gen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
ředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

NPÚ, územní odborné pracoviště v Olomoucipodle abecedy
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
 
 
ředitel ÚOP
·  Chupík František, Mgr., Ph.D.   *   585 204 145   724 096 184   chupik.frantiseknpu.cz      ředitel územního odborného pracoviště
 
 
    kancelář ředitele - oddělení
    ·  Konůpková Alena    585 204 153        konupkova.alenanpu.cz      administrativní a spisová pracovnice
    ·  Mičková Petra    585 204 111        mickova.petranpu.cz      asistentka
    ·  Staněk Vlastimil    585 204 134   725 718 061   stanek.vlastimilnpu.cz      redaktor
 
 
    oddělení ekonomiky a provozu
    ·  Hrabicová Magda    585 204 117   778 702 875   hrabicova.magdanpu.cz      personalistka
    ·  Kolář Petr    585 204 117   775 430 789   kolar.petrnpu.cz      referent majetkové správy
    ·  Raiskubová Jana, Ing.   *   585 204 127   725 314 160   raiskubova.jananpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
 
 
    odbor evidence, dokumentace a IS
    ·  Buršík Dalibor, Ing.   *   585 204 147   725 314 161   bursik.dalibornpu.cz      památkář
        oddělení evidence, dokumentace a informací
        ·  Orálková Iva, Mgr.   *   585 204 133   724 663 751   oralkova.ivanpu.cz      památkářka
            referát evidence nemovitých památek
            ·  Čadilová Michaela, Mgr.    585 204 156   775 421 171   cadilova.michaelanpu.cz      památkářka
            ·  Zatloukalová Lucie, Bc.    585 204 123   724 702 403   zatloukalova.lucienpu.cz      památkářka
            referát evidence movitých památek
            ·  Christel Dominik, Mgr.    585 204 125   725 712 355   christel.dominiknpu.cz      památkář
            ·  Mareš Petr    585 204 124        mares.petrnpu.cz      památkář
        referát GIS a MIS
        ·  Richter Radim    585 204 141   777 477 099   richter.radimnpu.cz      památkář
        oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace
        ·  Hradilová Dagmar    585 204 119        hradilova.dagmarnpu.cz      dokumentátorka
        ·  Richterová Helena, Mgr.    585 204 121   724 663 752   richterova.helenanpu.cz      památkářka
        ·  Vítek Tomáš, Mgr.    585 204 122   724 663 748   vitek.tomasnpu.cz      památkář
        referát dokumentačních fondů a knihovny
        ·  Marešová Růžena, Mgr.    585 204 139   777 480 975   maresova.ruzenanpu.cz      památkářka
        ·  Oravová Milada    585 204 140   775 888 962   oravova.miladanpu.cz      knihovnice
        ·  Sekanina Adam, Mgr.    585 204 114   724 709 072   sekanina.adamnpu.cz      památkář
 
 
    odbor péče o památkový fond
    ·  Belšík Ondřej, Mgr.   *   585 204 126   725 712 358   belsik.ondrejnpu.cz      památkář
        oddělení garantů území
        ·  Grassová Helena, Ing.arch.    585 204 128   725 718 057   grassova.helenanpu.cz      památkářka
        ·  Kubeš Jan, Mgr.    585 204 158   724 663 746   kubes.jannpu.cz      památkář
        ·  Myslivečková Hana, Mgr.    585 204 152   724 511 301   mysliveckova.hananpu.cz      památkářka
        ·  Neckařová Dobroslava, Ing.arch.    585 204 146   725 718 058   neckarova.dobroslavanpu.cz      památkářka
        ·  Pulkrtová Eva, Ing.    583 215 832   777 477 097   pulkrtova.evanpu.cz      památkářka
        ·  Štáblová Jitka, Ing.arch.    583 215 832   725 718 062   stablova.jitkanpu.cz      památkářka
        ·  Vidličková Eva, Mgr.    585 204 161   725 712 357   vidlickova.evanpu.cz      památkářka
        oddělení specialistů
        ·  Davidová Kamila, Bc.    585 204 144   602 582 868   davidova.kamilanpu.cz      památkářka; restaurování
        ·  Kaláb Jiří, Mgr.    585 204 131   725 718 055   kalab.jirinpu.cz      památkář; lidová architektura
        ·  Kubeša Petr, Ing.    585 204 129   777 468 071   kubesa.petrnpu.cz      památkář
        ·  Marková Jarmila, Ing.    585 204 136   725 718 056   markova.jarmilanpu.cz      památkářka; urbanista
        ·  Mertová Martina, Mgr.    585 204 142   777 576 087   mertova.martinanpu.cz      ; ??
        ·  Papoušek Miroslav, Mgr.   *   585 204 130   724 663 754   papousek.miroslavnpu.cz      památkář; technické a židovské památky
        ·  Škobrtal Milan, Mgr.    585 204 144   602 582 868   skobrtal.milannpu.cz      památkář
        ·  Škobrtal Zlámalová Aneta, Mgr.    585 204 142   724 663 745   zlamalova.anetanpu.cz      památkářka; restaurování
 
 
    odbor archeologie
    ·  Polejová Jindřiška    585 204 135   775 888 959   polejova.jindriskanpu.cz      dokumentátorka
    ·  Šlézar Pavel, Mgr.   *   585 224 156   602 571 770   slezar.pavelnpu.cz      památkář
        oddělení archeologických výzkumů
        ·  Faltýnek Karel    585 224 156   725 718 060   faltynek.karelnpu.cz      archeolog
        ·  Grégr Jan    585 224 156   724 702 355   gregr.jannpu.cz      dokumentátor
        ·  Tomka Václav    585 224 156   724 702 891   tomka.vaclavnpu.cz      dokumentátor
        ·  Zatloukal Richard, Mgr., Ph.D.   *   585 224 156   602 705 454   zatloukal.richardnpu.cz      archeolog
        ·  Zlámal Tomáš, Bc.    585 224 156   778 486 356   zlamal.tomasnpu.cz      archeolog
        oddělení péče o archeologické nálezy
        ·  Dehnerová Hana, Mgr.    585 224 156   724 663 749   dehnerova.hananpu.cz      archeoložka
        ·  Michna Pavel, PhDr.    585 204 132   602 222 289   michna.pavelnpu.cz      archeolog
        ·  Večeřa Petr    585 224 156   724 663 747   vecera.petrnpu.cz      správce depozitáře
        ·  Večeřová Anna    585 224 156        vecerova.annanpu.cz      konzervátorka