradní architektka
        ·  Nohejl Richard                     technolog; zahradník
        ·  Papežová Veronika                     zahradnice
        ·  Šebánková Marie                     zahradnice
        ·  Šindelářová Ivana                     zahradnice
        ·  Vodáková Martina    317 723 187               zahradnice
 
 
    správa státního zámku Mníšek pod Brdy
    ·  Čelouchová Anna, Bc.    318 590 261        celouchova.annanpu.cz      průvodkyně, zahradnice
    ·  Digrin Petr, Ing.    318 590 261        digrin.petrnpu.cz      technický pracovník
    ·  Digrin Stanislav                     technický pracovník; údržbář
    ·  Digrinová Jana, Ing.   *   318 590 261   606 649 207   digrinova.jananpu.cz      kastelánka
    ·  Digrinová Věra                     uklízečka, zahradnice
    ·  Hnátnická Jaroslava    318 590 261               uklízečka
    ·  Charvátová Marie, Ing.    318 590 261        charvatova.marienpu.cz      průvodkyně
    ·  Popelová Anna                     pokladní
    ·  Sofroň Jan    318 590 261               technický pracovník
 
 
    správa státního hradu Křivoklát
    ·  Slabý Petr, Mgr.   *   313 558 440   724 151 811   slaby.petrnpu.cz      kastelán, kurátor sbírkových a mobiliárních fondů
        oddělení návštěvnického provozu státního hradu Křivoklát
        ·  Adam Ladislav   *   313 558 440   724 881 713   adam.ladislavnpu.cz      pracovník vztahů k veřejnosti; vedení návštěvnického provozu
        ·  Hájková Kamila    313 558 440   720 996 071   hajkova.kamilanpu.cz      referentka majetkové správy
        ·  Jakšová Alena, Mgr.              jaksova.alenanpu.cz      průvodkyně
        referát návštěvnického provozu Hamousova statku ve Zbečně
        ·  Vokoun Luboš    724 980 456   724 980 456   vokoun.lubosnpu.cz      pracovník vztahů k veřejnosti, kastelán
        oddělení údržby a péče o mobiliář státního hradu Křivoklát
        ·  Mžourek Stanislav    313 558 440   728 893 204          technický pracovník; údržbář
        ·  Stöhrová Zdeňka                     uklízečka
        ·  Šomodi Ondřej    313 558 440               zámečník; údržbář
        ·  Vokounová Libuše   *   313 558 440   606 620 691   vokounova.libusenpu.cz      správkyně depozitáře; zástupce kastelána
 
 
    správa státního hradu Krakovec
    ·  Sobek Jiří   *   313 549 302   723 214 170   sobek.jirinpu.cz      kastelán
    ·  Sobková Petra                     referentka majetkové správy
 
 
    správa státního hradu Točník a státního hradu Žebrák
    ·  Hajnová Eva, Ing.                     referentka majetkové správy
    ·  Majer Luděk                     technický pracovník; údržbář
    ·  Nedvěd Marek                     technický pracovník
    ·  Reichlová Barbora                     průvodkyně
    ·  Šnajdrová Soňa    311 533 202               průvodkyně
    ·  Zemánek Petr, JUDr.   *   311 533 202   602 289 730   zemanek.petrnpu.cz      kastelán
    ·  Zemánková Hana, Mgr.    311 533 202   725 783 958          pracovnice vztahů k veřejnosti
 
 
    správa státního zámku Mnichovo Hradiště
    ·  Baťková Jana    326 773 098        batkova.jananpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
    ·  Dutá Jitka                     technická pracovnice
    ·  Harmanová Jana                     uklízečka, zahradnice
    ·  Chmel Radovan   *   326 773 098   602 262 323   chmel.radovannpu.cz      kastelán
    ·  Macháčková Jaroslava                     průvodkyně
    ·  Martan Milan    326 773 098               referent majetkové správy
    ·  Mařanová Světlana                     uklízečka, zahradnice
    ·  Švabová Soňa, Ing.    326 773 098   732 760 976   svabova.sonanpu.cz      správkyně depozitáře
 
 
    správa kláštera Sázava
    ·  Barešová Lenka              baresova.lenkanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
    ·  Matoušová Jaroslava, PaedDr.   *   327 321 177   602 238 303   matousova.jaroslavanpu.cz      kastelánka
    ·  Nykodém Jaroslav                     technický pracovník; údržbář
    ·  Ryšánková Jitka    327 321 177        rysankova.jitkanpu.cz      pokladní
 
 
    správa státního zámku Veltrusy
    ·  Ecler Pavel, PhDr.   *   315 781 146   725 708 552   ecler.pavelnpu.cz      kastelán
        oddělení provozu a údržby státního zámku Veltrusy
        ·  Auerová Jana    315 781 146        auerova.jananpu.cz      obchodní referentka
        ·  Bílková Jiřina                     uklízečka
        ·  Bulín Jan, Ing.   *   315 781 146        bulin.jannpu.cz      referent majetkové správy
        ·  Tuček Jiří    315 781 146               technický pracovník
        oddělení péče o park a zahradu státního zámku Veltrusy
        ·  Budín Jiří    315 781 176               lesní
        ·  Chlupáček Tomáš   *   315 781 176   602 452 444   chlupacek.tomasnpu.cz      lesní
        ·  Kalousek Josef                     technický pracovník; údržbář
        ·  Málek Luděk                     technický pracovník; údržbář
        ·  Pavlíček Zdeněk                     zahradník
        ·  Ratajová Jiřina              ratajova.jirinanpu.cz      zahradní architektka; zahradník
        ·  Tirala František                     lesník
        ·  Veselá Ilona                     zahradnice
        edukační centrum - oddělení
        ·  Bastl Vladimír    315 781 146        bastl.vladimirnpu.cz      provozář
        ·  Frindová Barbora              frindova.barboranpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
        ·  Smělá Alice    315 781 146        smela.alicenpu.cz      referentka majetkové správy
        oddělení návštěvnického provozu státního zámku Veltrusy
        ·  Jukl Jakub, ThDr., Th.D.    315 781 146        jukl.jakubnpu.cz      referent majetkové správy
        ·  Marešová Barbora              maresova.barboranpu.cz      pokladní
        ·  Mikulcová Anežka, Bc.    315 781 146        mikulcova.anezkanpu.cz      průvodkyně
        ·  Oberhelová Eliška, Mgr.    315 781 146   773 738 858   oberhelova.eliskanpu.cz      lektorka
 
 
    správa státního zámku Žleby
    ·  Bittner Lukáš                     technický pracovník
    ·  Bukó Lenka                     uklízečka
    ·  Fabiánová Šárka                     uklízečka
    ·  Chládek Dominik    327 398 121               průvodce
    ·  Koňaříková Alena, Mgr.    327 398 121        konarikova.alenanpu.cz      průvodkyně
    ·  Kořínek Josef                     technický pracovník; údržbář
    ·  Řehoř Tomáš, Mgr.   *   327 398 121   602 568 320   rehor.tomasnpu.cz      kastelán
    ·  Smrčina Michal, DiS.    327 398 595        smrcina.michalnpu.cz      referent majetkové správy; zástupce kastelána
    ·  Suchnová Jana, Bc.    327 398 121        suchnova.jananpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
    ·  Surovcová Markéta, Mgr.    327 398 121        surovcova.marketanpu.cz      správkyně depozitáře
    ·  Tuhá Martina    327 398 121               provozářka
    ·  Vondrová Petra                     uklízečka
 
 
    Zahrady pod Pražským hradem
    ·  Stejskal Vladimír, Ing.    257 010 402        stejskal.vladimirnpu.cz      zahradní architekt
    ·  Stránský Karel    257 010 402               provozář
    ·  Špáňová Helena, Ing.   *   257 148 817   724 568 259   spanova.helenanpu.cz      kastelánka
    ·  Zechel Tomáš, Ing.arch.    257 010 402   778 521 162   zechel.tomasnpu.cz      referent majetkové správy
 
 
    správa státního zámku Doksany
    ·  Josková Marcela   *   416 861 143   602 933 638   joskova.marcelanpu.cz      kastelánka
        referát konzervátorské dílny státního zámku Doksany
 
 
    správa státního zámku Benešov nad Ploučnicí
    ·  Henig Zdeněk, PhDr.   *   412 586 795   602 136 213   henig.zdeneknpu.cz      kastelán
    ·  Kristková Jana                     průvodkyně
    ·  Kristková Miluše              kristkova.milusenpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
    ·  Křížková Renata    412 586 795   724 564 238   krizkova.renatanpu.cz      správkyně depozitáře; zástupce kastelána
    ·  Němec Miroslav    412 586 795               provozář
    ·  Sobotková Marie                     uklízečka
 
 
    správa státního zámku Duchcov
    ·  Malíková Eva    417 835 301               uklízečka
    ·  Nepožitek Ladislav    417 835 301   603 340 094   nepozitek.ladislavnpu.cz      správce depozitáře; zástupce kastelána
    ·  Uhrová Jana    417 835 170   724 959 078   uhrova.jananpu.cz      referentka majetkové správy
    ·  Volf Zdeněk    417 835 301        volf.zdeneknpu.cz      technický pracovník
 
 
    správa státního hradu Házmburk
    ·  Jirásková Miriam    416 536 014               průvodkyně
    ·  Němcová Miriam   *   416 536 014   606 175 052   nemcova.miriamnpu.cz      kastelánka
 
 
    správa státního zámku Jezeří
    ·  Krejčová Hana, Mgr.   *   476 734 338   602 626 430   krejcova.hananpu.cz      kastelánka
    ·  Nosková Miroslava                     pokladní
    ·  Přibyl Miroslav, DiS.    724 326 031   724 326 031   pribyl.miroslavnpu.cz      pracovník vztahů k veřejnosti; dílčí zástup kastelána
    ·  Sippl Marek                     lesník; údržbář
    ·  Vahalová Zdeňka                     provozářka
 
 
    správa kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě
    ·  Benešová Dana    476 707 364   724 030 513   benesova.dananpu.cz      pokladní; zástupce kastelána
    ·  Klimplová Ludmila   *   476 707 364   724 663 546   klimplova.ludmilanpu.cz      kastelánka
    ·  Klimplová Zuzana    476 707 364   777 478 373   klimplova.zuzananpu.cz      referentka majetkové správy
    ·  Kudernová Šulová Blanka    476 707 364               uklízečka
    ·  Sirový Jiří, Mgr.    476 707 364   732 224 098   sirovy.jirinpu.cz      pracovník vztahů k veřejnosti
    ·  Šimek Václav    476 707 364               provozář
 
 
    správa státního zámku Krásný Dvůr
    ·  Hofmanová Michaela, Mgr.   *   415 210 036   724 323 427   hofmanova.michaelanpu.cz      kastelánka
        oddělení provozu a správy státního zámku Krásný Dvůr
        ·  Kolářová Jaroslava    415 210 036        kolarova.jaroslava2npu.cz      referentka majetkové správy, pokladní
        ·  Kovaříková Šárka, PhDr.    773 761 148        kovarikova.sarkanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
        ·  Minaříková Andrea, Bc.    415 210 036   602 235 620   minarikova.andreanpu.cz      správkyně depozitáře
        oddělení údržby parku státního zámku Krásný Dvůr
        ·  Barták Stanislav                     lesník
        ·  Liška Vladimír, Bc.    415 210 036        liska.vladimirnpu.cz      zahradní architekt; zahradník
        ·  Mach Petr    415 210 036               pěstitel plodin
        ·  Paikrtová Jiřina                     provozářka
        ·  Parpel Roman    415 210 036               zahradník
        ·  Sikyta Vojtěch   *   415 210 036               lesník
        ·  Válková Věra                     provozářka
        ·  Vašková Iveta    415 210 036               zahradnice
 
 
    správa státního zámku Libochovice
        oddělení provozu a správy státního zámku Libochovice
        ·  Emingerová Renáta    416 591 611               uklízečka
        ·  Kluková Jana                     průvodkyně
        ·  Prokopová Michaela   *   416 591 443   777 256 429   prokopova.michaelanpu.cz      správkyně depozitáře; zástupce kastelána
        oddělení údržby parku státního zámku Libochovice
        ·  Hagiu Catalin                     zahradník
        ·  Holub Jan   *   416 591 611   724 663 761   holub.jannpu.cz      technolog
        ·  Šnajdaufová Monika                     zahradnice
        ·  Štěpán Zdeněk    416 591 611               opravář zemědělských strojů
        referát správy rotundy sv. Jiří a sv. Vojtěcha na Řípu
 
 
    správa státního zámku Ploskovice
    ·  Eichlerová Helena    416 749 092               zahradnice
    ·  Fujera Milan    416 749 092               provozář
    ·  Horčík Radek    416 749 092               provozář; údržbář
    ·  Chytilová Lucie, Bc.              chytilova.lucienpu.cz      referentka majetkové správy
    ·  Krunclová Denisa    724 474 592        krunclova.denisanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
    ·  Samcová Eva                     uklízečka
    ·  Surmová Helena    416 749 092               uklízečka
    ·  Zimandlová Jana   *   416 749 092   606 820 019   zimandlova.jananpu.cz      kastelánka
 
 
    správa státního zámku Stekník
    ·  Keller Kamil    415 725 009   723 086 011          zahradník; provozně ekonomický náměstek
    ·  Zajíčková Jana, Mgr.   *   415 725 009   723 086 011   zajickova.jananpu.cz      kastelánka
 
 
    správa státního zámku Velké Březno
    ·  Divíšek Zděněk    475 228 331        divisek.zdeneknpu.cz      zahradník
    ·  Frýdková Kateřina              frydkova.katerinanpu.cz      uklízečka
    ·  Geleta Dávid, Mgr.    475 228 331        geleta.davidnpu.cz      pracovník vztahů k veřejnosti; zástupce kastelána
    ·  Janáčková Miroslava    724 474 557        janackova.miroslavanpu.cz      správkyně depozitáře
    ·  Musil Miloš, Ing.   *   475 228 331   604 505 323   musil.milosnpu.cz      kastelán
 
 
    správa skanzenu Zubrnice
 
 
    správa státního hradu a zámku Bečov
    ·  Wizovský Tomáš, Mgr.   *   353 999 394   606 666 423   wizovsky.tomasnpu.cz      kurátor sbírkových a mobiliárních fondů
        oddělení provozu státního hradu a zámku Bečov
        ·  Česáková Eva, Bc.    353 999 394   773 070 941   cesakova.evanpu.cz      správkyně depozitáře
        ·  Frolová Jaroslava    353 999 394   724 569 007   frolova.jaroslavanpu.cz      referentka majetkové správy
        ·  Gildeinová Libuše    353 999 394               uklízečka
        ·  Hajduchová Alena    353 999 394   778 498 635   hajduchova.alenanpu.cz      pokladní
        ·  Kolářová Markéta              kolarova.marketanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
        ·  Švehlová Alena   *   353 999 394   725 712 362   svehlova.alenanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti; průvodce
        ·  Vandrovcová Jana    353 999 394               uklízečka
        oddělení údržby státního hradu a zámku Bečov
        ·  Gašperík Zdeněk                     technický pracovník
        ·  Kříž Martin    353 999 394               zahradník
        ·  Lipavský Roman    353 999 394               technický pracovník
        ·  Marhan Milan   *   353 999 394   606 386 191          mistr
 
 
    správa státního zámku Kynžvart
    ·  Cink Ondřej, Ing.   *   354 691 269   602 233 930   cink.ondrejnpu.cz      kastelán
        oddělení provozu státního zámku Kynžvart
        ·  Brštiak Štefan, Bc.   *   354 691 269        brstiak.stefannpu.cz      pracovník vztahů k veřejnosti
        oddělení údržby státního zámku Kynžvart
        ·  Kupec Miroslav    354 691 269               technický pracovník
        ·  Ližička Josef    354 691 269               technický pracovník
        oddělení studijního depozitáře státního zámku Kynžvart
        ·  Cinková Jana, Mgr.    354 691 269               dokumentátorka
        ·  Jadlovská Petra, Bc.    354 691 269   775 426 702   jadlovska.petranpu.cz      kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů
        ·  Klánová Jana, Ing.    354 691 269        klanova.jananpu.cz      dokumentátorka
        ·  Kouba Roman, Mgr.    354 691 269        kouba.romannpu.cz      dokumentátor
        ·  Novotný Ladislav   *   354 691 269   724 474 621   novotny.ladislavnpu.cz      správce depozitáře; zástupce kastelána
        oddělení údržby parku státního zámku Kynžvart
        ·  Nečekalová Hana    354 691 269               zahradnice
        ·  Němec Jan, Ing.    354 691 269               zahradník
 
 
    správa státního zámku Valeč
    ·  Dragoun Květoslav    353 399 731               technický pracovník
    ·  Kassl Jiří Metod    353 399 731               technický pracovník
    ·  Petr Tomáš, Ing.   *   353 399 731   606 666 427   petr.tomasnpu.cz      koordinační, projektový a programový pracovník, kastelán
    ·  Schedivý Petr    353 399 731               mistr
    ·  Zemanová Alena   *   353 399 731   725 524 129   zemanova.alenanpu.cz      referentka majetkové správy